Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
501 THÔNG TƯ SỐ 04/2007/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ... Wednesday, 20 June 2007 Còn hiệu lực 1015
502 THÔNG TƯ Số: 63/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Friday, 15 June 2007 Còn hiệu lực 1762
503 Thông tư số 57/2007/TT-BTC V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước Monday, 11 June 2007 Còn hiệu lực 1799
504 Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Friday, 04 May 2007 Còn hiệu lực 1974
505 Thông tư số 42/2007/TT-BTC V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ ... Friday, 27 April 2007 Còn hiệu lực 1277
506 QUYẾT ĐỊNH Số: 52/2007/QĐ-TTg Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước Monday, 16 April 2007 Còn hiệu lực 1888
507 Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Wednesday, 21 March 2007 Còn hiệu lực 6439
508 Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 Monday, 05 March 2007 Còn hiệu lực 1510
509 Quyết định số: 03/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Monday, 26 February 2007 Còn hiệu lực 6237
510 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển Monday, 27 November 2006 Còn hiệu lực 6374
511 QUYẾT ĐỊNH Số: 44/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông" Friday, 03 November 2006 Còn hiệu lực 1360
512 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP: Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản Tuesday, 11 July 2006 Còn hiệu lực 1347
513 Công văn số 915/UBND-TNMT V/v thực hiện các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở tài nguyên và môi trường Thursday, 01 September 2005 Còn hiệu lực 1545
514 Công Văn Số: 2364/BKH/TĐ&GSĐT V/v Hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị Định số 16/2006/NĐ-CP của Chính Phủ Tuesday, 12 April 2005 Còn hiệu lực 1213
515 Công Văn Số: 2045/BXD-XL V/v Hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt TKKT và tổng dự toán Wednesday, 03 December 2003 Còn hiệu lực 1636
516 NGHỊ ĐỊNH Số 116/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC Friday, 10 October 2003 Còn hiệu lực 1311
517 NGHỊ ĐỊNH Số : 07/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ Thursday, 30 January 2003 Còn hiệu lực 1609
518 Nghị Định Số: 61/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ nhuận bút Tuesday, 11 June 2002 Còn hiệu lực 5994
519 NGHỊ ĐỊNH Số: 33/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Wednesday, 10 April 2002 391
520 PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Friday, 12 January 2001 285
521 Nghị Định Số : 12/2000/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Friday, 05 May 2000 Còn hiệu lực 1295
522 NGHỊ ĐỊNH Số: 52/1999/NĐ-CP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Thursday, 08 July 1999 Còn hiệu lực 3270
523 Quyết định số 533/QĐ-BTNMT V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 452

Page 6 of 6