Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
301 Quyết định số 2062/QĐ-UBND đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Nguyên. Monday, 15 August 2011 Còn hiệu lực 1172
302 Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên ký ngày 07 tháng 07 năm 2011 về Ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính,... Thursday, 07 July 2011 Còn hiệu lực 1840
303 Thông tư số 25/2011/TT- BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thursday, 07 July 2011 Còn hiệu lực 1337
304 Quyết định số 231/QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường. Monday, 27 June 2011 Còn hiệu lực 1070
305 Quyết định số 1226/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 24 June 2011 Còn hiệu lực 841
306 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP V/v Lệ phí trước bạ Friday, 17 June 2011 Còn hiệu lực 1148
307 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT V/v Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Friday, 17 June 2011 Còn hiệu lực 3136
308 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Monday, 04 April 2011 Còn hiệu lực 1170
309 Quyết định số 471 /QĐ-TTg: Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Wednesday, 30 March 2011 Còn hiệu lực 1190
310 Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về ... Monday, 28 March 2011 Còn hiệu lực 1062
311 Quyết định số 599/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại bộ máy Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Monday, 14 March 2011 Còn hiệu lực 1178
312 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính . Monday, 14 February 2011 Còn hiệu lực 1548
313 Thông tư số 01/2011/TT-BNV V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Wednesday, 19 January 2011 Còn hiệu lực 1433
314 Thông Tư Số:29/2010/TT-BTTTT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh Thursday, 30 December 2010 Còn hiệu lực 1270
315 Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/12/2010 Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011. Monday, 13 December 2010 Còn hiệu lực 898
316 Thông tư số:22 /2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển Tuesday, 26 October 2010 Còn hiệu lực 1125
317 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng Friday, 15 October 2010 Còn hiệu lực 1023
318 Nghị định Số : 100/2010/NĐ-CP Về công báo Tuesday, 28 September 2010 Còn hiệu lực 1446
319 Chỉ thị số 1722/CT-TTG: V/v tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện... Friday, 17 September 2010 Còn hiệu lực 989
320 Quyết định số: 1645/QĐ-TTG Về việc công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 01 September 2010 Còn hiệu lực 1243
321 Nghị Định Số: 93/2010/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Tuesday, 31 August 2010 Còn hiệu lực 967
322 Nghị định số: 90/2010/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Wednesday, 18 August 2010 Còn hiệu lực 1246
323 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên đến năm 2020. Thursday, 05 August 2010 Còn hiệu lực 1272
324 Thông tư Số: 13/2010/TT-BTNMT Quy định Giải thưởng Môi trường Việt Nam Wednesday, 28 July 2010 Còn hiệu lực 1231
325 Thông tư số 105/2010/TT-BTC V/v hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP Friday, 23 July 2010 Còn hiệu lực 1067
326 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn T.P Thái Nguyên Saturday, 17 July 2010 Còn hiệu lực 1396
327 Thông tư số: 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tuesday, 06 July 2010 Còn hiệu lực 11301
328 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ ... Tuesday, 29 June 2010 Còn hiệu lực 1212
329 Quyết định số:46/2010/QĐ-TTG V/v ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son Thursday, 24 June 2010 Còn hiệu lực 1316
330 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Wednesday, 23 June 2010 Còn hiệu lực 1375
331 Quyết định số 858/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân Friday, 18 June 2010 Còn hiệu lực 1706
332 Nghị Định Số: 89/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 18 June 2010 Còn hiệu lực 1049
333 Nghị định số 67/2010/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Tuesday, 15 June 2010 Còn hiệu lực 1484
334 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP V/v kiểm soát thủ tục hành chính Tuesday, 08 June 2010 Còn hiệu lực 1244
335 Nghị định số 25/NĐ-CP Về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành Wednesday, 02 June 2010 Còn hiệu lực 1264
336 Nghị định số: 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Tuesday, 01 June 2010 Còn hiệu lực 8577
337 Nghị định số 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính Wednesday, 19 May 2010 Còn hiệu lực 1507
338 Quyết Đinh số: 665/QĐ-TTg Về việc xuất văc xin thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hộ trợ địa phương, chống dịch bệnh Thursday, 13 May 2010 Còn hiệu lực 1396
339 Nghị định số 47/2010/NĐ-CP V/v quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật lao động Thursday, 06 May 2010 Còn hiệu lực 1360
340 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HÐND V/v Phân cấp nhiệm vụ Chi cục bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 1370
341 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HÐND V/v Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 859
342 Quyết định số 567/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/04/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 886
343 Văn bản số 46/2010/NĐ-CP: Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Tuesday, 27 April 2010 Còn hiệu lực 1143
344 Công văn số 577/TTG-TCCV V/v nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Monday, 12 April 2010 Còn hiệu lực 1077
345 Nghị định số 40/2010/NĐ-Cp V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Monday, 12 April 2010 Còn hiệu lực 1290
346 Nghị định số 28/2010/NÐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Thursday, 25 March 2010 Còn hiệu lực 1244
347 Văn bản số 512/QĐ-BTNMT: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường Wednesday, 17 March 2010 Còn hiệu lực 1229
348 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Monday, 15 March 2010 Còn hiệu lực 3573
349 Văn bản số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT: Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 Monday, 15 March 2010 Còn hiệu lực 1153
350 Nghị Định số 19/2010/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 05 March 2010 Còn hiệu lực 938
351 Nghị định số 18/2010/NÐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức Friday, 05 March 2010 Còn hiệu lực 1245
352 Chỉ thị số 298/CT-TTG V/v triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng Monday, 01 March 2010 Còn hiệu lực 1252
353 Công văn Số 872 VPCP-KGVX V/v hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức Friday, 05 February 2010 Còn hiệu lực 1288
354 Quyết định số 193/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới Tuesday, 02 February 2010 Còn hiệu lực 1700
355 Chỉ thị Số: 01/CT-BYT Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 Monday, 01 February 2010 Còn hiệu lực 1266
356 Văn bản số 04/2010/ TT- BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Friday, 29 January 2010 Còn hiệu lực 1289
357 Thông tư số 02/2010/TT-BTC V/v Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ ... Monday, 11 January 2010 Còn hiệu lực 1084
358 Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020". Wednesday, 06 January 2010 Còn hiệu lực 1272
359 Quyết định số:24/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến 2025 Wednesday, 06 January 2010 Còn hiệu lực 1023
360 Nghị định Số 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Friday, 04 December 2009 Còn hiệu lực 1232
361 Nghị quyết số: 27/NQ-BCSĐTNMT Về đẩy mạnh Kinh tế hóa Ngành Tài Nguyên Môi Trường Wednesday, 02 December 2009 Còn hiệu lực 1535
362 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế tài nguyên. Wednesday, 25 November 2009 Còn hiệu lực 1099
363 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 20 November 2009 Còn hiệu lực 1206
364 THÔNG TƯ Số: 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Monday, 16 November 2009 Còn hiệu lực 1120
365 Sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước. Mã số STCL ban hành ngày 01/11/2009. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1313
366 Quy trình QT-LĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Đánh giá chất lượng nội bộ Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1322
367 Quy trình QT-VP-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát tài liệu Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1311
368 Quy trình QT-VP-08 ban hành ngày 01/11/2009 V/v báo cáo định kỳ . Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1011
369 Quy trình QT-VP-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát hồ sơ. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1245
370 Quy trình QT-LĐ-05 bàn hành ngày 01/11/2009 V/v Hành động phòng ngừa Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 876
371 Quy trình QT-LĐ-02 ban hành ngay 01/11/2009 V/v Kiểm soát dịch vụ không phù hợp Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1221
372 Quy trình QT-LĐ-04 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Hành động khắc phục. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1235
373 Quy trình QT-VP-03 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Quản lý văn bản đi, đến. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1278
374 Quy trình QT-VP-07 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Bình xét thi đua khen thưởng. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1378
375 Quy trình QT-LĐ-03 ban hành ngay 01/11/2009 V/v xem xét của Lãnh đạo Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 989
376 Quyết định số 2678/QĐ-STNMT V/v Ban hành, áp dụng " Hệ thống tài liệu nội bộ" trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN IOS 9001:2000 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 30 October 2009 Còn hiệu lực 1192
377 Quyết định số 129 / 2009/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt Đề án" Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường" Thursday, 29 October 2009 Còn hiệu lực 1962
378 Quyết định Số: 1636/QĐ-TTg V/v ông Trần Thế Ngọc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 16 October 2009 Còn hiệu lực 1075
379 Quyết định số 1592/QĐ-TTG Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn Monday, 12 October 2009 Còn hiệu lực 1246
380 Quyết định số 1590/QĐ-TTg V/v Phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam Friday, 09 October 2009 Còn hiệu lực 1391
381 Quyết định số 2273/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 15 September 2009 Còn hiệu lực 1245
382 NGHỊ ĐỊNH Số: 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tuesday, 15 September 2009 Còn hiệu lực 2247
383 Quyết định số 1982 /QĐ-UBND V/v Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 19 August 2009 Còn hiệu lực 1484
384 Quyết định 1607/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2009 của Bộ TN&MT Ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 18 August 2009 Còn hiệu lực 1348
385 QUYẾT ĐỊNH Số: 1560/QĐ-BTNMT Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” Thursday, 13 August 2009 Còn hiệu lực 1260
386 Quyết định số: 1527/QĐ - BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 07 August 2009 Còn hiệu lực 1316
387 Quyết định số 1740/QĐ-UBND V/v Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 23 July 2009 Còn hiệu lực 3674
388 Quyết định số 1741/QĐ-UBND V/v Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện của các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an (lần 3) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 23 July 2009 Còn hiệu lực 1952
389 QUYẾT ĐỊNH Số: 1026 /QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 17 July 2009 Còn hiệu lực 1237
390 Quyết định Số: 70/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi... Monday, 27 April 2009 Còn hiệu lực 2685
391 Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ Friday, 24 April 2009 Còn hiệu lực 1126
392 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cán bộ đã nghỉ việc... Wednesday, 22 April 2009 Còn hiệu lực 1113
393 Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp Wednesday, 22 April 2009 Còn hiệu lực 1057
394 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND V/v Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 13 April 2009 Còn hiệu lực 1382
395 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND V/v cơ chế sử dụng vốn tin dụng đầu tư và phát triển của Nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015 Monday, 13 April 2009 Còn hiệu lực 1445
396 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xet chọn, tôn vinh và biểu dương " Doanh nghiệp xuất sắc" và " Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 07 April 2009 Còn hiệu lực 1190
397 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung Monday, 06 April 2009 Còn hiệu lực 3250
398 Nghị định Số: 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Tải về file toàn văn tại đây: Monday, 06 April 2009 Còn hiệu lực 1112
399 Nghị định số: 31/2009/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CPngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu Wednesday, 01 April 2009 Còn hiệu lực 1283
400 Thông Tư : Số 03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định Số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thursday, 26 March 2009 Còn hiệu lực 1647

Page 4 of 6