Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

E-mail Print PDF

  Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên được thành lập, theo được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Trụ sở: Ngõ 231, đường Lương Ngọc Quyến - thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ðiện thoại: 0208 3656 186

Fax: 0208 3656 196

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Chức năng

  Trung tâm Phát triển quỹ đất  có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng

 2. Nhiệm vụ

  2.1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn;

  2.2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản;

  2.3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

  2.4. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

  2.5. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

  2.6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

  2.7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan;

 2.8. Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

 2.9. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

 2.10. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

 2.11. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

 2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 1. Lãnh đạo trung tâm:
   Giám đốc: Ông TÔ XUÂN MẠNH
   Điện thoại cơ quan: 0208 3656 186
   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
  2.2. Phòng Bồi thường, tái định cư
  2.3. Phòng Quản lý phát triển quỹ đất