Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
601 1068/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Núi Cốc. 26/04/2018
602 1073/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn Thái Nguyên. 26/04/2018
603 1058/STNMT-KS V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ. 24/04/2018
604 2058/BTNMT-TCBHĐVN Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018. 23/04/2018
605 61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 23/04/2018
606 2035/BTNMT-TTTNMT Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 06 năm 2018. 20/04/2018
607 08/2018/QĐ-UBND Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/04/2018
608 08/2018/QĐ-UBND Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/04/2018
609 1018/QĐ-UBND Quyết định số 1018/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 18/04/2018
610 1017/QĐ-UBND Quyết định số 1017/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 18/04/2018
611 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 09/04/2018
612 1117/STNMT-KS về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất sét làm gạch ngói tại khu vực xóm Đầm , xã An Khánh, huyện Đại Từ. 05/04/2018
613 878/QĐ-UBND Quyết định số 878/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. 03/04/2018
614 07/2018/QĐ-UBND Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30/03/2018
615 804/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nước sạch Đại Từ. 29/03/2018
616 06/2018/QĐ-UBND Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 28/03/2018
617 784/QĐ-UBND V/v phê duyệt điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018. 26/03/2018
618 872/QĐ-BTNMT Quyết định số 872/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. 20/03/2018
619 15/2018/QĐ-TTg Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/03/2018
620 1110/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/03/2018
621 1110/QĐ-UBND /v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/03/2018
622 833/STNMT-KS V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, TP Sông Công và khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. 04/03/2018
623 834/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 04/03/2018
624 27/2018/NĐ-CP Nghị định số 27/2018/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 01/03/2018
625 499/QĐ-UBND Quyết định số 499/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. 13/02/2018
626 02/2018/QĐ-UBND Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12/02/2018
627 464/QĐ-UBND Quyết định số 464/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 08/02/2018
628  448/QĐ-UBND Quyết định số 448/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; giá đất để bồi thường bằng đất; giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 07/02/2018
629 02/2018/TT-BXD Thông tư số 02/2018/TT-BXD V/v quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018
630 397/QĐ-UBND Quyết định số 397/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đại Từ. 02/02/2018
631 309/QĐ-UBND Quyết định số 309/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Chống quá tải đường dây 371, Trạm cắt Cao Ngạn cấp điện cho khu vực mỏ sắt Tiến Bộ - Trại Cau, địa phận xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. 31/01/2018
632 04/2018/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. 23/01/2018
633 02/2018/QĐ-TTg Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 17/01/2018
634 03/2018/TT-BGTVT Thông tư 03/2018/TT-BGTVT  Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. 10/01/2018
635 01/CT-TTg Chỉ thị số 01/CT-TTg V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 03/01/2018
636 45/2017/TT-BTTTT Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT V/v Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. 29/12/2017
637 44/2017/TT-BTTTT Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT  Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017
638 4191/QĐ-UBND Quyết định số 4191/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Từ. 29/12/2017
639 4185/QĐ-UBND Quyết định số 4185/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Phổ Yên. 29/12/2017
640 4177/QĐ-UBND Quyết định số 4177/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Bình. 29/12/2017
641 4190/QĐ-UBND Quyết định số 4190/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Võ Nhai. 29/12/2017
642 4186/QĐ-UBND Quyết định số 4186/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đồng Hỷ. 29/12/2017
643 4183/QĐ-UBND Quyết định số 4183/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Lương. 29/12/2017
644 4184/QĐ-UBND Quyết định số 4184/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thái Nguyên. 29/12/2017
645 4187/QĐ-UBND Quyết định số 4187/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Hóa. 29/12/2017
646 76/2017/TT-BTNMT Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 29/12/2017
647 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. 29/12/2017
648 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 29/12/2017
649 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. 29/12/2017
650 71/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. 29/12/2017

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên