TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV
Tài Nguyên nước
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 27/11/2014 690
2 Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. 08/12/2015 482
3 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 08/12/2015 548
4 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 08/12/2015 481
5 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 08/12/2015 528
6 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 08/12/2015 433
7 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 08/12/2015 494
8 Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước 08/12/2015 491
9 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/12/2015 307
10 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 08/12/2015 303
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 08/12/2015 352
12 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/12/2015 341
13 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 08/12/2015 377
14 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 08/12/2015 297
15 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 08/12/2015 375
16 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 08/12/2015 403
 

Thống kê trực tuyến

Hiện có 42 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?