Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
501 1223/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần phân phối - Bán lẻ VNF1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 578 để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên TOWER tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 09/05/2019
502 57/BC-UBND Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 19/3/2019 Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018 19/03/2019
503 27/2019/NĐ-CP Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 Về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 13/03/2019
504 595/QĐ-UBND Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Thái Nguyên 04/03/2019
505 529/QĐ-UBND Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Đồng Hỷ. 25/02/2019
506 527/QĐ-UBND Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Định Hóa. 25/02/2019
507 528/QĐ-UBND Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Đại Từ. 25/02/2019
508 526/QĐ-UBND Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Võ Nhai. 25/02/2019
509 259/QĐ-UBND Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Phú Lương. 28/01/2019
510 03/2019/NĐ-CP Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động viễn thám. 04/01/2019
511 4130/QĐ-UBND Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Thái Nguyên. 28/12/2018
512 4132/QĐ-UBND Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Lương. 28/12/2018
513 4133/QĐ-UBND Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đại Từ. 28/12/2018
514 4131/QĐ-UBND Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Bình. 28/12/2018
515 4016/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Thịnh Đức và phường Phú  Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019. 27/12/2018
516 28/2018/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 26/12/2018
517 30/2018/TT-BTNMT Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 26/12/2018
518 31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. 26/12/2018
519 167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 26/12/2018
520 32/2018/TT-BTNMT Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin,dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ , bảo quản,công bố, cung cấp và sử dụng. 26/12/2018
521 27/2018/TT-BTNMT Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 14/12/2018
522 25/2018/TT-BTNMT Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. 14/12/2018
523 3687/QĐ-UBND Quyết định 3687/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v phê duyệt bộ đơn giá "Hoạt động quan trắc môi trường" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/12/2018
524 2099/QĐ-BTTTT Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/12/2018
525 36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 20/11/2018
526 23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, cho phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. 15/11/2018
527 22/2018/TT-BTNMT Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000. 15/11/2018
528 24/2018/TT-BTNMT Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018  Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 15/11/2018
529 15/2018/TT-TTTT Thông tư số 15/2018/TT-TTTT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 15/11/2018
530 2031/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 07/11/2018
531 64/STNMT-KS V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm ngói tại khu vực xóm Đầm. 01/11/2018
532 64/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm gạch ngói tại khu vực xóm Đầm. 01/11/2018
533 17/2018/TT-BTNMT Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018  Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ. 31/10/2018
534 14/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 18/10/2018
535 13/2018/TT-BTTTT Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 15/10/2018
536 11/2018/TT-BTTTT Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT V/v Công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. 15/10/2018
537 2215/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2018. 07/10/2018
538 130/2018/NĐ-CP Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
539 579/2018/UBTVQH14  Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về Biểu thuế bảo vệ môi trường 26/09/2018
540 2706/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm 4, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019. 17/09/2018
541 2959/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 17/09/2018
542 08/2018/TT-BTNMT Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 14/09/2018
543 09/2018/TT-BTNMT Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 14/09/2018
544 3018/QĐ-BTNMT Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016. 12/09/2018
545 2813/QĐ-BTNMT Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 12/09/2018
546 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 12/09/2018
547 2285/QĐ-UBND Quyết định số 2285/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất (giá khởi điểm) để đấu giá quyền sử dụng đất một số thửa đất tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 08/09/2018
548 2572/QĐ-UBND V/v đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ photphorit Phú Đô, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 31/08/2018
549 2555/QĐ-UBND Quyết định số 2555/QĐ-UBND V/v phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30/08/2018
550 2465/STNMT-KS v/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 28/08/2018

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên