Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
51 04/2022/NĐ-CP 04/2022/NĐ-CP: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022
52 130/2021/NĐ-CP Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em 31/12/2021
53 136/2021/NĐ-CP Nghị định Số: 136/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 31/12/2021
54 134/2021/NĐ-CP Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 30/12/2021
55 125/2021/NĐ-CP Nghị định số 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 28/12/2021
56 21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường Nội dung Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021
57 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021
58 07/2021/TT-TTCP Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021
59 05/2021/TT-TTCP Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
60 06/2021/TT-TTCP Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021
61 04/2021/TT-TTCP Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021
62 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021
63 13/ /2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia 26/08/2021
64 12/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021
65 11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021
66 1331/QĐ-TTg Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 24/07/2021
67 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/6/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 30/06/2021
68 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021
69 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021
70 07/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021
71 1078/QĐ-BTNMT Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT Ngày 31/05/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 31/05/2021
72 55/2021/NĐ-CP Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 24/05/2021
73 54/2021/NĐ-CP Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 21/05/2021
74 1550/QĐ-UBND Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 Về việc cho phép Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Thủy lợi, tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. 18/05/2021
75 1533/QĐ-UBND Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 Về việc Về việc giao đất cho Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên để đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu thực địa miền núi phía Bắc tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1). 17/05/2021
76 1519/QĐ-UBND Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Giang Phan thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp Giang Phan tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1). 14/05/2021
77 1509/QĐ-UBND ngày Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa - VVMI thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác than lộ thiên mở rộng Bắc khai trường, tại phường Tân Long, xã Sơn Cẩm, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 13/05/2021
78 03/2021/TT-BTNMT Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/05/2021 Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 12/05/2021
79 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 04/05/2021
80 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 04/05/2021
81 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 04/05/2021
82 24/2021/QĐ-UBND Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04/05/2021
83 21/2021/QĐ-UBND Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
84 22/2021/QĐ-UBND Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
85 23/2021/QĐ-UBND Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
86 18/2021/QĐ-TTg Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. 22/04/2021
87 1039/QĐ-UBND Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 Về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 08/04/2021
88 16/2021/QĐ-UBND Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 Ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021
89 51/2021/NĐ-CP Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 01/04/2021
90 18/2021/QĐ-UBND Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021
91 999/QĐ-UBND Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 04/04/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 01/04/2021
92 41/2021/NĐ-CP Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 30/03/2021
93 864/QĐ-UBND Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26/03/2021 Về việc phê duyệt Danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Điều chỉnh, bổ sung lần 1) 26/03/2021
94 432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. 24/03/2021
95 10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 23/03/2021
96 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021
97 11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021
98 761/QĐ-UBND Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 23/03/2021 Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 23/03/2021
99 669/QĐ-UBND Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/03/2021
100 661/QĐ-UBND Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 16/03/2021 Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021 16/03/2021

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên