TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV Đăng ký khai thác nước dưới đất ( Cấp huyện)

Đăng ký khai thác nước dưới đất ( Cấp huyện)

Email In PDF
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.

- Trong thời hạn không quá mười (10 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức,cá nhân, cơ quan đăng kí có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận và tờ khai và gửi  một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

Địa điểm thực hiện

- Cơ quan nhận hồ sơ: UBND cấp xã.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

Phí, lệ phí (đồng)

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 07:53  

Thống kê trực tuyến

Hiện có 63 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?