Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Nghị định 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 2330
202 Quyết định số 2140/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 06 November 2013 Còn hiệu lực 1808
203 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 01 November 2013 Còn hiệu lực 2333
204 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Friday, 01 November 2013 Còn hiệu lực 4151
205 Quyết định số 61/2013/QĐ-TTg V/v cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia Friday, 25 October 2013 Còn hiệu lực 1591
206 Nghị định số 140/2013/NĐ-CP V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông Tuesday, 22 October 2013 Còn hiệu lực 2005
207 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP V/v Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Monday, 21 October 2013 Còn hiệu lực 16831
208 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thursday, 17 October 2013 Còn hiệu lực 1512
209 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Wednesday, 16 October 2013 Còn hiệu lực 1738
210 Quyết định số 1876/QĐ-TTg V/v phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 1837
211 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Wednesday, 09 October 2013 Còn hiệu lực 1284
212 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Wednesday, 09 October 2013 Còn hiệu lực 2514
213 Quyết định số 20/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 27 September 2013 Còn hiệu lực 2148
214 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP V/v quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Friday, 20 September 2013 Còn hiệu lực 1613
215 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 September 2013 Còn hiệu lực 1660
216 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1477
217 Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1415
218 Quyết định số 1724/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiếm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 17 September 2013 Còn hiệu lực 1368
219 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Monday, 16 September 2013 Còn hiệu lực 1555
220 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015 Monday, 09 September 2013 Còn hiệu lực 1462
221 Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND V/v triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 04 September 2013 Còn hiệu lực 1803
222 Quyết định số 1437/QĐ-UBND Công bố 30 (ba mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, 11 (mười một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ... Thursday, 29 August 2013 Còn hiệu lực 1484
223 Nghị định số số 99/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Thursday, 29 August 2013 Còn hiệu lực 1445
224 Quyết định số 1629/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình hành động của tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1327
225 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1553
226 Quyết định số 1405/QĐ-TTg V/v hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 2, số 3 tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hải Phòng và lốc, sạt lở tại Cà Mau Wednesday, 14 August 2013 Còn hiệu lực 1871
227 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Tuesday, 13 August 2013 Còn hiệu lực 1045
228 Quyết định số 1510/QĐ-UBND V/v công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành; 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên Monday, 12 August 2013 Còn hiệu lực 1310
229 Quyết định 1361/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 Thursday, 08 August 2013 Còn hiệu lực 1335
230 Quyết định số 1476/QĐ-UBND V/v công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 51 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 07 August 2013 Còn hiệu lực 1195
231 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Tuesday, 06 August 2013 Còn hiệu lực 1216
232 Nghị định số 87/2013/NĐ-CP V/v quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân Tuesday, 30 July 2013 Còn hiệu lực 2006
233 Chỉ thị số 16/CT-TTg V/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước Monday, 29 July 2013 Còn hiệu lực 1351
234 Chỉ thị 17/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Friday, 26 July 2013 Còn hiệu lực 1152
235 Chỉ thị số 16/CT-UBND Về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế Thursday, 25 July 2013 Còn hiệu lực 1336
236 Nghị định 83/2013/NĐ-Cp V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Monday, 22 July 2013 Còn hiệu lực 1302
237 THÔNG TƯ 45/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 1496
238 Quyết định số 1361/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2012 Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 1136
239 Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 3239
240 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia. Wednesday, 17 July 2013 Còn hiệu lực 1381
241 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP V/v vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và Quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thursday, 11 July 2013 Còn hiệu lực 1371
242 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND V/v phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên Saturday, 06 July 2013 Còn hiệu lực 2690
243 Chỉ thị số 15/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Wednesday, 03 July 2013 Còn hiệu lực 1454
244 Chỉ thị số 13/CT-UBND V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 10 June 2013 Còn hiệu lực 1485
245 Quyết định số 896/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 Saturday, 08 June 2013 Còn hiệu lực 1694
246 Quyết định 34/2013/QĐ-TTg V/v Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước Tuesday, 04 June 2013 Còn hiệu lực 1481
247 Chỉ thị số 11/CT-UBND V/v sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 Thursday, 23 May 2013 Còn hiệu lực 1408
248 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Tuesday, 14 May 2013 Còn hiệu lực 1271
249 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tuesday, 14 May 2013 Còn hiệu lực 1467
250 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 2233
251 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 1312
252 Thông tư số 29/2013/TT-BCA V/v Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Friday, 10 May 2013 Còn hiệu lực 2608
253 Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành Wednesday, 24 April 2013 Còn hiệu lực 4673
254 Quyết định 1176/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người Wednesday, 10 April 2013 Còn hiệu lực 1889
255 Quyết định số 406/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1417
256 Chỉ thị số 2 /CT-BTNMT V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1291
257 Hướng dẫn số 279/HD-TLĐ V/v tuyên truyềm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Thursday, 28 March 2013 Còn hiệu lực 1372
258 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Thursday, 28 March 2013 Còn hiệu lực 1352
259 Chỉ thị số 7/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 26 March 2013 Còn hiệu lực 1178
260 Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh Monday, 18 March 2013 Còn hiệu lực 4362
261 Thông tư 28/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Friday, 15 March 2013 Còn hiệu lực 1073
262 Quyết định số 454/QĐ-TTg V/v thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015" Wednesday, 13 March 2013 Còn hiệu lực 1928
263 Thông tư 27/2013/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam Tuesday, 12 March 2013 Còn hiệu lực 1750
264 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 07 March 2013 Còn hiệu lực 1425
265 Nghị định số: 21/2013/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Monday, 04 March 2013 Còn hiệu lực 1299
266 Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT V/v Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo về thực vật Monday, 25 February 2013 Còn hiệu lực 1767
267 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP V/v vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sunday, 24 February 2013 Còn hiệu lực 1197
268 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành . Thursday, 31 January 2013 Còn hiệu lực 1537
269 Quyết định số 123/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 30 January 2013 Còn hiệu lực 1527
270 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 21 January 2013 Còn hiệu lực 4772
271 Quyết định số 124/QĐ-UBND V/v Ban hành Biểu mẫu phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 17 January 2013 Còn hiệu lực 2141
272 Luật số: 27/2012/QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng , chống tham nhũng. Friday, 23 November 2012 Còn hiệu lực 1770
273 Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Thursday, 22 November 2012 Còn hiệu lực 1802
274 Kế hoạch số 40/KH-UBND Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2015. Monday, 05 November 2012 Còn hiệu lực 1736
275 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Monday, 05 November 2012 Còn hiệu lực 1541
276 Kế hoạch số 115/KH-BCĐ V/v thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-T Tg ngày 21/9/2011 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Friday, 02 November 2012 Còn hiệu lực 1285
277 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tải về file toàn văn tại đây: Wednesday, 31 October 2012 Còn hiệu lực 2017
278 Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 Wednesday, 24 October 2012 Còn hiệu lực 1903
279 Quyết định số 285/QĐ-STNMT về việc ban hành Quy chế làm việc của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 28 September 2012 Còn hiệu lực 2360
280 Quyết định số 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII. Tuesday, 18 September 2012 Còn hiệu lực 1460
281 Nghị định số 66/2012/NĐ-CP V/v Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thursday, 06 September 2012 Còn hiệu lực 1476
282 Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Monday, 30 July 2012 Còn hiệu lực 1614
283 Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sunday, 22 July 2012 Còn hiệu lực 1218
284 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. Wednesday, 18 July 2012 Còn hiệu lực 1521
285 Quyết định số 30/2012/TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Wednesday, 18 July 2012 Còn hiệu lực 1149
286 Quyết định số 601/QĐ-BNV V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh. Monday, 09 July 2012 Còn hiệu lực 1301
287 Quyết định số 1360/QĐ-UBND công bố 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường... Thursday, 28 June 2012 Còn hiệu lực 1602
288 Nghị quyết số 29/2012/QH13 V/v Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thursday, 21 June 2012 Còn hiệu lực 1117
289 Nghị quyết số 24/2012/QH13 V/v thi hành xử lý vi phạm hành chính. Wednesday, 20 June 2012 Còn hiệu lực 2845
290 Quyết định số 784/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ... Tuesday, 29 May 2012 Còn hiệu lực 3558
291 Chỉ thị số 15/CT-TTg V/v Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuesday, 22 May 2012 Còn hiệu lực 1396
292 Chỉ thị số 14/CT-TTg về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Friday, 18 May 2012 Còn hiệu lực 947
293 Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt biên chế công chức của cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Wednesday, 09 May 2012 Còn hiệu lực 1046
294 Nghị định 41/2012/NĐ-CP V/v quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuesday, 08 May 2012 Còn hiệu lực 1123
295 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định mức giá dịch vụ thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 02 May 2012 Còn hiệu lực 2601
296 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP V/v Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thursday, 12 April 2012 Còn hiệu lực 1158
297 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Monday, 09 April 2012 Còn hiệu lực 1336
298 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Monday, 09 April 2012 Còn hiệu lực 1138
299 Quyết định số 80/QĐ-STNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 Wednesday, 04 April 2012 Còn hiệu lực 811
300 Quyết định số 79/QĐ-STNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 Wednesday, 04 April 2012 Còn hiệu lực 1018

Page 3 of 6