Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Quyết định số 2968/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho nhiều người, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007.

E-mail Print PDF

Quyết định số 2968/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho nhiều người, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007.

Tải về file toàn văn tại đây:

Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

E-mail Print PDF

Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tải về file toàn văn tại đây:

Chỉ thị số 02/CT-BTNMT V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

E-mail Print PDF

Chỉ thị số 02/CT-BTNMT V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003


Tải về file toàn văn tại đây:


Quyết định số: 2550/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Điều 21 của quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên

E-mail Print PDF

Quyết định số: 2550/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Điều 21 của quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

Tải về file toàn văn tại đây:

Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

E-mail Print PDF

 

Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về file toàn văn tại đây:

Page 81 of 97