Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
376 3034/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất của Bệnh viện Gang Thép, giao cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch 24/09/2019
377 3032/QĐ-UBND QĐ Về việc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất may Phú Hưng 24/09/2019
378 3012/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Đông thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu Miền Đông tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 24/09/2019
379 2979/QĐ-UBND QĐ về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000032 cấp lần đầu ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Bất động sản Hà Nội thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc (từ Km0 đến Km14), thực hiện trên cơ sở hợp đồng BT (Hợp đồng nguyên tắc) ký kết với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 19/09/2019
380 2936/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác than, tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ 18/09/2019
381 2954/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 6) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 18/09/2019
382 2/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet 17/09/2019
383 07/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 12/09/2019
384 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 12/09/2019
385 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 12/09/2019
386 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về bản đồ địa chính 12/09/2019
387 06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 12/09/2019
388 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 12/09/2019
389 01/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 12/09/2019
390 15/2019/TT-BTNMT Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 11/09/2019
391 2875/QĐ-UBND Quyết định số 2875/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 11/09/2019
392 2872/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 5) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 10/09/2019
393 73/2019/NĐ-CP Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
394 64/NQ-CP Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 04/09/2019
395 2815/QĐ-UBND Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên để xây dựng trụ sở làm việc, tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 1) 30/08/2019
396 2813/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên thuê để xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch Phổ Yên - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. 30/08/2019
397 2814/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp - Nhà máy tấm lợp Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần dệt may Phú Thái thuê tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 30/08/2019
398 2598/QĐ-UBND Quyết định số 2598/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trọng Phát, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy hoạch 22/08/2019
399 2620/QĐ-UBND Quyết định số 2620/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 22/08/2019
400 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/08/2019
401 2591/QĐ-UBND Quyết định số 2591/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 21/08/2019
402 2573/QĐ-UBND QĐ số 2573/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND huyện Võ Nhai để xây dựng Hồ sinh thái - Công viên cây xanh tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (đợt 1) 20/08/2019
403 2559/QĐ-UBND QĐ số 2559/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính thu tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Khai khoáng Dũng An Phát để xây dựng Công trình khai thác cát, sỏi tại khu vực thôn Thù Lâm và thôn Xuân Trù, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên 19/08/2019
404 2556/QĐ-UBND QĐ số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất một số lô, thửa đất ở và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại một số lô đất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 19/08/2019
405 2533/QĐ-UBND QĐ số 2533/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng đường vào dự án đầu tư lò điện trung tần 20 tấn/mẻ tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 16/08/2019
406 2534/QĐ-UBND QĐ số 2534/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Khe Mo để xây dựng Trường mầm non Khe Mo - Điểm trường Trung tâm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ 16/08/2019
407 14/2019/TT-BTNMT Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 16/08/2019
408 2521/QĐ-UBND QĐ số 2521/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 15/08/2019
409 2523/QĐ-UBND QĐ số 2523/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3681/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về đầu tư dự án Khu dân cư và dịch vụ thương mại trung tâm xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Nguyễn Minh Quân 15/08/2019
410 69/2019/NĐ-CP Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 15/08/2019
411 2512/QĐ-UBND QĐ số 2512/QĐ-UBND Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (hành lang an toàn), tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên 14/08/2019
412 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND V/v giao đất cho Chi cục Thống kê huyện Đồng Hỷ để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Hoá Thượng huyện Đồng Hỷ ( đợt I) 14/08/2019
413 2513/QĐ-UBND QĐ số 2513/QĐ-UBND về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (bãi đổ thải), tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên 14/08/2019
414 2511/QĐ-UBND QĐ số 2511/QĐ-UBND Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (bãi đổ thải Tây), tại xã An Khánh, huyện Đại Từ 14/08/2019
415 2517/QĐ-UBND QĐ số 2517/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 14/08/2019
416 2479/QĐ-UBND QĐ số 2479/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 11) 12/08/2019
417 13/2019/TT-BTNMT Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 07/08/2019
418 2410/QĐ-UBND QĐ số 2410/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Thanh La tại xã La Bằng, huyện Đại Từ 06/08/2019
419 2399/QĐ-UBND QĐ số 2399/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung mỏ đồng Khau Vàng (Suối Chạo), xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 06/08/2019
420 12/2019/TT-BTNMT Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT Về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám 05/08/2019
421 2391/QĐ-UBND QĐ số 2391/QĐ-UBND chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và khai khoáng Việt Bắc tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên 05/08/2019
422 2361/QĐ-UBND QĐ số 2361/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Leadertec Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp khu vực núi Lầm, núi Hiếu, tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình (đợt 1) 31/07/2019
423 67/2019/NĐ-CP Nghị định số 67/2019/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
424 2362/QĐ-UBND QĐ số 2362/QĐ-UBND Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Đức Thắng để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đá vôi Keo Hỉn, tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa 31/07/2019
425 2325/QĐ-UBND QĐ số 2325/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hà để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên 30/07/2019
426 66/2019/NĐ-CP Nghị định số 66/2019/NĐ-CP Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 29/07/2019
427 3073/QĐ-UBND QĐ số 3073/QĐ-UBND Về việc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Xuân Mai tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên 26/07/2019
428 2292/QĐ-UBND QĐ số 2292/QĐ-UBND Về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Viettime tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần Viet Time Holdings 26/07/2019
429 2265/QĐ-UBND QĐ số 2265/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Khai khoáng Dũng An Phát thuê đất để xây dựng công trình khai thác cát, sỏi tại khu vực thôn Thù Lâm và thôn Xuân Trù, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (đợt 2). 25/07/2019
430 2264/QĐ-UBND QĐ số 2264/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Xây dựng Hùng Dũng tiếp tục thuê đất để khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và xây dựng công trình phụ trợ tại mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên, huyện Võ Nhai 25/07/2019
431 04/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐNDV/v quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và các học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 thuộc tỉnh thái Nguyên quản lý 23/07/2019
432 05/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND V/v quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/07/2019
433 26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường Trần Phú, phường Cải Đan, thành phố Sông Công theo hình thức PPP - Hợp đồng BT 23/07/2019
434 19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 23/07/2019
435 20/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2020 23/07/2019
436 22/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 23/07/2019
437 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND V/v quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/07/2019
438 24/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/NQ-HĐND V/v giữ nguyên ưu đãi đầi tư cho dự án SamsungElectro - mechanics Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Bình 23/07/2019
439 21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và các ý kiến tại nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh 23/07/2019
440 23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND V/v sáp nhập xóm, tổ dân phố tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ 23/07/2019
441 25/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/NQ-HĐND V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp, mở rộng đường cách mạng tháng 10 thành phố Sông công giai đoạn II theo hình thức PPP - Hợp đồng BT 23/07/2019
442 03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND V/v quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm hằng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/07/2019
443 2235/QĐ-UBND QĐ sô 2235/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND huyện Đồng Hỷ để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư Cầu Đất xã Nam Hoà huyện Đồng Hỷ 22/07/2019
444 6/2019/TT-BTTTT Thông tư số 6/2019/TT-BTTTT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 19/07/2019
445 2176/QĐ-UBND QĐ số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/07/2019
446 64/2019/NĐ-CP Nghị định số 64/2019/NĐ-CP Về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 16/07/2019
447 2127/QĐ-UBND QĐ số 2127/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 và Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 12/07/2019
448 2120/QĐ-UBND QĐ số 2120/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 1, 3, 5, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên Về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 1, 3, 5, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 11/07/2019
449 2112/QĐ-UBND QĐ số 2112/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư đường tránh Chợ Cầu Gô tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty Cổ phần đầu tư Tiên Phong Phổ Yên 11/07/2019
450 2115/QĐ-UBND QĐ số 2115/QĐ-UBND Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 279027 cấp ngày 21/3/1997 cho Trung tâm y tế huyện Phú Lương 11/07/2019

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên