TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

Email In PDF
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân  đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để thẩm định.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn chỉnh.

+ Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tiến hành thẩm định hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp lại, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp;

+ Bước 3: Quyết định cấp phép:

Sau khi nhận được hồ sơ trình cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động, UBND tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

Chuyển kết quả về Sở Tài Nguyên và Môi trường để trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

+ Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Yêu cầu hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; Mẫu đơn

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cách thức thực hiện

- Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

- Phí, lệ phí : Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; Mẫu đơn

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

+ Thông tư 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng có hiệu lực ngày 01/01/2008.


Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 13:56  

Thống kê trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?