Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
251 01/2020/TT-BTNMT Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT - 29/4/2020 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước 29/04/2020
252 1193/QĐ-UBND Quyết định số 1193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên để xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lương tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương 29/04/2020
253 1139/QĐ-UBND Quyết định 1139/QĐ-UBND Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần hợp kim sắt Trung Việt để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên 24/04/2020
254 29/2020/TT-BTC Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
255 48/2020/NĐ-CP Nghị Định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 15/04/2020
256 132/CP-KTTH Công văn số 132/CP-KTTH ngày 10/4/2020 Về việc đính chính nghị định số 41/2020/NĐ-CP 10/04/2020
257 47/2020/NĐ-CP Nghị Định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 Về việc thực hiện Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
258 41/NĐ-CP Nghị định 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Gia hạn nộp thuế và tiền thê đất 08/04/2020
259 45/2020/NĐ-CP Nghị Định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 Về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
260 07/2020/QĐ-UBND Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 4/4/2020 V/v bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/01 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên 04/04/2020
261 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 1/4/2020 về việc công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 01/04/2020
262 840/QĐ-UBND Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 (đợt 1) thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu; điều chỉnh danh mục dự án đã được phê duyệt 30/03/2020
263 800/QĐ-UBND Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Giao thông Bình Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên 26/03/2020
264 36/NĐ-CP Nghị định 36/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020
265 36/NĐ-CP Nghị định 36/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020
266 36/2020/NĐ-CP Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020
267 751/QĐ-UBND Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, giao cho UBND xã An Khánh, huyện Đại Từ quản lý theo quy hoạch 19/03/2020
268 09/2020/QĐ-TTg Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải 18/03/2020
269 30/2020/NĐ-CP Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư 05/03/2020
270 23/2020/NĐ-CP Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 24/02/2020
271 04/2020/TT-BTTTT Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24/02/2020 Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
272 23/2020/NĐ-CP Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 24/02/2020
273 23/2020/NĐ-CP Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 24/02/2020
274 434/QĐ-UBND Quyết định số 434/QĐ-UBND Về việc uỷ quyền thu hồi đất 19/02/2020
275 18/2020/NĐ-CP Nghị định số 18/2020/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
276 317/QĐ-UBND Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hồ Núi Cốc 06/02/2020
277 15/2020/NĐ-CP Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 03/02/2020
278 05/2020/QĐ-TTg Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2020 Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 31/01/2020
279 279/QĐ-UBND Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Sông Đà 2 31/01/2020
280 233/QĐ-UBND Quyết định số 233/QĐ-UBND V/v giao đất cho Trường Mầm non Yên Lạc để xây dựng trường tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 21/01/2020
281 206/QĐ-UBND Quyết định số 206/QĐ-UBND V/v giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Long để xây dựng trường học tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ 20/01/2020
282 205/QĐ-UBND Quyết định số 205/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao đất cho Trường Mầm non Yên Lạc để xây dựng trường mầm non tại xã Yên Lạc ... 20/01/2020
283 86/QĐ-UBND Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh thuê đất 14/01/2020
284 03/2020/QĐ-TTg Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg V/v Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 13/01/2020
285 06/2020/NĐ-CP Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03/01/2020
286 15/QĐ-UBND Quyết định số 15/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế THAGACO thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy may THAGACO Đại Từ tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ 03/01/2020
287 4325/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên để thực hiện Dự án xây dựng Khu tái định cư Quán Chè tại xóm Quán Chè, xã Nga My, huyện Phú Bình 31/12/2019
288 27/2019/TT-BTNMT Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 31/12/2019
289 26/2019/TT-BTNMT Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019
290 4350/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Thái Nguyên thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu Nghinh Tường tại xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai 31/12/2019
291 4324/QĐ-UBND QĐ về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên để thực hiện Dự án xây dựng Khu tái định cư Hà Châu tại xóm Củ, xã Hà Châu, huyện Phú Bình 31/12/2019
292 3432/QĐ-BTNMT Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/12/2019
293 4246/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Bình 30/12/2019
294 4245/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đại Từ 30/12/2019
295 4241/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên 30/12/2019
296 4242/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ 30/12/2019
297 4278/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 30/12/2019
298 4243/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Sông Công 30/12/2019
299 4248/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Định Hóa 30/12/2019
300 4249/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Phổ Yên 30/12/2019

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên