Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Tuesday, 04 September 2018 tnsolution 49
2 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Friday, 31 August 2018 tnsolution 46
3 Quyết định số 2326/QÐ-BTNMT V/v Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 24 July 2018 Còn hiệu lực 47
4 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP V/v Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Friday, 15 June 2018 Còn hiệu lực 41
5 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Tuesday, 15 May 2018 Còn hiệu lực 57
6 Nghị định số 66/2018/NĐ-CP Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước. Saturday, 12 May 2018 tnsolution 81
7 Nghị định số 64/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Monday, 07 May 2018 Còn hiệu lực 41
8 Quyết định số 1340/QÐ-BTNMT V/v Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020. Thursday, 26 April 2018 Còn hiệu lực 92
9 Nghị định số 60/2018/NĐ V/v Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Friday, 20 April 2018 Còn hiệu lực 89
10 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp. Wednesday, 18 April 2018 Còn hiệu lực 86
11 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP V/v Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Monday, 16 April 2018 Còn hiệu lực 73
12 Quyết định số 672/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 14 March 2018 Còn hiệu lực 104
13 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Monday, 12 March 2018 Còn hiệu lực 112
14 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 01 March 2018 Còn hiệu lực 139
15 Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT V/v Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Wednesday, 07 February 2018 Còn hiệu lực 76
16 Quyết định số 239/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018. Friday, 26 January 2018 Còn hiệu lực 116
17 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Tuesday, 23 January 2018 Còn hiệu lực 96
18 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 102
19 Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 91
20 Quyết định số 4072/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Thursday, 28 December 2017 Còn hiệu lực 145
21 Thông tư số 31/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Thursday, 28 December 2017 Còn hiệu lực 99
22 Thông tư số 30/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Tuesday, 26 December 2017 Còn hiệu lực 116
23 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tuesday, 26 December 2017 Còn hiệu lực 95
24 Thông tư số 136/2017/TT-BTC V/v Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường Friday, 22 December 2017 Còn hiệu lực 129
25 Quyết định số 1990/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 11 December 2017 Còn hiệu lực 138
26 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thursday, 07 December 2017 Còn hiệu lực 191
27 Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Thursday, 30 November 2017 Còn hiệu lực 182
28 Thông tư 24/2017/TT-BCT V/v quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Thursday, 23 November 2017 Còn hiệu lực 161
29 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thursday, 16 November 2017 Còn hiệu lực 182
30 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế... Thursday, 16 November 2017 Còn hiệu lực 154
31 Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT V/v quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Wednesday, 15 November 2017 Còn hiệu lực 214
32 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tuesday, 31 October 2017 Còn hiệu lực 257
33 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Tuesday, 24 October 2017 Còn hiệu lực 252
34 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Monday, 09 October 2017 Còn hiệu lực 215
35 Quyết định số 2836/QĐ-UBND V/Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành luật. Tuesday, 19 September 2017 Còn hiệu lực 184
36 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Thursday, 14 September 2017 Còn hiệu lực 211
37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Friday, 01 September 2017 Còn hiệu lực 315
38 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Friday, 01 September 2017 Còn hiệu lực 154
39 Nghị định số 100/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Friday, 18 August 2017 Còn hiệu lực 275
40 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Friday, 18 August 2017 Còn hiệu lực 288
41 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Monday, 07 August 2017 Còn hiệu lực 291
42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Monday, 31 July 2017 Còn hiệu lực 314
43 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Monday, 31 July 2017 Còn hiệu lực 327
44 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thursday, 27 July 2017 Còn hiệu lực 245
45 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Friday, 30 June 2017 Còn hiệu lực 301
46 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT V/v quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 29 June 2017 Còn hiệu lực 243
47 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội V/v Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Wednesday, 21 June 2017 tnsolution 289
48 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Wednesday, 14 June 2017 Còn hiệu lực 383
49 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 29 May 2017 Còn hiệu lực 311
50 Quyết định số 1309/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 26 May 2017 Còn hiệu lực 383
51 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thursday, 25 May 2017 Còn hiệu lực 317
52 Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Friday, 12 May 2017 Còn hiệu lực 397
53 Quyết định số 622/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Wednesday, 10 May 2017 Còn hiệu lực 197
54 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 04 April 2017 Còn hiệu lực 345
55 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 04 April 2017 Còn hiệu lực 370
56 Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Monday, 03 April 2017 Còn hiệu lực 305
57 Công văn số 260/BTNMT-VP V/v tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017. Thursday, 19 January 2017 Còn hiệu lực 399
58 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Friday, 30 December 2016 Còn hiệu lực 434
59 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Tuesday, 27 December 2016 Còn hiệu lực 419
60 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuesday, 22 November 2016 tnsolution 362
61 Thông tư số 243/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Friday, 11 November 2016 Còn hiệu lực 389
62 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 07 November 2016 Còn hiệu lực 453
63 Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Tuesday, 01 November 2016 Còn hiệu lực 385
64 Thông tư số 174/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Friday, 28 October 2016 Còn hiệu lực 417
65 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Wednesday, 19 October 2016 Còn hiệu lực 482
66 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Monday, 17 October 2016 Còn hiệu lực 405
67 Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thursday, 06 October 2016 Còn hiệu lực 408
68 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Tuesday, 04 October 2016 Còn hiệu lực 418
69 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT V/v quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 428
70 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 385
71 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 437
72 Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐTNMT V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường và Chỉ thị số 12/CT-TTg V/v tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Monday, 29 August 2016 Còn hiệu lực 454
73 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Tuesday, 23 August 2016 Còn hiệu lực 416
74 Quyết định số 1408/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Friday, 15 July 2016 Còn hiệu lực 469
75 Quyết định số 1402/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 Wednesday, 13 July 2016 Còn hiệu lực 466
76 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP V/v Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 555
77 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP V/v quản lý và sử dụng con dấu. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 514
78 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 426
79 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 432
80 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP V/v quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 480
81 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 433
82 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Wednesday, 29 June 2016 Còn hiệu lực 429
83 Thông tư số 107/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm Wednesday, 29 June 2016 Còn hiệu lực 362
84 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP V/v Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 489
85 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP V/v Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 471
86 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP V/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 539
87 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Friday, 27 May 2016 Còn hiệu lực 496
88 Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Tuesday, 17 May 2016 Còn hiệu lực 485
89 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Sunday, 15 May 2016 Còn hiệu lực 523
90 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Sunday, 15 May 2016 Còn hiệu lực 515
91 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Saturday, 14 May 2016 Còn hiệu lực 541
92 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Friday, 06 May 2016 Còn hiệu lực 550
93 Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp. Friday, 29 April 2016 Còn hiệu lực 617
94 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thursday, 28 April 2016 Còn hiệu lực 540
95 Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. Tuesday, 05 April 2016 Còn hiệu lực 522
96 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phải vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 466
97 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Friday, 26 February 2016 Còn hiệu lực 725
98 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 19 January 2016 Còn hiệu lực 1654
99 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP V/v Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thursday, 07 January 2016 Còn hiệu lực 503
100 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Wednesday, 06 January 2016 Còn hiệu lực 748

Page 1 of 6

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »