Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
301 Nghị định 41/2012/NĐ-CP V/v quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuesday, 08 May 2012 Còn hiệu lực 1174
302 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định mức giá dịch vụ thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 02 May 2012 Còn hiệu lực 2689
303 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP V/v Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thursday, 12 April 2012 Còn hiệu lực 1218
304 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Monday, 09 April 2012 Còn hiệu lực 1384
305 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Monday, 09 April 2012 Còn hiệu lực 1201
306 Quyết định số 80/QĐ-STNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 Wednesday, 04 April 2012 Còn hiệu lực 858
307 Quyết định số 79/QĐ-STNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 Wednesday, 04 April 2012 Còn hiệu lực 1079
308 Kế hoach số 12 /KH-STNMT V/v Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Friday, 23 March 2012 Còn hiệu lực 1279
309 Kế hoạch số 13/KH-STNMT V/v Thực hiện cải cách hành chính năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Friday, 23 March 2012 Còn hiệu lực 1327
310 Quyết định số 71/QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 22 March 2012 Còn hiệu lực 1084
311 Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ... Thursday, 19 January 2012 Còn hiệu lực 1325
312 Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dấn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Monday, 14 November 2011 Còn hiệu lực 1265
313 Quyết định 1800/QĐ-BTTTT năm 2011 về Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tuesday, 01 November 2011 Còn hiệu lực 1313
314 Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tài nguyên môi trường Thursday, 20 October 2011 Còn hiệu lực 2094
315 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND Về việc quy định thẩm quyền tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 18 October 2011 Còn hiệu lực 1183
316 Quyết định số 46/2011 /QĐ-UBND Về việc phân cấp và quy định việc tuyển dụng công chức tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 18 October 2011 Còn hiệu lực 1410
317 Quyết định số 2062/QĐ-UBND đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Nguyên. Monday, 15 August 2011 Còn hiệu lực 1266
318 Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên ký ngày 07 tháng 07 năm 2011 về Ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính,... Thursday, 07 July 2011 Còn hiệu lực 1990
319 Thông tư số 25/2011/TT- BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thursday, 07 July 2011 Còn hiệu lực 1484
320 Quyết định số 231/QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường. Monday, 27 June 2011 Còn hiệu lực 1195
321 Quyết định số 1226/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 24 June 2011 Còn hiệu lực 1011
322 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP V/v Lệ phí trước bạ Friday, 17 June 2011 Còn hiệu lực 1330
323 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT V/v Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Friday, 17 June 2011 Còn hiệu lực 3337
324 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Monday, 04 April 2011 Còn hiệu lực 1320
325 Quyết định số 471 /QĐ-TTg: Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Wednesday, 30 March 2011 Còn hiệu lực 1330
326 Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về ... Monday, 28 March 2011 Còn hiệu lực 1198
327 Quyết định số 599/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại bộ máy Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Monday, 14 March 2011 Còn hiệu lực 1335
328 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính . Monday, 14 February 2011 Còn hiệu lực 1707
329 Thông tư số 01/2011/TT-BNV V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Wednesday, 19 January 2011 Còn hiệu lực 1563
330 Thông Tư Số:29/2010/TT-BTTTT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh Thursday, 30 December 2010 Còn hiệu lực 1467
331 Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/12/2010 Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011. Monday, 13 December 2010 Còn hiệu lực 995
332 Thông tư số:22 /2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển Tuesday, 26 October 2010 Còn hiệu lực 1269
333 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng Friday, 15 October 2010 Còn hiệu lực 1159
334 Nghị định Số : 100/2010/NĐ-CP Về công báo Tuesday, 28 September 2010 Còn hiệu lực 1573
335 Chỉ thị số 1722/CT-TTG: V/v tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện... Friday, 17 September 2010 Còn hiệu lực 1104
336 Quyết định số: 1645/QĐ-TTG Về việc công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 01 September 2010 Còn hiệu lực 1388
337 Nghị Định Số: 93/2010/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Tuesday, 31 August 2010 Còn hiệu lực 1125
338 Nghị định số: 90/2010/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Wednesday, 18 August 2010 Còn hiệu lực 1377
339 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên đến năm 2020. Thursday, 05 August 2010 Còn hiệu lực 1401
340 Thông tư Số: 13/2010/TT-BTNMT Quy định Giải thưởng Môi trường Việt Nam Wednesday, 28 July 2010 Còn hiệu lực 1391
341 Thông tư số 105/2010/TT-BTC V/v hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP Friday, 23 July 2010 Còn hiệu lực 1164
342 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn T.P Thái Nguyên Saturday, 17 July 2010 Còn hiệu lực 1542
343 Thông tư số: 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tuesday, 06 July 2010 Còn hiệu lực 11688
344 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ ... Tuesday, 29 June 2010 Còn hiệu lực 1290
345 Quyết định số:46/2010/QĐ-TTG V/v ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son Thursday, 24 June 2010 Còn hiệu lực 1446
346 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Wednesday, 23 June 2010 Còn hiệu lực 1538
347 Quyết định số 858/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân Friday, 18 June 2010 Còn hiệu lực 1819
348 Nghị Định Số: 89/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 18 June 2010 Còn hiệu lực 1160
349 Nghị định số 67/2010/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Tuesday, 15 June 2010 Còn hiệu lực 1614
350 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP V/v kiểm soát thủ tục hành chính Tuesday, 08 June 2010 Còn hiệu lực 1373
351 Nghị định số 25/NĐ-CP Về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành Wednesday, 02 June 2010 Còn hiệu lực 1397
352 Nghị định số: 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Tuesday, 01 June 2010 Còn hiệu lực 8949
353 Nghị định số 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính Wednesday, 19 May 2010 Còn hiệu lực 1686
354 Quyết Đinh số: 665/QĐ-TTg Về việc xuất văc xin thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hộ trợ địa phương, chống dịch bệnh Thursday, 13 May 2010 Còn hiệu lực 1551
355 Nghị định số 47/2010/NĐ-CP V/v quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật lao động Thursday, 06 May 2010 Còn hiệu lực 1514
356 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HÐND V/v Phân cấp nhiệm vụ Chi cục bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 1503
357 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HÐND V/v Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 1041
358 Quyết định số 567/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/04/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 Wednesday, 28 April 2010 Còn hiệu lực 994
359 Văn bản số 46/2010/NĐ-CP: Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Tuesday, 27 April 2010 Còn hiệu lực 1298
360 Công văn số 577/TTG-TCCV V/v nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Monday, 12 April 2010 Còn hiệu lực 1212
361 Nghị định số 40/2010/NĐ-Cp V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Monday, 12 April 2010 Còn hiệu lực 1413
362 Nghị định số 28/2010/NÐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Thursday, 25 March 2010 Còn hiệu lực 1404
363 Văn bản số 512/QĐ-BTNMT: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường Wednesday, 17 March 2010 Còn hiệu lực 1402
364 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Monday, 15 March 2010 Còn hiệu lực 3795
365 Văn bản số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT: Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 Monday, 15 March 2010 Còn hiệu lực 1296
366 Nghị Định số 19/2010/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 05 March 2010 Còn hiệu lực 1082
367 Nghị định số 18/2010/NÐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức Friday, 05 March 2010 Còn hiệu lực 1381
368 Chỉ thị số 298/CT-TTG V/v triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng Monday, 01 March 2010 Còn hiệu lực 1531
369 Công văn Số 872 VPCP-KGVX V/v hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức Friday, 05 February 2010 Còn hiệu lực 1450
370 Quyết định số 193/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới Tuesday, 02 February 2010 Còn hiệu lực 1850
371 Chỉ thị Số: 01/CT-BYT Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 Monday, 01 February 2010 Còn hiệu lực 1384
372 Văn bản số 04/2010/ TT- BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Friday, 29 January 2010 Còn hiệu lực 1460
373 Thông tư số 02/2010/TT-BTC V/v Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ ... Monday, 11 January 2010 Còn hiệu lực 1217
374 Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020". Wednesday, 06 January 2010 Còn hiệu lực 1410
375 Quyết định số:24/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến 2025 Wednesday, 06 January 2010 Còn hiệu lực 1179
376 Nghị định Số 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Friday, 04 December 2009 Còn hiệu lực 1373
377 Nghị quyết số: 27/NQ-BCSĐTNMT Về đẩy mạnh Kinh tế hóa Ngành Tài Nguyên Môi Trường Wednesday, 02 December 2009 Còn hiệu lực 1713
378 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế tài nguyên. Wednesday, 25 November 2009 Còn hiệu lực 1270
379 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 20 November 2009 Còn hiệu lực 1389
380 THÔNG TƯ Số: 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Monday, 16 November 2009 Còn hiệu lực 1261
381 Sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước. Mã số STCL ban hành ngày 01/11/2009. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1451
382 Quy trình QT-LĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Đánh giá chất lượng nội bộ Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1453
383 Quy trình QT-VP-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát tài liệu Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1472
384 Quy trình QT-VP-08 ban hành ngày 01/11/2009 V/v báo cáo định kỳ . Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1125
385 Quy trình QT-VP-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát hồ sơ. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1440
386 Quy trình QT-LĐ-05 bàn hành ngày 01/11/2009 V/v Hành động phòng ngừa Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1028
387 Quy trình QT-LĐ-02 ban hành ngay 01/11/2009 V/v Kiểm soát dịch vụ không phù hợp Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1378
388 Quy trình QT-LĐ-04 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Hành động khắc phục. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1388
389 Quy trình QT-VP-03 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Quản lý văn bản đi, đến. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1458
390 Quy trình QT-VP-07 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Bình xét thi đua khen thưởng. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1528
391 Quy trình QT-LĐ-03 ban hành ngay 01/11/2009 V/v xem xét của Lãnh đạo Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1126
392 Quyết định số 2678/QĐ-STNMT V/v Ban hành, áp dụng " Hệ thống tài liệu nội bộ" trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN IOS 9001:2000 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 30 October 2009 Còn hiệu lực 1339
393 Quyết định số 129 / 2009/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt Đề án" Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường" Thursday, 29 October 2009 Còn hiệu lực 2104
394 Quyết định Số: 1636/QĐ-TTg V/v ông Trần Thế Ngọc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 16 October 2009 Còn hiệu lực 1224
395 Quyết định số 1592/QĐ-TTG Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn Monday, 12 October 2009 Còn hiệu lực 1407
396 Quyết định số 1590/QĐ-TTg V/v Phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam Friday, 09 October 2009 Còn hiệu lực 1539
397 Quyết định số 2273/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 15 September 2009 Còn hiệu lực 1382
398 NGHỊ ĐỊNH Số: 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tuesday, 15 September 2009 Còn hiệu lực 2377
399 Quyết định số 1982 /QĐ-UBND V/v Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 19 August 2009 Còn hiệu lực 1866
400 Quyết định 1607/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2009 của Bộ TN&MT Ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 18 August 2009 Còn hiệu lực 1538

Page 4 of 6