Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
401 Công văn số 231-CV/TU V/v thực hiện phương án điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định Tuesday, 15 May 2007 Còn hiệu lực 1251
402 Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg: Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư Friday, 06 April 2007 Còn hiệu lực 1227
403 Quyết định số 272/QĐ-TTg : Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 1592
404 Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 1654
405 Công văn số 158/CT-THDT ngày 23/02/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý bìa đỏ đã cấp sai quy định Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 1550
406 Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH11 ngày 23/2/2007 V/v thành lập đoàn giám sát "Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSDĐ" Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 1416
407 Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi" Tuesday, 30 January 2007 Còn hiệu lực 1173
408 Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 18 January 2007 Còn hiệu lực 1455
409 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp,quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 18 January 2007 Còn hiệu lực 1559
410 Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 18 January 2007 Còn hiệu lực 1378
411 Công văn số 1579/UBND-TNMT ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thống nhất phương án xử lý GCN QSD đất cấp sai quy định Friday, 15 December 2006 Còn hiệu lực 1200
412 Báo cáo Số 75/BC-UBND xử lý những trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất ở có vườn, áp nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 04 December 2006 Còn hiệu lực 1732
413 Thông tư số 05/2006/TT-BXD V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Wednesday, 01 November 2006 Còn hiệu lực 1539
414 Công văn số 4467/BTNMT-ĐĐ V/v: công nhận lại đất ở có vườn, ao Thursday, 12 October 2006 Còn hiệu lực 1691
415 Chỉ Thị số 34/2006/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở Tuesday, 26 September 2006 Còn hiệu lực 5996
416 Thông tư 09/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty Nhà nước thành công tư cổ phần Monday, 25 September 2006 Còn hiệu lực 1585
417 Công văn số 1139/UBND-TNMT V/v xin ý kiến hướng dẫn giải quyết những trường hợp cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao Wednesday, 20 September 2006 Còn hiệu lực 2924
418 Nghị quyết 23/2006/NQ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2006. Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Thursday, 07 September 2006 Còn hiệu lực 1188
419 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Wednesday, 06 September 2006 Còn hiệu lực 1454
420 Nghị quyết số 20/2006/NQ-CP V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Nguyên Saturday, 26 August 2006 Còn hiệu lực 1080
421 Thông tư của Bộ tài chính số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004/NĐ-CP của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hộ trỡ vài Wednesday, 02 August 2006 Còn hiệu lực 1429
422 Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư Wednesday, 02 August 2006 Còn hiệu lực 1379
423 Thông tư của Bộ Tài chính số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử Wednesday, 02 August 2006 Còn hiệu lực 1801
424 Công văn số 3058/BTNMT-ĐĐ V/v xác định diện tích đất ở Wednesday, 19 July 2006 Còn hiệu lực 1841
425 Luật số 63/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Kinh doanh bất động sản Thursday, 29 June 2006 Còn hiệu lực 1808
426 Thông tư 04/2006/TT- BTNMT Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Monday, 22 May 2006 Còn hiệu lực 6114
427 Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg V/v khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. Wednesday, 22 February 2006 Còn hiệu lực 1647
428 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai .... Friday, 27 January 2006 Hết hiệu lực 1265
429 LUẬT NHÀ Ở Số: 56/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Tuesday, 29 November 2005 Còn hiệu lực 2035
430 Công văn số 1290/UBND-KTTH V/v giải quyết một số đề nghị của UBND thành phố Thái Nguyên về thu tiền sử dụng đất năm 2003 Monday, 28 November 2005 Còn hiệu lực 1625
431 Công văn số 1162/UBND-TNMT V/v giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Thái Nguyên Wednesday, 26 October 2005 Còn hiệu lực 1722
432 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 3234/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành về Quy định tổng thể gía các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 13 October 2005 Còn hiệu lực 1764
433 Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ... Friday, 30 September 2005 Hết hiệu lực 2298
434 Công văn số 1040/UBND-TNMT V/v chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thursday, 29 September 2005 Còn hiệu lực 1336
435 Công văn số 1042/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 Thursday, 29 September 2005 Còn hiệu lực 1383
436 Công văn số 995/UBND-TNMT V/v cấp và đổi giấy chứng nhận QSD đất ở những xã đã đo đạc bản đồ địa chính Tuesday, 20 September 2005 Còn hiệu lực 1528
437 Quyết định 1833/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về hạn mức đất ở khi giao đất và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 16 September 2005 Còn hiệu lực 2646
438 Công văn số 872/UBND-TNMT V/v chỉ đạo giải quyết hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã nhận trước ngày 31/12/2004 Monday, 22 August 2005 Còn hiệu lực 1558
439 Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 V/v Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thursday, 30 June 2005 Hết hiệu lực 1746
440 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thursday, 16 June 2005 Hết hiệu lực 3007
441 Công văn số 238/CV-UB V/v giải quyết kiến nghị của công dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Monday, 16 May 2005 Còn hiệu lực 1275
442 Nghị quyết liên tịch 02/2005/NQLT-HND-BTNMT: Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai Friday, 13 May 2005 Còn hiệu lực 1368
443 Công văn số 437/CV-UB V/v giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tuesday, 10 May 2005 Còn hiệu lực 1397
444 Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Monday, 18 April 2005 Còn hiệu lực 6422
445 Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ TNMT về Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Monday, 18 April 2005 Còn hiệu lực 1995
446 Nghị Quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11: Giải quyết một số trường hợp về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và cải tạo XHCN trước 1/7/1991 Saturday, 02 April 2005 Còn hiệu lực 1774
447 Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất... Friday, 31 December 2004 Còn hiệu lực 3164
448 Thông tư số 116/2004/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tuesday, 07 December 2004 Hết hiệu lực 2481
449 Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Tuesday, 07 December 2004 Hết hiệu lực 1853
450 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Friday, 03 December 2004 Hết hiệu lực 9846
451 Thông tư số 114/2004/TT-BTC, ngày 26/11/2004 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định khung giá đất Friday, 26 November 2004 Hết hiệu lực 1543
452 Công văn số 1237/CV-UB Về những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thi hành Luật đất đai Tuesday, 23 November 2004 Còn hiệu lực 1818
453 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Tuesday, 16 November 2004 Hết hiệu lực 1662
454 Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính Monday, 01 November 2004 Còn hiệu lực 5916
455 KẾ HOẠCH Số: 12/KH-UB Triển khai Luật đất đai năm 2003, Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 và Chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Monday, 01 November 2004 Còn hiệu lực 1574
456 Chỉ thị số 19/2004/CT-UB V/v kiểm kê đất đai và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 Friday, 29 October 2004 Còn hiệu lực 1889
457 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Friday, 29 October 2004 Hết hiệu lực 6780
458 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP V/v xử phạt hành hính trong lĩnh vực đất đai Friday, 29 October 2004 Hết hiệu lực 1497
459 Chỉ thị số 16/2004/CT-UB Về việc triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003 Friday, 13 August 2004 Còn hiệu lực 1799
460 Nghị Quyết 06/2004/NQ-CP: Nghị quyết của Chính phủ “Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản” Wednesday, 19 May 2004 Còn hiệu lực 1495
461 Quyết định số 99/QĐ-UB V/v thành lập ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp Ban chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên Monday, 19 January 2004 Còn hiệu lực 1363
462 Luật số 13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003 Wednesday, 26 November 2003 Hết hiệu lực 1488
463 Thông tư liên tịch số 83 /2003/TTLT-BTC-BTN&MT V/v Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai. Wednesday, 27 August 2003 Còn hiệu lực 1751
464 Văn bản số 25/2001/QH10: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai Friday, 29 June 2001 Còn hiệu lực 1961
465 Văn bản số 17/1999/QH10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ Tuesday, 21 December 1999 Còn hiệu lực 1672
466 Chỉ thị Số: 299/TTg ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước Monday, 10 November 1980 Còn hiệu lực 9849

Page 5 of 5