Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
301 4249/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Phổ Yên 30/12/2019
302 4261/QĐ-UBND QĐ về việc cho Doanh nghiệp Tư nhân Cao Bắc thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 4) 30/12/2019
303 4243/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Sông Công 30/12/2019
304 4200/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Một thành viên Hanh Hạnh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (đợt 1) 27/12/2019
305 4203/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 27/12/2019
306 4195/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 12) 27/12/2019
307 4165/QĐ-UBND Quyết định số 4165/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đô thị Võ Nhai thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 26/12/2019
308 4167/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sản xuất cơ khí, tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên 26/12/2019
309 4168/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Sản xuất ván ép Thành Phú thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất ván dăm Thành Phú tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên 26/12/2019
310 4166/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Kết cấu và Chế tạo máy Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng, nhà kho kinh doanh kim khí, thương mại tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 26/12/2019
311 22/2019/TT-BTNMT Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/12/2019
312 46/2019/QĐ-UBND Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về Bảng giá đất giá đất giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2019
313 47/2019/QĐ-UBND Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2019
314 4103/QĐ-UBND Quyết định số 4103/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 19/12/2019
315 4104/QĐ-UBND Quyết định số 4104/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/12/2019
316 4077/QĐ-UBND Quyết định số 4077/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Từ, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 19/12/2019
317 96/2019/NĐ-CP Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất 19/12/2019
318 20/2019/TT-BTNMT Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường 18/12/2019
319 801/QĐ-STNMT Quyết định 801/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra năm 2020 18/12/2019
320 1821/QĐ-TTg Quyết định số 1821/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 17/12/2019
321 3196/QĐ-BTNMT Quyết định 3196/QĐ-BTNMT ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) 16/12/2019
322 4032/QĐ-UBND Quyết định 4032/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty TNHH Phương Nhung thực hiện dự án đầu tư xây dựng siêu thị và văn phòng tại tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 16/12/2019
323 4018/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 13/12/2019
324 3166/QĐ-BTNMT Quyết định 3166/QĐ-BTNMT Quy chế cập nhật cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số hóa 12/12/2019
325 3986/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019
326 06/2019/NQ-HĐND Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019
327 3973/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty TNHH Anh Quân để xây dựng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (đợt 2) 09/12/2019
328 3972/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 09/12/2019
329 116/NQ-CP Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 06/12/2019
330 3132/QĐ-BTNMT Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/12/2019
331 1748/QĐ-TTg Quyết định số 1748/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 04/12/2019
332 3917/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 9) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu; thay thế danh mục dự án đã được phê duyệt 04/12/2019
333 1746/QĐ-TTg Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 04/12/2019
334 3910/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 03/12/2019
335 3845/QĐ-UBND QĐ ban hành Chỉ số quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 27/11/2019
336 3840/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học An Khánh, giao cho UBND xã An Khánh, huyện Đại Từ quản lý theo quy hoạch 27/11/2019
337 13/2019/TT-BTTTT Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2019
338 3713/QĐ-UBND Quyết định 3713/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/11/2019
339 91/2019/NĐ-CP Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
340 2899/QĐ-BTNMT Quyết định số 2899/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 13/11/2019
341 2908/QĐ-BTNMT Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 13/11/2019
342 3651/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc để xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công (đợt 4) 12/11/2019
343 3649/QĐ-UBND Quyết định 3649/QĐ-UBND Về việc Tổng Công ty Dầu Việt nam - Công ty Cổ phần thuê để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 12/11/2019
344 2866/QĐ-BTNMT Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT tiếp tục ủy quyền cho Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 11/11/2019
345 2869/QĐ-BTNMT Quyết định số 2869/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 11/11/2019
346 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN Công văn số 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam 11/11/2019
347 19/2019/TT-BTNMT Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 08/11/2019
348 1553/QĐ-TTg Quyết định số 1553/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước 08/11/2019
349 2782/QĐ-BTNMT Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 31/10/2019
350 18/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất 31/10/2019

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên