Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Saturday, 14 May 2016 Còn hiệu lực 711
102 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Friday, 06 May 2016 Còn hiệu lực 667
103 Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp. Friday, 29 April 2016 Còn hiệu lực 730
104 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thursday, 28 April 2016 Còn hiệu lực 631
105 Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. Tuesday, 05 April 2016 Còn hiệu lực 613
106 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phải vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 578
107 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Friday, 26 February 2016 Còn hiệu lực 822
108 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 19 January 2016 Còn hiệu lực 1923
109 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP V/v Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thursday, 07 January 2016 Còn hiệu lực 603
110 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Wednesday, 06 January 2016 Còn hiệu lực 860
111 Quyết định số 3584/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 709
112 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 866
113 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 748
114 Quyết định số 2029/QĐ-BNV V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 4169
115 Quyết định số 3508/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 909
116 Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 753
117 Quyết định số 3509/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 656
118 Quyết định số 3510/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 735
119 Quyết định số 3540/QĐ-BTNMT V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 747
120 Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Friday, 18 December 2015 Còn hiệu lực 815
121 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg V/v Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Friday, 27 November 2015 Còn hiệu lực 708
122 Chỉ thị số 30/CT-TTg V/v tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Friday, 27 November 2015 Còn hiệu lực 765
123 Quyết định số 2068/QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Wednesday, 25 November 2015 Còn hiệu lực 765
124 Chỉ thị số 21/CT-UBND V/v Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 18 November 2015 Còn hiệu lực 723
125 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Tuesday, 17 November 2015 Còn hiệu lực 849
126 Quyết định số 3173 /QĐ-UBND V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 17 November 2015 Còn hiệu lực 634
127 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động ... Saturday, 14 November 2015 Còn hiệu lực 668
128 Thông tư số 50/QĐ-BTNMT V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 12 November 2015 Còn hiệu lực 658
129 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Wednesday, 11 November 2015 Còn hiệu lực 853
130 Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Friday, 06 November 2015 Còn hiệu lực 765
131 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP V/v đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tuesday, 13 October 2015 Còn hiệu lực 757
132 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP V/v giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tuesday, 06 October 2015 Còn hiệu lực 809
133 Thông tư số 152/2015/TT-BTC V/v hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Friday, 02 October 2015 Còn hiệu lực 808
134 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Thursday, 01 October 2015 Còn hiệu lực 954
135 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP V/v Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Wednesday, 30 September 2015 Còn hiệu lực 680
136 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP V/v giám sát và đánh giá đầu tư Wednesday, 30 September 2015 Còn hiệu lực 795
137 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tuesday, 08 September 2015 tnsolution 773
138 Chỉ thị 24/CT-TTg V/v Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuesday, 01 September 2015 Còn hiệu lực 1076
139 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuesday, 04 August 2015 Còn hiệu lực 834
140 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Tuesday, 04 August 2015 Còn hiệu lực 1063
141 Quyết định số 1856/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 28 July 2015 Còn hiệu lực 1761
142 Chỉ thị 13/2015/CT-UBND V/v một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 28 July 2015 Còn hiệu lực 958
143 Thông tư số 33/2015/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Monday, 27 July 2015 còn hiệu lực 1424
144 Quyết định số 63/2015/NĐ-CP V/v Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Wednesday, 22 July 2015 Còn hiệu lực 1148
145 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH V/v Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước Tuesday, 14 July 2015 Còn hiệu lực 920
146 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm,... Tuesday, 16 June 2015 Còn hiệu lực 840
147 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP V/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tuesday, 09 June 2015 Còn hiệu lực 1017
148 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP V/v Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Friday, 29 May 2015 Còn hiệu lực 1127
149 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP V/v Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thursday, 28 May 2015 Còn hiệu lực 1261
150 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 1273
151 Thông tư số 57/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Friday, 24 April 2015 Còn hiệu lực 1398
152 Thông tư số 54/2015/TT-BTC V/v Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Tuesday, 21 April 2015 Còn hiệu lực 1130
153 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 1174
154 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2389
155 Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2165
156 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tuesday, 17 March 2015 Còn hiệu lực 2268
157 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Sunday, 15 March 2015 Còn hiệu lực 2364
158 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Thursday, 12 March 2015 Còn hiệu lực 2192
159 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP V/v Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Monday, 09 March 2015 Còn hiệu lực 2075
160 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Friday, 09 January 2015 Còn hiệu lực 2032
161 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 07 January 2015 Còn hiệu lực 3229
162 Thông tư số 184/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước Monday, 01 December 2014 Còn hiệu lực 2110
163 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Tuesday, 11 November 2014 Còn hiệu lực 1269
164 Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT V/v Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Tuesday, 11 November 2014 Còn hiệu lực 3310
165 Thông tư số 14/2014/TT-BNV V/v Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Friday, 31 October 2014 Còn hiệu lực 2451
166 Thông tư số 13/2014/TT-BNV V/v Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ Friday, 31 October 2014 Còn hiệu lực 1333
167 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Friday, 17 October 2014 Còn hiệu lực 2259
168 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Wednesday, 01 October 2014 Còn hiệu lực 1012
169 Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý... Thursday, 11 September 2014 Còn hiệu lực 1195
170 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP V/v Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Wednesday, 10 September 2014 Còn hiệu lực 1701
171 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Monday, 08 September 2014 Còn hiệu lực 1263
172 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Monday, 08 September 2014 Còn hiệu lực 848
173 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT V/v Ban hành quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 05 September 2014 Còn hiệu lực 1123
174 Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc ... Thursday, 28 August 2014 Còn hiệu lực 1814
175 Quyết định số : 25/2014/QĐ-UBND V/v quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 06 August 2014 Còn hiệu lực 1216
176 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1128
177 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1562
178 Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1563
179 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1457
180 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND V/v ban hành bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 18/12/2013 Tuesday, 08 July 2014 Còn hiệu lực 2224
181 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Tuesday, 01 July 2014 Còn hiệu lực 1378
182 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Thursday, 26 June 2014 Còn hiệu lực 2737
183 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Thursday, 26 June 2014 Còn hiệu lực 1469
184 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm Friday, 06 June 2014 Còn hiệu lực 4159
185 Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT V/v ban hành Quy đinh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, việc chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường Friday, 11 April 2014 Còn hiệu lực 1159
186 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Thursday, 10 April 2014 Còn hiệu lực 1213
187 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT , Bộ Công thương hướng dẫn về việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Wednesday, 09 April 2014 Còn hiệu lực 6103
188 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT V/v Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thursday, 27 March 2014 Còn hiệu lực 3676
189 Công văn số 874-BTNMT-TDKTTT V/v Tuyên truyền giao lưu trực tuyến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường 2014 Wednesday, 19 March 2014 Còn hiệu lực 2297
190 Quyết định 367/QĐ-BTNMT V/v Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 17 March 2014 Còn hiệu lực 2683
191 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Wednesday, 05 March 2014 Còn hiệu lực 2585
192 Chỉ thị số 04/CT - UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm Friday, 21 February 2014 Còn hiệu lực 2353
193 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 27 January 2014 Còn hiệu lực 6122
194 Thông tư số 02 /2014/TT-BTNMT V/v Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường Wednesday, 22 January 2014 Còn hiệu lực 3350
195 Quyết định số 185/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 Wednesday, 22 January 2014 Còn hiệu lực 2841
196 Quyết định số 101/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT Monday, 20 January 2014 Còn hiệu lực 2985
197 Quyết định 2668/ QĐ-BTNMT V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 2370
198 Quyết định 2669/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý đề án quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 3702
199 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 16 December 2013 Còn hiệu lực 1738
200 Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên Friday, 13 December 2013 Còn hiệu lực 3609

Page 2 of 6