TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV
Tài Nguyên nước
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 27/11/2014 3117
2 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 08/12/2015 732
3 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 08/12/2015 573
4 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 08/12/2015 2579
5 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 11/06/2018 4226
6 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 11/06/2018 610
7 Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 11/06/2018 4259
8 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000 m3/ngày đêm 11/06/2018 4090
9 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác... 11/06/2018 3940
10 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm... 11/06/2018 4287
11 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 11/06/2018 2061
12 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 11/06/2018 4059
13 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 11/06/2018 4179
14 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ 11/06/2018 2243
15 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 11/06/2018 4296
16 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 11/06/2018 160
17 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 11/06/2018 500
18 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 11/06/2018 4107
19 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh 11/06/2018 423
20 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 11/06/2018 2908
21 Đăng ký khai thác nước dưới đất ( Cấp huyện) 11/06/2018 4078
22 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh ( Cấp huyện) 11/06/2018 2774
 

Thống kê trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?