Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1401 26/2013/TT-BTNMT Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ vê chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 26/09/2013
1402 707/QĐ-TTg V/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A 05/09/2013
1403 24/2013/TT-BTNMT Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết 03/09/2013
1404 6110/QĐ-BCT V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 27/08/2013
1405 328/TB-VPCP V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam 23/08/2013
1406 6000/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, moliđen Việt Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2025 23/08/2013
1407 322/TB-VPCP Thông báo 322/TB-VPCP V/v kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 22/08/2013
1408 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT V/v Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa 22/08/2013
1409 325/TB-VPCP Thông báo 325/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và dự thảo Kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020 22/08/2013
1410 1635/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyết sông có trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 22/08/2013
1411 327/TB-VPCP Thông báo số 327/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 22/08/2013
1412 1567/QĐ-UBND Quyết định số 1567/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng cây dược liệu, cây cảnh và cây bóng mát 19/08/2013
1413 1553/QĐ-UBN Quyết định số 1553/QĐ-UBND V/v đính chính nội dung Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Lương 16/08/2013
1414 1554/QĐ-UBND Quyết định số 1554/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 16/08/2013
1415 1538/QĐ-UBND Quyết định số 1538/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 3) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 14/08/2013
1416 1388/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 13/08/2013
1417  3100/BTNMT-TNN về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 13/08/2013
1418 39/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 12/08/2013
1419 50/2013/QĐ-TTg Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ 09/08/2013
1420 1654/BXD-QLN Công văn 1654/BXD-QLN năm 2013 đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết 02/NQ-CP 09/08/2013
1421 5579/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 08/08/2013
1422 1287/QĐ-TTg Quyết định số 1287/QĐ-TTg V/v phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 02/08/2013
1423 37/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 37/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam 02/08/2013
1424 1456/QĐ-UBND Quyết định 1456/QĐ-UBND V/vban hành quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên 01/08/2013
1425 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Thông tư liên tịch 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 26/07/2013
1426 84/2013/NĐ-CP Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư 25/07/2013
1427 1214/QĐ-TTg Quyết định số 1214/QĐ-TTg V/v phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II” 23/07/2013
1428 1379/QĐ-UBND Quyết định số 1379/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công 22/07/2013
1429 1370/QĐ-UBND Quyết định số 1370/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 19/07/2013
1430 18/2013/TT-BTNMT Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 18/07/2013
1431 14/2013/TT-BCT V/v quy định về điều kiện kinh doanh than 15/07/2013
1432 15/2013/TT-BCT V/v quy định về xuất khẩu than 15/07/2013
1433 1304/QĐ-UBND Quyết định số 1304/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn)để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư số 4 phường Tân Thịnh, khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán và khu dân cư số 10 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên 12/07/2013
1434 71 /TB-STNMT Thông báo số 71 /TB-STNMT V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành A0 150292 và số A0 150294 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 10/12/2009 12/07/2013
1435 1299/QĐ-UBND Quyết định số 1299/QĐ-UBND V/v Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 11/07/2013
1436 1300/QĐ-UBND Quyết định số 1300/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án thí điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực Đất đai tại UBND một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên 11/07/2013
1437 2362/CT-BNN-TCLN Chỉ thị số 2362/CT-BNN-TCLN V/v tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 06/07/2013
1438 1285/QĐ-UBND Quyết định 1285/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên 05/07/2013
1439 1287/QĐ-UBND Quyết định 1287/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi, bổ sung) của quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên 05/07/2013
1440 07/2013/TT-BTNMT sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 05/07/2013
1441 1237/QĐ-UBND Quyết định số 1237/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 01/07/2013
1442 09/2013/TT-BXD Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 01/07/2013
1443 638/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn số 638/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận 01/07/2013
1444 05/CĐ-BTNMT Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường điện 22/06/2013
1445 14/2013/TT-BTNMT Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT Quy định về quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển 21/06/2013
1446 1116/QĐ-UBND Quyết định số 1116/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/06/2013
1447 09/2013/QĐ-UBND Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/06/2013
1448 514/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn số 514/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v báo cáo năng lực thực hiện của các đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 31/05/2013
1449 11/2013/TT-BTNMT Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 28/05/2013
1450 63/BC-STNMT Báo cáo số 63/BC-STNMT V/v số lượng phôi Giấy chứng nhận bị hỏng năm 2012 đã hủy 27/05/2013

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên