Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
301 4242/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ 30/12/2019
302 4245/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đại Từ 30/12/2019
303 4278/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 30/12/2019
304 4203/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 27/12/2019
305 4200/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Một thành viên Hanh Hạnh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (đợt 1) 27/12/2019
306 4195/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 12) 27/12/2019
307 4166/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Kết cấu và Chế tạo máy Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng, nhà kho kinh doanh kim khí, thương mại tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 26/12/2019
308 4165/QĐ-UBND Quyết định số 4165/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đô thị Võ Nhai thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 26/12/2019
309 4167/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sản xuất cơ khí, tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên 26/12/2019
310 4168/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Sản xuất ván ép Thành Phú thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất ván dăm Thành Phú tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên 26/12/2019
311 22/2019/TT-BTNMT Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/12/2019
312 47/2019/QĐ-UBND Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2019
313 46/2019/QĐ-UBND Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về Bảng giá đất giá đất giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2019
314 4104/QĐ-UBND Quyết định số 4104/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/12/2019
315 4103/QĐ-UBND Quyết định số 4103/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 19/12/2019
316 96/2019/NĐ-CP Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất 19/12/2019
317 4077/QĐ-UBND Quyết định số 4077/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Từ, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 19/12/2019
318 801/QĐ-STNMT Quyết định 801/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra năm 2020 18/12/2019
319 20/2019/TT-BTNMT Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường 18/12/2019
320 1821/QĐ-TTg Quyết định số 1821/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 17/12/2019
321 4032/QĐ-UBND Quyết định 4032/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty TNHH Phương Nhung thực hiện dự án đầu tư xây dựng siêu thị và văn phòng tại tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 16/12/2019
322 3196/QĐ-BTNMT Quyết định 3196/QĐ-BTNMT ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) 16/12/2019
323 4018/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 13/12/2019
324 3166/QĐ-BTNMT Quyết định 3166/QĐ-BTNMT Quy chế cập nhật cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số hóa 12/12/2019
325 3986/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019
326 06/2019/NQ-HĐND Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019
327 3973/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty TNHH Anh Quân để xây dựng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (đợt 2) 09/12/2019
328 3972/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 09/12/2019
329 3132/QĐ-BTNMT Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/12/2019
330 116/NQ-CP Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 06/12/2019
331 1746/QĐ-TTg Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 04/12/2019
332 3917/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 9) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu; thay thế danh mục dự án đã được phê duyệt 04/12/2019
333 1748/QĐ-TTg Quyết định số 1748/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 04/12/2019
334 3910/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 03/12/2019
335 3845/QĐ-UBND QĐ ban hành Chỉ số quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 27/11/2019
336 3840/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học An Khánh, giao cho UBND xã An Khánh, huyện Đại Từ quản lý theo quy hoạch 27/11/2019
337 13/2019/TT-BTTTT Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2019
338 3713/QĐ-UBND Quyết định 3713/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/11/2019
339 91/2019/NĐ-CP Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
340 2899/QĐ-BTNMT Quyết định số 2899/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 13/11/2019
341 2908/QĐ-BTNMT Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 13/11/2019
342 3649/QĐ-UBND Quyết định 3649/QĐ-UBND Về việc Tổng Công ty Dầu Việt nam - Công ty Cổ phần thuê để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 12/11/2019
343 3651/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc để xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công (đợt 4) 12/11/2019
344 2869/QĐ-BTNMT Quyết định số 2869/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 11/11/2019
345 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN Công văn số 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam 11/11/2019
346 2866/QĐ-BTNMT Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT tiếp tục ủy quyền cho Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 11/11/2019
347 1553/QĐ-TTg Quyết định số 1553/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước 08/11/2019
348 19/2019/TT-BTNMT Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 08/11/2019
349 18/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất 31/10/2019
350 2782/QĐ-BTNMT Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 31/10/2019
351 2736/QĐ-BTNMT Quyết đinh số 2736/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo về môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2019
352 3490/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 8) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu; điều chỉnh tên một số dự án đầu tư 28/10/2019
353 79/2019/NĐ-CP Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019
354 11/VBHN-BTNMT Văn hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 25/10/2019
355 09/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu 25/10/2019
356 08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 25/10/2019
357 10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 25/10/2019
358 28/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên 21/10/2019
359 3349/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Aloha Thái Nguyên thuê đất để xây dựng siêu thị Aloha Mall Sông Công, tại phường Lương Châu, thành phố Sông Công (đợt 1) 17/10/2019
360 3302/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 7) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 14/10/2019
361 1688/QĐ-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 11/10/2019
362 31/2019/QĐ-TTg Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/10/2019 Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019
363 3219/QĐ-UBND QĐ Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 04/10/2019
364 17/2019/TT-BTNMT Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định 30/09/2019
365 16/2019/TT-BTNMT Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn 30/09/2019
366 3184/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị công nghiệp BCD thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án xây dựng Chợ và Trung tâm thương mại, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 30/09/2019
367 3180/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất của Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch 30/09/2019
368 3105/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 3105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 27/09/2019
369 3146/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần An Thịnh tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi Sông Cầu, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 27/09/2019
370 3133/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Hợp tác xã Đại Thắng thuê đất để xây dựng trụ sở, nhà xưởng sản xuất, phòng trưng bày và bán sản phẩm HTX Đại Thắng, tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 27/09/2019
371 3117/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển Hồng Phát thuê đất để xây dựng tổ hợp dịch vụ tổng hợp Phú Bình, tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (đợt 1) 27/09/2019
372 3124/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (đợt 1) 27/09/2019
373 3070/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 26/09/2019
374 3047/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công 25/09/2019
375 3046/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Kosy, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 25/09/2019

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên