Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2026 14/2009/TT-BTC Thông tư số 14/2009/TT-BTC V/v hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 01/01/0001
2027 50/2013/TT-BTNMT Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 01/01/0001
2028 3133/QĐ-BCT V/v Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp ((SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT và TALC) đến năm 2015 có xét năm 2025 01/01/0001
2029 755/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị Quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11: Giải quyết một số trường hợp về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và cải tạo XHCN trước 1/7/1991
2030 3585/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh Mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2031 1819/QĐ-TTg Quyết định số 1819/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
2032 21/2016/TT-BTTTT Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2033 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước
2034 245/2006/QĐ-TTg Ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
2035 Quy trình QT_QHKH1 lập, điều chỉnh, trình duyệt, quy hoạch – KHSD đất
2036 1013/QĐ-BTNMT Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư
2037 09/2007/TT- BTNMT Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
2038 37/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
2039 20/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2040 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên