Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
201 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 09/07/2020
202 15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020
203 16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/07/2020
204 8/NQ-HĐND Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 09/07/2020
205 15/2020/TT-BTTTT Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" 09/07/2020
206 14/2020/TT-BTTTT Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 08/07/2020
207 13/2020/TT-BTTTT Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020
208 1997/QĐ-UBND Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Nam tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 02/07/2020
209 1985/QĐ-UBND Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Tây tại xã An Khánh, huyện Đại Từ. 02/07/2020
210 1444/QĐ-BTNMT Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT - 1/7/2020 - Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06 tháng đầu năm 2020 01/07/2020
211 72/2020/NĐ-CP Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 30/06/2020
212 1858/QĐ-UBND Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 Về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư đô thị Ký Phú để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Điểm dân cư nông thôn Trung tâm xã Ký Phú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ (đợt 1) 26/06/2020
213 1831/QĐ-UBND Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy bê tông và gạch ngói Việt Cường tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. 25/06/2020
214 1824/QĐ-UBND Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm) tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (khu 3). 25/06/2020
215 1825/QĐ-UBND Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm) tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (khu 2). 25/06/2020
216 1829/QĐ-UBND Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Mê Linh thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nhã Lộng và xã Hà Châu, huyện Phú Bình (đợt 1) 25/06/2020
217 1784/QĐ-UBND Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 Về việc thu hồi đất của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, giao cho UBND huyện Võ Nhai quản lý theo quy hoạch tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 23/06/2020
218 1759/QĐ-UBND Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 Về việc thu hồi Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư Thanh Quang 3 tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. 19/06/2020
219 1754/QĐ-UBND Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 Về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 18/06/2020
220 1830/QĐ-UBND Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Đức Chung Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (đợt 1) 18/06/2020
221 61/2020/QH14 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 17/06/2020
222 1702/QĐ-UBND Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ than Bá Sơn và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 15/06/2020
223 56/2020/TT-BTC Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 12/06/2020
224 1673/QĐ-UBND Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 Về việc thu hồi đất của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, giao cho Bệnh viện A Thái Nguyên sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Bệnh viện tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 11/06/2020
225 107/2020/QH14 Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 10/06/2020
226 1651/QĐ-UBND Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Công nghiệp Phú Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (đợt 1). 09/06/2020
227 1635/QĐ-UBND Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2615/QĐ-UB ngày 05/9/2000 của UBND tỉnh Thái Nguyên và gia hạn thuê đất. 09/06/2020
228 1637/QĐ-UBND Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản mỏ than Minh Tiến tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 09/06/2020
229 04/2020/TT-BTNMT Thông tư 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường về việc Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 03/06/2020
230 62/2020/NĐ-CP Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
231 12/2020/TT-BTTTT Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020
232 61/2020/NĐ-CP Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 29/05/2020
233 1531/QĐ-UBND Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 Về việc giao đất cho Công ty TNHH Nalico Đại Từ để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 1). 29/05/2020
234 1529/QĐ-UBND Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc giao đất cho Công ty Tập đoàn DANKO để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 28/05/2020
235 1490/QĐ-UBND Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng khu du lịch tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 26/05/2020
236 1448/QĐ-UBND Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 Về việc cho Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên (đợt 1). 21/05/2020
237 1447/QĐ-UBND Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 Về việc thu hồi đất của Bộ tư lệnh Quân khu 1, giao cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch. 21/05/2020
238 1405/QĐ-UBND Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công 15/05/2020
239 1407/QĐ-UBND Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần khai khoáng Nam Việt thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình (đợt 1). 15/05/2020
240 67/NQ-CP Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/05/2020
241 02/VBHN-BTNMT Nghị định số 02/VBHN-BTNMT ngày 11/05/2020 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen 11/05/2020
242 03/VBHN-BTNMT Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 11/5/2020 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 11/05/2020
243 10/2020/QĐ-UBND Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/05/2020
244 1294/QĐ-UBND Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 08/05/2020
245 1295/QĐ-UBND Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đồng Tiến, cho Công ty Cổ phần Nhà thép Hà Nội thuê đất do thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên 08/05/2020
246 10/2020/TT-BTTTT Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 07/05/2020
247 1290/QĐ-UBND Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 07/05/2020
248 1289/QĐ-UBND Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 về việc thu hồi đất, giao cho UBND xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch 07/05/2020
249 36/2020/TT-BTC Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 - Bộ Tài Chính Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dung tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 05/05/2020
250 53/2020/NĐ-CP Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 - Chính phủ Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên