TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân  đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuđể thẩm định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết định cấp giấy phép; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp giấy phép;

- Trong trường hợp cần thiết, Phòng  Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của Phòng Phòng Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

+ Bước 3: Quyết định cấp phép:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép, UBND tỉnh quyết định cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

Chuyển kết quả về Sở Tài Nguyên và Môi trường để trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

+ Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Yêu cầu hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; (Mẫu đơn)

- Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng;

Hồ sơ của công trình:

* Đối với công trình khí tượng:

+ Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);

+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);

+ Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.

* Đối với công trình thuỷ văn:

+ Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);

+ Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Cách thức thực hiện

- Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

- Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

- Phí, lệ phí : Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT;   (Mẫu đơn)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

b) Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

c) Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

d) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

+ Thông tư 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng có hiệu lực ngày 01/01/2008.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 14:45  

Thống kê trực tuyến

Hiện có 18 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?