Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
351 2736/QĐ-BTNMT Quyết đinh số 2736/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo về môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2019
352 3490/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 8) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu; điều chỉnh tên một số dự án đầu tư 28/10/2019
353 79/2019/NĐ-CP Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019
354 09/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu 25/10/2019
355 08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 25/10/2019
356 10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 25/10/2019
357 11/VBHN-BTNMT Văn hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 25/10/2019
358 28/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên 21/10/2019
359 3349/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Aloha Thái Nguyên thuê đất để xây dựng siêu thị Aloha Mall Sông Công, tại phường Lương Châu, thành phố Sông Công (đợt 1) 17/10/2019
360 3302/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 7) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 14/10/2019
361 1688/QĐ-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 11/10/2019
362 31/2019/QĐ-TTg Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/10/2019 Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019
363 3219/QĐ-UBND QĐ Về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 04/10/2019
364 3180/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất của Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch 30/09/2019
365 3184/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị công nghiệp BCD thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án xây dựng Chợ và Trung tâm thương mại, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 30/09/2019
366 17/2019/TT-BTNMT Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định 30/09/2019
367 16/2019/TT-BTNMT Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn 30/09/2019
368 3133/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Hợp tác xã Đại Thắng thuê đất để xây dựng trụ sở, nhà xưởng sản xuất, phòng trưng bày và bán sản phẩm HTX Đại Thắng, tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 27/09/2019
369 3105/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 3105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 27/09/2019
370 3117/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển Hồng Phát thuê đất để xây dựng tổ hợp dịch vụ tổng hợp Phú Bình, tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (đợt 1) 27/09/2019
371 3124/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (đợt 1) 27/09/2019
372 3146/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần An Thịnh tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi Sông Cầu, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 27/09/2019
373 3070/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 26/09/2019
374 3047/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công 25/09/2019
375 3046/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Kosy, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 25/09/2019
376 3034/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất của Bệnh viện Gang Thép, giao cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch 24/09/2019
377 3032/QĐ-UBND QĐ Về việc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất may Phú Hưng 24/09/2019
378 3012/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Đông thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu Miền Đông tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 24/09/2019
379 2979/QĐ-UBND QĐ về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000032 cấp lần đầu ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Bất động sản Hà Nội thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc (từ Km0 đến Km14), thực hiện trên cơ sở hợp đồng BT (Hợp đồng nguyên tắc) ký kết với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 19/09/2019
380 2936/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác than, tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ 18/09/2019
381 2954/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 6) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 18/09/2019
382 2/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet 17/09/2019
383 01/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 12/09/2019
384 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 12/09/2019
385 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 12/09/2019
386 06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 12/09/2019
387 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về bản đồ địa chính 12/09/2019
388 07/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 12/09/2019
389 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 12/09/2019
390 15/2019/TT-BTNMT Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 11/09/2019
391 2875/QĐ-UBND Quyết định số 2875/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 11/09/2019
392 2872/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 5) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 10/09/2019
393 73/2019/NĐ-CP Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
394 64/NQ-CP Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 04/09/2019
395 2814/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp - Nhà máy tấm lợp Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần dệt may Phú Thái thuê tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 30/08/2019
396 2815/QĐ-UBND Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên để xây dựng trụ sở làm việc, tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 1) 30/08/2019
397 2813/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên thuê để xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch Phổ Yên - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. 30/08/2019
398 2598/QĐ-UBND Quyết định số 2598/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trọng Phát, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy hoạch 22/08/2019
399 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/08/2019
400 2620/QĐ-UBND Quyết định số 2620/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 22/08/2019

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên