Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 1990/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 8
2 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 44
3 Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 29
4 Thông tư 24/2017/TT-BCT V/v quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 32
5 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 23
6 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế... Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 24
7 Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT V/v quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 30
8 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 35
9 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 46
10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 45
11 Quyết định số 2836/QĐ-UBND V/Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành luật. Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 28
12 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 68
13 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 83
14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 26
15 Nghị định số 100/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 91
16 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 83
17 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Thứ hai, 07 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 85
18 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 118
19 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 118
20 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thứ năm, 27 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 90
21 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 99
22 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT V/v quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 84
23 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội V/v Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 tnsolution 111
24 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 160
25 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 92
26 Quyết định số 1309/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 114
27 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 136
28 Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 138
29 Quyết định số 622/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 5
30 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 147
31 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 151
32 Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 126
33 Công văn số 260/BTNMT-VP V/v tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017. Thứ năm, 19 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 198
34 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 184
35 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 199
36 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thứ ba, 22 Tháng 11 2016 tnsolution 182
37 Thông tư số 243/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 195
38 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 216
39 Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Thứ ba, 01 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 195
40 Thông tư số 174/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 228
41 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 220
42 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 198
43 Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 237
44 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 195
45 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT V/v quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 232
46 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 187
47 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 221
48 Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐTNMT V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường và Chỉ thị số 12/CT-TTg V/v tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 254
49 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 248
50 Quyết định số 1408/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 264
51 Quyết định số 1402/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 Thứ tư, 13 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 270
52 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP V/v Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 286
53 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP V/v quản lý và sử dụng con dấu. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 249
54 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 236
55 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 252
56 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP V/v quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 279
57 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 229
58 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 248
59 Thông tư số 107/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 192
60 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP V/v Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 281
61 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP V/v Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 291
62 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP V/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 326
63 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 283
64 Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Thứ ba, 17 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 298
65 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Chủ nhật, 15 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 305
66 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Chủ nhật, 15 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 303
67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ bảy, 14 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 305
68 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 343
69 Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp. Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 368
70 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 343
71 Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 327
72 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phải vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 Còn hiệu lực 274
73 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg V/v Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 491
74 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 936
75 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP V/v Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 290
76 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 546
77 Quyết định số 3584/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 429
78 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 516
79 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 413
80 Quyết định số 2029/QĐ-BNV V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 3344
81 Quyết định số 3508/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 627
82 Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 484
83 Quyết định số 3509/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 416
84 Quyết định số 3510/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 467
85 Quyết định số 3540/QĐ-BTNMT V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 448
86 Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ sáu, 18 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 540
87 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg V/v Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 498
88 Chỉ thị số 30/CT-TTg V/v tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 503
89 Quyết định số 2068/QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 474
90 Chỉ thị số 21/CT-UBND V/v Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 18 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 451
91 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 487
92 Quyết định số 3173 /QĐ-UBND V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 371
93 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động ... Thứ bảy, 14 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 403
94 Thông tư số 50/QĐ-BTNMT V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Thứ năm, 12 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 407
95 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 583
96 Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 456
97 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP V/v đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 497
98 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP V/v giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 523
99 Thông tư số 152/2015/TT-BTC V/v hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Thứ sáu, 02 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 573
100 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Thứ năm, 01 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 720

Trang 1/6