Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại Friday, 28 December 2018 tnsolution 78
2 Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Ban hành Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Wednesday, 26 December 2018 tnsolution 62
3 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Thursday, 29 November 2018 tnsolution 92
4 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Thursday, 22 November 2018 tnsolution 89
5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Friday, 16 November 2018 tnsolution 97
6 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước Friday, 09 November 2018 tnsolution 105
7 Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường Thursday, 08 November 2018 tnsolution 104
8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Wednesday, 17 October 2018 Còn hiệu lực 113
9 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP V/v Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Friday, 05 October 2018 Còn hiệu lực 101
10 Thông tư số 87/2018/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Thursday, 27 September 2018 Còn hiệu lực 100
11 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Tuesday, 04 September 2018 tnsolution 148
12 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Friday, 31 August 2018 tnsolution 149
13 Quyết định số 2326/QÐ-BTNMT V/v Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 24 July 2018 Còn hiệu lực 149
14 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP V/v Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Friday, 15 June 2018 Còn hiệu lực 169
15 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Tuesday, 15 May 2018 Còn hiệu lực 156
16 Nghị định số 66/2018/NĐ-CP Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước. Saturday, 12 May 2018 tnsolution 211
17 Nghị định số 64/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Monday, 07 May 2018 Còn hiệu lực 170
18 Quyết định số 1340/QÐ-BTNMT V/v Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020. Thursday, 26 April 2018 Còn hiệu lực 195
19 Nghị định số 60/2018/NĐ V/v Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Friday, 20 April 2018 Còn hiệu lực 219
20 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp. Wednesday, 18 April 2018 Còn hiệu lực 227
21 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP V/v Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Monday, 16 April 2018 Còn hiệu lực 219
22 Quyết định số 672/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 14 March 2018 Còn hiệu lực 258
23 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Monday, 12 March 2018 Còn hiệu lực 239
24 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 01 March 2018 Còn hiệu lực 229
25 Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT V/v Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Wednesday, 07 February 2018 Còn hiệu lực 216
26 Quyết định số 239/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018. Friday, 26 January 2018 Còn hiệu lực 250
27 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Tuesday, 23 January 2018 Còn hiệu lực 238
28 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 277
29 Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 249
30 Quyết định số 4072/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Thursday, 28 December 2017 Còn hiệu lực 244
31 Thông tư số 31/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Thursday, 28 December 2017 Còn hiệu lực 230
32 Thông tư số 30/2017/TT-BCT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Tuesday, 26 December 2017 Còn hiệu lực 237
33 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tuesday, 26 December 2017 Còn hiệu lực 239
34 Thông tư số 136/2017/TT-BTC V/v Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường Friday, 22 December 2017 Còn hiệu lực 314
35 Quyết định số 1990/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 11 December 2017 Còn hiệu lực 315
36 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thursday, 07 December 2017 Còn hiệu lực 337
37 Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Thursday, 30 November 2017 Còn hiệu lực 340
38 Thông tư 24/2017/TT-BCT V/v quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Thursday, 23 November 2017 Còn hiệu lực 327
39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thursday, 16 November 2017 Còn hiệu lực 301
40 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế... Thursday, 16 November 2017 Còn hiệu lực 302
41 Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT V/v quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Wednesday, 15 November 2017 Còn hiệu lực 375
42 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tuesday, 31 October 2017 Còn hiệu lực 419
43 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Tuesday, 24 October 2017 Còn hiệu lực 417
44 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Monday, 09 October 2017 Còn hiệu lực 326
45 Quyết định số 2836/QĐ-UBND V/Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành luật. Tuesday, 19 September 2017 Còn hiệu lực 372
46 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Thursday, 14 September 2017 Còn hiệu lực 359
47 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Friday, 01 September 2017 Còn hiệu lực 486
48 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Friday, 01 September 2017 Còn hiệu lực 285
49 Nghị định số 100/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Friday, 18 August 2017 Còn hiệu lực 452
50 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Friday, 18 August 2017 Còn hiệu lực 493
51 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Monday, 07 August 2017 Còn hiệu lực 432
52 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Monday, 31 July 2017 Còn hiệu lực 517
53 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Monday, 31 July 2017 Còn hiệu lực 505
54 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thursday, 27 July 2017 Còn hiệu lực 396
55 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Friday, 30 June 2017 Còn hiệu lực 472
56 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT V/v quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 29 June 2017 Còn hiệu lực 388
57 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội V/v Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Wednesday, 21 June 2017 tnsolution 459
58 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Wednesday, 14 June 2017 Còn hiệu lực 575
59 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 29 May 2017 Còn hiệu lực 496
60 Quyết định số 1309/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 26 May 2017 Còn hiệu lực 642
61 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thursday, 25 May 2017 Còn hiệu lực 481
62 Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Friday, 12 May 2017 Còn hiệu lực 662
63 Quyết định số 622/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Wednesday, 10 May 2017 Còn hiệu lực 364
64 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 04 April 2017 Còn hiệu lực 524
65 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 04 April 2017 Còn hiệu lực 538
66 Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Monday, 03 April 2017 Còn hiệu lực 450
67 Công văn số 260/BTNMT-VP V/v tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017. Thursday, 19 January 2017 Còn hiệu lực 559
68 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Friday, 30 December 2016 Còn hiệu lực 651
69 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Tuesday, 27 December 2016 Còn hiệu lực 609
70 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuesday, 22 November 2016 tnsolution 511
71 Thông tư số 243/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Friday, 11 November 2016 Còn hiệu lực 571
72 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 07 November 2016 Còn hiệu lực 586
73 Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Tuesday, 01 November 2016 Còn hiệu lực 564
74 Thông tư số 174/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Friday, 28 October 2016 Còn hiệu lực 545
75 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Wednesday, 19 October 2016 Còn hiệu lực 644
76 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Monday, 17 October 2016 Còn hiệu lực 565
77 Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thursday, 06 October 2016 Còn hiệu lực 563
78 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Tuesday, 04 October 2016 Còn hiệu lực 597
79 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT V/v quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 611
80 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 540
81 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Thursday, 29 September 2016 Còn hiệu lực 622
82 Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐTNMT V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường và Chỉ thị số 12/CT-TTg V/v tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Monday, 29 August 2016 Còn hiệu lực 620
83 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Tuesday, 23 August 2016 Còn hiệu lực 587
84 Quyết định số 1408/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Friday, 15 July 2016 Còn hiệu lực 580
85 Quyết định số 1402/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 Wednesday, 13 July 2016 Còn hiệu lực 923
86 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP V/v Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 714
87 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP V/v quản lý và sử dụng con dấu. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 661
88 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 555
89 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 593
90 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP V/v quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 635
91 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 555
92 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Wednesday, 29 June 2016 Còn hiệu lực 584
93 Thông tư số 107/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm Wednesday, 29 June 2016 Còn hiệu lực 501
94 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP V/v Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 682
95 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP V/v Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 641
96 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP V/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Monday, 13 June 2016 Còn hiệu lực 705
97 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Friday, 27 May 2016 Còn hiệu lực 661
98 Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Tuesday, 17 May 2016 Còn hiệu lực 639
99 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Sunday, 15 May 2016 Còn hiệu lực 720
100 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Sunday, 15 May 2016 Còn hiệu lực 683

Page 1 of 6

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »