Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 Thursday, 05 December 2013 Còn hiệu lực 1500
202 Nghị định số 200/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Tuesday, 26 November 2013 Còn hiệu lực 1677
203 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP V/v Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Thursday, 21 November 2013 Còn hiệu lực 2151
204 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Thursday, 21 November 2013 Còn hiệu lực 1469
205 Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg V/v Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Tuesday, 19 November 2013 Còn hiệu lực 2004
206 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Thursday, 14 November 2013 Còn hiệu lực 1603
207 Nghị định 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 1840
208 Nghị định 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 2381
209 Quyết định số 2140/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 06 November 2013 Còn hiệu lực 1867
210 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 01 November 2013 Còn hiệu lực 2409
211 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Friday, 01 November 2013 Còn hiệu lực 4236
212 Quyết định số 61/2013/QĐ-TTg V/v cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia Friday, 25 October 2013 Còn hiệu lực 1659
213 Nghị định số 140/2013/NĐ-CP V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông Tuesday, 22 October 2013 Còn hiệu lực 2067
214 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP V/v Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Monday, 21 October 2013 Còn hiệu lực 16942
215 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thursday, 17 October 2013 Còn hiệu lực 1567
216 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Wednesday, 16 October 2013 Còn hiệu lực 1786
217 Quyết định số 1876/QĐ-TTg V/v phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 1897
218 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Wednesday, 09 October 2013 Còn hiệu lực 1349
219 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Wednesday, 09 October 2013 Còn hiệu lực 2579
220 Quyết định số 20/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 27 September 2013 Còn hiệu lực 2240
221 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP V/v quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Friday, 20 September 2013 Còn hiệu lực 1678
222 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 September 2013 Còn hiệu lực 1720
223 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1547
224 Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1487
225 Quyết định số 1724/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiếm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1421
226 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Monday, 16 September 2013 Còn hiệu lực 1605
227 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015 Monday, 09 September 2013 Còn hiệu lực 1526
228 Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND V/v triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 04 September 2013 Còn hiệu lực 1852
229 Quyết định số 1437/QĐ-UBND Công bố 30 (ba mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, 11 (mười một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ... Thursday, 29 August 2013 Còn hiệu lực 1546
230 Nghị định số số 99/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Thursday, 29 August 2013 Còn hiệu lực 1519
231 Quyết định số 1629/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình hành động của tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1383
232 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1620
233 Quyết định số 1405/QĐ-TTg V/v hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 2, số 3 tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hải Phòng và lốc, sạt lở tại Cà Mau Wednesday, 14 August 2013 Còn hiệu lực 1925
234 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Tuesday, 13 August 2013 Còn hiệu lực 1111
235 Quyết định số 1510/QĐ-UBND V/v công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành; 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên Monday, 12 August 2013 Còn hiệu lực 1362
236 Quyết định 1361/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 Thursday, 08 August 2013 Còn hiệu lực 1413
237 Quyết định số 1476/QĐ-UBND V/v công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 51 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 07 August 2013 Còn hiệu lực 1255
238 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Tuesday, 06 August 2013 Còn hiệu lực 1280
239 Nghị định số 87/2013/NĐ-CP V/v quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân Tuesday, 30 July 2013 Còn hiệu lực 2068
240 Chỉ thị số 16/CT-TTg V/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước Monday, 29 July 2013 Còn hiệu lực 1423
241 Chỉ thị 17/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Friday, 26 July 2013 Còn hiệu lực 1211
242 Chỉ thị số 16/CT-UBND Về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế Thursday, 25 July 2013 Còn hiệu lực 1395
243 Nghị định 83/2013/NĐ-Cp V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Monday, 22 July 2013 Còn hiệu lực 1356
244 THÔNG TƯ 45/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 1555
245 Quyết định số 1361/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2012 Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 1194
246 Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 3318
247 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia. Wednesday, 17 July 2013 Còn hiệu lực 1434
248 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP V/v vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và Quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thursday, 11 July 2013 Còn hiệu lực 1436
249 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND V/v phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên Saturday, 06 July 2013 Còn hiệu lực 2780
250 Chỉ thị số 15/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Wednesday, 03 July 2013 Còn hiệu lực 1518
251 Chỉ thị số 13/CT-UBND V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 10 June 2013 Còn hiệu lực 1551
252 Quyết định số 896/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 Saturday, 08 June 2013 Còn hiệu lực 1757
253 Quyết định 34/2013/QĐ-TTg V/v Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước Tuesday, 04 June 2013 Còn hiệu lực 1550
254 Chỉ thị số 11/CT-UBND V/v sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 Thursday, 23 May 2013 Còn hiệu lực 1467
255 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Tuesday, 14 May 2013 Còn hiệu lực 1338
256 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tuesday, 14 May 2013 Còn hiệu lực 1532
257 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 2301
258 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 1425
259 Thông tư số 29/2013/TT-BCA V/v Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 2689
260 Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành Wednesday, 24 April 2013 Còn hiệu lực 4826
261 Quyết định 1176/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người Wednesday, 10 April 2013 Còn hiệu lực 1955
262 Quyết định số 406/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1474
263 Chỉ thị số 2 /CT-BTNMT V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1345
264 Hướng dẫn số 279/HD-TLĐ V/v tuyên truyềm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Thursday, 28 March 2013 Còn hiệu lực 1439
265 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Thursday, 28 March 2013 Còn hiệu lực 1417
266 Chỉ thị số 7/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 26 March 2013 Còn hiệu lực 1236
267 Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh Monday, 18 March 2013 Còn hiệu lực 4447
268 Thông tư 28/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Friday, 15 March 2013 Còn hiệu lực 1118
269 Quyết định số 454/QĐ-TTg V/v thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015" Wednesday, 13 March 2013 Còn hiệu lực 1985
270 Thông tư 27/2013/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam Tuesday, 12 March 2013 Còn hiệu lực 1814
271 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 07 March 2013 Còn hiệu lực 1503
272 Nghị định số: 21/2013/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Monday, 04 March 2013 Còn hiệu lực 1364
273 Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT V/v Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo về thực vật Monday, 25 February 2013 Còn hiệu lực 1827
274 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP V/v vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sunday, 24 February 2013 Còn hiệu lực 1257
275 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành . Thursday, 31 January 2013 Còn hiệu lực 1607
276 Quyết định số 123/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 30 January 2013 Còn hiệu lực 1583
277 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 21 January 2013 Còn hiệu lực 4856
278 Quyết định số 124/QĐ-UBND V/v Ban hành Biểu mẫu phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 17 January 2013 Còn hiệu lực 2215
279 Luật số: 27/2012/QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng , chống tham nhũng. Friday, 23 November 2012 Còn hiệu lực 1825
280 Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Thursday, 22 November 2012 Còn hiệu lực 1869
281 Kế hoạch số 40/KH-UBND Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2015. Monday, 05 November 2012 Còn hiệu lực 1815
282 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Monday, 05 November 2012 Còn hiệu lực 1602
283 Kế hoạch số 115/KH-BCĐ V/v thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-T Tg ngày 21/9/2011 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Friday, 02 November 2012 Còn hiệu lực 1353
284 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tải về file toàn văn tại đây: Wednesday, 31 October 2012 Còn hiệu lực 2077
285 Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 Wednesday, 24 October 2012 Còn hiệu lực 1968
286 Quyết định số 285/QĐ-STNMT về việc ban hành Quy chế làm việc của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 28 September 2012 Còn hiệu lực 2468
287 Quyết định số 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII. Tuesday, 18 September 2012 Còn hiệu lực 1526
288 Nghị định số 66/2012/NĐ-CP V/v Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thursday, 06 September 2012 Còn hiệu lực 1537
289 Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Monday, 30 July 2012 Còn hiệu lực 1674
290 Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sunday, 22 July 2012 Còn hiệu lực 1271
291 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. Wednesday, 18 July 2012 Còn hiệu lực 1573
292 Quyết định số 30/2012/TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Wednesday, 18 July 2012 Còn hiệu lực 1223
293 Quyết định số 601/QĐ-BNV V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh. Monday, 09 July 2012 Còn hiệu lực 1358
294 Quyết định số 1360/QĐ-UBND công bố 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường... Thursday, 28 June 2012 Còn hiệu lực 1673
295 Nghị quyết số 29/2012/QH13 V/v Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thursday, 21 June 2012 Còn hiệu lực 1188
296 Nghị quyết số 24/2012/QH13 V/v thi hành xử lý vi phạm hành chính. Wednesday, 20 June 2012 Còn hiệu lực 2949
297 Quyết định số 784/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ... Tuesday, 29 May 2012 Còn hiệu lực 3641
298 Chỉ thị số 15/CT-TTg V/v Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuesday, 22 May 2012 Còn hiệu lực 1466
299 Chỉ thị số 14/CT-TTg về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Friday, 18 May 2012 Còn hiệu lực 1002
300 Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt biên chế công chức của cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Wednesday, 09 May 2012 Còn hiệu lực 1105

Page 3 of 6