TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV
Tài Nguyên nước
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 27/11/2014 777
2 Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. 08/12/2015 539
3 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 08/12/2015 598
4 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 08/12/2015 516
5 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 08/12/2015 577
6 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 08/12/2015 466
7 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 08/12/2015 535
8 Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước 08/12/2015 536
9 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/12/2015 347
10 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 08/12/2015 346
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 08/12/2015 399
12 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/12/2015 426
13 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 08/12/2015 430
14 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 08/12/2015 351
15 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 08/12/2015 453
16 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 08/12/2015 461
 

Thống kê trực tuyến

Hiện có 15 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?