Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 672/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 19
2 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 6
3 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 37
4 Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT V/v Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 5
5 Quyết định số 239/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018. Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 37
6 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 13
7 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 25
8 Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 5
9 Quyết định số 4072/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 40
10 Thông tư số 31/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 15
11 Thông tư số 30/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 10
12 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 12
13 Thông tư số 136/2017/TT-BTC V/v Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 38
14 Quyết định số 1990/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 47
15 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 89
16 Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 84
17 Thông tư 24/2017/TT-BCT V/v quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 73
18 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 70
19 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế... Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 75
20 Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT V/v quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 80
21 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 113
22 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 122
23 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 99
24 Quyết định số 2836/QĐ-UBND V/Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành luật. Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 74
25 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 105
26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 179
27 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 70
28 Nghị định số 100/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 142
29 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 132
30 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Thứ hai, 07 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 141
31 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 181
32 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 176
33 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thứ năm, 27 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 140
34 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 152
35 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT V/v quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 133
36 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội V/v Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 tnsolution 167
37 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 230
38 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 162
39 Quyết định số 1309/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 181
40 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 192
41 Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 213
42 Quyết định số 622/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 54
43 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 214
44 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 208
45 Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 187
46 Công văn số 260/BTNMT-VP V/v tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017. Thứ năm, 19 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 280
47 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 259
48 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 254
49 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thứ ba, 22 Tháng 11 2016 tnsolution 241
50 Thông tư số 243/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 254
51 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 284
52 Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Thứ ba, 01 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 270
53 Thông tư số 174/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 294
54 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 297
55 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 272
56 Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 294
57 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 279
58 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT V/v quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 305
59 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 253
60 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 281
61 Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐTNMT V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường và Chỉ thị số 12/CT-TTg V/v tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 321
62 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 308
63 Quyết định số 1408/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 334
64 Quyết định số 1402/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 Thứ tư, 13 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 352
65 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP V/v Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 379
66 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP V/v quản lý và sử dụng con dấu. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 329
67 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 299
68 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 314
69 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP V/v quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 349
70 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 301
71 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 319
72 Thông tư số 107/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 259
73 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP V/v Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 362
74 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP V/v Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 355
75 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP V/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 394
76 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 349
77 Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Thứ ba, 17 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 355
78 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Chủ nhật, 15 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 364
79 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Chủ nhật, 15 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 367
80 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ bảy, 14 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 370
81 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 400
82 Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp. Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 432
83 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 422
84 Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 404
85 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phải vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 Còn hiệu lực 330
86 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 560
87 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1107
88 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP V/v Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 363
89 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 624
90 Quyết định số 3584/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 493
91 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 602
92 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 493
93 Quyết định số 2029/QĐ-BNV V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 3514
94 Quyết định số 3508/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 685
95 Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 551
96 Quyết định số 3509/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 480
97 Quyết định số 3510/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 524
98 Quyết định số 3540/QĐ-BTNMT V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 507
99 Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ sáu, 18 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 616
100 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg V/v Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 556

Trang 1/6