TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ Môi trường
Môi trường
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 08/12/2015 2162
2 Thủ tục đăng ký cấp mới sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). 08/12/2015 926
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đồng thời với thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 08/12/2015 641
4 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản 08/12/2015 499
5 Thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 08/12/2015 914
6 Thủ tục đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 08/12/2015 760
7 Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 08/12/2015 565
8 Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 08/12/2015 1148
9 Thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần phương án, cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong khai thác khoáng sản 08/12/2015 1841
10 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 08/12/2015 692
 

Thống kê trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?