Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
801 43/2016/TT-BTNMT V/v  quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 26/12/2016
802 42/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 26/12/2016
803 332/2016/TT-BTC Thông tư 332/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/12/2016
804 3674/QĐ-UBND Quyết định số 3674/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016. 25/12/2016
805 61/QĐ-UBND Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 25/12/2016
806 164/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 24/12/2016
807 164/2016/NĐ-CP Nghị định số 164/2016/NĐ-CP  V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 24/12/2016
808 41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 21/12/2016
809 42/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 21/12/2016
810 49/2016/QĐ-UBND V/v quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/12/2016
811 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 19/12/2016
812 73/HD-STNMT Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/12/2016
813 73/HD-STNMT Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/12/2016
814 38/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 12/12/2016
815 159/2016/NĐ-CP Nghị định số 159/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 29/11/2016
816 158/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016
817 35/2016/TT-BTNMT Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 28/11/2016
818 2704/QĐ-BTNMT Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017. 24/11/2016
819 155/2016/NĐ-CP Nghị định số 155/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 18/11/2016
820 154/2016/NĐ-CP Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 16/11/2016
821 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 16/11/2016
822 270/2016/TT-BTC V/v  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện. 14/11/2016
823 208/2016/TT-BTC Thông tư 208/2016/TT-BTC V/v  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. 10/11/2016
824 34/2016/TT-BTNMT Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 10/11/2016
825 196/2016/TT-BTC Thông tư  số 196/2016/TT-BTC V/v  Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 08/11/2016
826 187/2016/TT-BTC Thông tư số 187/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp miễn quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 08/11/2016
827 33/2016/TT-BTNMT Thông tư 33/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 07/11/2016
828 2053/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 28/10/2016
829 2831/QĐ-UBND Quyết định số 2831/QĐ-UBND V/v hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace- Hồ Núi Cốc. 28/10/2016
830 2692/QĐ-UBND Quyết định số 2692/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. 17/10/2016
831 31/2016/TT-BTNMT Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 14/10/2016
832 142/2016/NĐ-CP Nghị định số 142/2016/NĐ-CP V/v ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. 14/10/2016
833 30/2016/TT-BTNMT Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT V/v quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 12/10/2016
834 30/2016/TT- BTNMT Thông tư số 30/2016/TT- BTNMT V/v  Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 12/10/2016
835 58/HD-STNMT Hướng dẫn số 58/HD-STNMT V/v  đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/10/2016
836 120/CĐ-BCH gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu về việc chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra 08/10/2016
837 2591/QĐ-UBND Quyết định số 2591/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. 05/10/2016
838 2487/QĐ-UBND Quyết định số 2487/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. 27/09/2016
839 25/2016/TT-BTNMT Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT V/v hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 22/09/2016
840 139/2016/TT-BTC Thông tư số 139/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoàn trả lịa hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất đai phải nộp khi người mua thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. 16/09/2016
841 24/2016/TT-BTNMT V/v quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 09/09/2016
842 135/2016/NĐ-CP Nghị định số 135/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước. 09/09/2016
843 24/2016/TT-BTNMT Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 09/09/2016
844 115/KH-HĐND Kế hoạch 115/KH-HĐND V/v Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/09/2016
845 2237/QĐ-UBND Quyết định số 2237/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 31/08/2016
846 25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. 31/08/2016
847 1675/QĐ-TTg Quyết định số 1675/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. 29/08/2016
848 19/2016/TT-BTNMT Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 24/08/2016
849 119/2016/NĐ-CP Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu 23/08/2016
850 33/2016/QĐ-TTg Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. 19/08/2016

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên