Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Monday, 10 November 2014 Còn hiệu lực 3660
202 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước Monday, 06 October 2014 Còn hiệu lực 1521
203 Quyết định số 43/2014/QĐ -UBND V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 30 September 2014 Còn hiệu lực 1816
204 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất... Wednesday, 17 September 2014 Còn hiệu lực 3349
205 Quyết định số 41/2014/QĐ -UBND V/v Ban ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 15 September 2014 Còn hiệu lực 2163
206 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 08 September 2014 Còn hiệu lực 5487
207 Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 27 August 2014 Còn hiệu lực 8273
208 Quyết định số 31/ QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 22 August 2014 Còn hiệu lực 4123
209 Quyết định số 1939/QĐ-BTC V/v đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/201/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thursday, 14 August 2014 Còn hiệu lực 1410
210 Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tuesday, 29 July 2014 Còn hiệu lực 1813
211 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT V/v Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai Monday, 30 June 2014 Còn hiệu lực 3350
212 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Monday, 30 June 2014 Còn hiệu lực 2702
213 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Monday, 30 June 2014 Còn hiệu lực 2145
214 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai Monday, 30 June 2014 Còn hiệu lực 1754
215 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND V/v quy định về định mức kinh phí để cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 June 2014 Hết hiệu lực 2573
216 Thông tư số 76/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Monday, 16 June 2014 Còn hiệu lực 1628
217 Thông tư số 77/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Monday, 16 June 2014 Còn hiệu lực 1344
218 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Monday, 02 June 2014 Còn hiệu lực 2456
219 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Monday, 02 June 2014 Hết hiệu lực 7798
220 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Monday, 02 June 2014 Còn hiệu lực 10708
221 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Wednesday, 28 May 2014 Còn hiệu lực 2222
222 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Monday, 19 May 2014 Còn hiệu lực 13036
223 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính Monday, 19 May 2014 Còn hiệu lực 88652
224 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về bản đồ địa chính. Monday, 19 May 2014 Còn hiệu lực 1067
225 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất Thursday, 15 May 2014 Còn hiệu lực 3515
226 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thursday, 15 May 2014 Còn hiệu lực 4666
227 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thursday, 15 May 2014 Còn hiệu lực 3442
228 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền sử dụng đất. Thursday, 15 May 2014 Còn hiệu lực 941
229 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thursday, 15 May 2014 Còn hiệu lực 2189
230 Quyết định số 784/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Định Hóa . Friday, 25 April 2014 Còn hiệu lực 2404
231 Quyết định số 783/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Lương . Friday, 25 April 2014 Còn hiệu lực 1096
232 Thông tư số 48/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo ... Tuesday, 22 April 2014 Còn hiệu lực 12360
233 Thông tư 17/2014/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa Monday, 21 April 2014 Còn hiệu lực 2376
234 Quyết định số 714/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phổ Yên. Wednesday, 16 April 2014 Còn hiệu lực 958
235 Quyết định số 311/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Đại Từ. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 1284
236 Luật đất đai số: 45/2013/QH13 và dự thảo luật thi hành Monday, 13 January 2014 Còn hiệu lực 7690
237 Quyết định số 32/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Wednesday, 08 January 2014 Còn hiệu lực 2910
238 Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 7014
239 Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thursday, 26 December 2013 Còn hiệu lực 2155
240 Quyết định số 2839/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Thái Nguyên. Monday, 23 December 2013 Còn hiệu lực 1201
241 Quyết định số 2838/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện thị xã Sông Công. Monday, 23 December 2013 Còn hiệu lực 934
242 Quyết định 36/2013/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Saturday, 21 December 2013 Hết hiệu lực 7777
243 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP V/v Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Wednesday, 20 November 2013 Còn hiệu lực 3065
244 Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT hướng dẫn Quyết định 755/QĐ-TTg phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn... Monday, 18 November 2013 Còn hiệu lực 4819
245 Quyết định 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020. Tuesday, 12 November 2013 Còn hiệu lực 1190
246 Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Friday, 08 November 2013 Còn hiệu lực 4344
247 Quyết định số 1975/QĐ-TTg V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" Wednesday, 30 October 2013 Còn hiệu lực 2703
248 Quyết định số 2234/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Võ Nhai . Tuesday, 29 October 2013 Còn hiệu lực 899
249 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai Friday, 25 October 2013 Còn hiệu lực 2564
250 Công văn 8884/VPCP-KTN V/v báo cáo Quốc hội tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất ở và tài sản khác gắn liền với đất Wednesday, 23 October 2013 Còn hiệu lực 1744
251 Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT V/v ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai Wednesday, 23 October 2013 Còn hiệu lực 2194
252 Quyết định số 2169/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đồng Hỷ. Tuesday, 22 October 2013 Còn hiệu lực 827
253 Công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn Friday, 18 October 2013 Còn hiệu lực 3106
254 Công văn số 1685/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 18 October 2013 Còn hiệu lực 2223
255 Nghị định số 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sự dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 2115
256 Quyết định số 1851/QĐ-TTg V/v bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ... Monday, 14 October 2013 Còn hiệu lực 1892
257 Quyết định số 2074/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Monday, 14 October 2013 Còn hiệu lực 2056
258 Quyết định số 2075/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Monday, 14 October 2013 Còn hiệu lực 1815
259 Thông tư số 30/2013/ TT-BTNMT V/v Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu ... Monday, 14 October 2013 Còn hiệu lực 1705
260 Quyết định số 2683/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Bình. Saturday, 12 October 2013 Còn hiệu lực 763
261 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Thursday, 10 October 2013 Còn hiệu lực 2103
262 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ vê chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ... Thursday, 26 September 2013 Còn hiệu lực 1974
263 Thông báo số 327/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 ... Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1661
264 Thông báo 322/TB-VPCP V/v kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1572
265 Quyết định số 1567/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng cây dược liệu, cây cảnh và cây bóng mát Monday, 19 August 2013 Còn hiệu lực 1656
266 Quyết định số 1554/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Friday, 16 August 2013 Còn hiệu lực 1403
267 Quyết định số 1553/QĐ-UBND V/v đính chính nội dung Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên ... Friday, 16 August 2013 Còn hiệu lực 1626
268 Quyết định số 1538/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 3) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên Wednesday, 14 August 2013 Còn hiệu lực 1988
269 Công văn 1654/BXD-QLN năm 2013 đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết 02/NQ-CP Friday, 09 August 2013 Còn hiệu lực 1745
270 Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư Thursday, 25 July 2013 Còn hiệu lực 1566
271 Quyết định số 1379/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công Monday, 22 July 2013 Còn hiệu lực 1709
272 Quyết định số 1370/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Friday, 19 July 2013 Còn hiệu lực 1516
273 Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính Thursday, 18 July 2013 Còn hiệu lực 1575
274 Quyết định số 1304/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn)để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư số 4 phường Tân Thịnh, khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán và khu dân cư số 10 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên Friday, 12 July 2013 Còn hiệu lực 3754
275 Thông báo số 71 /TB-STNMT V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành A0 150292 và số A0 150294 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 10/12/2009 Friday, 12 July 2013 Còn hiệu lực 1310
276 Quyết định số 1300/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án thí điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực Đất đai tại UBND một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên Thursday, 11 July 2013 Còn hiệu lực 1777
277 Quyết định số 1237/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Monday, 01 July 2013 Còn hiệu lực 1429
278 Công văn số 638/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận Monday, 01 July 2013 Còn hiệu lực 1223
279 Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Monday, 01 July 2013 Còn hiệu lực 1906
280 Quyết định số 1116/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 14 June 2013 Còn hiệu lực 3113
281 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 12 June 2013 Còn hiệu lực 1449
282 Công văn số 514/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v báo cáo năng lực thực hiện của các đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Friday, 31 May 2013 Còn hiệu lực 1664
283 Báo cáo số 63/BC-STNMT V/v số lượng phôi Giấy chứng nhận bị hỏng năm 2012 đã hủy Monday, 27 May 2013 Còn hiệu lực 1570
284 Công văn số 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ V/v báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội Friday, 24 May 2013 Còn hiệu lực 1369
285 Quyết định số 755/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Monday, 20 May 2013 Còn hiệu lực 3051
286 Quyết định số 889/QĐ-UBND V/v giao đất cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên, để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình Wednesday, 15 May 2013 Còn hiệu lực 1364
287 Công văn số 814 /UBND-NC V/v tập trung các giải pháp để cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 Tuesday, 07 May 2013 Còn hiệu lực 2140
288 Quyết định số 852/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai quy định Monday, 06 May 2013 Còn hiệu lực 2037
289 Công Văn số 1638/BTNMT-TCQLĐĐ V/v Báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 của Quốc hội Monday, 06 May 2013 Còn hiệu lực 1756
290 Quyết định số 790/QĐ-UBND V/v việc phê duyệt Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2013 tỉnh Thái Nguyên Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 1632
291 Công văn số 1364/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015 Wednesday, 10 April 2013 Còn hiệu lực 1375
292 Chỉ thị số 05/CT-TTg V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thursday, 04 April 2013 Còn hiệu lực 1870
293 Nghị quyết số 27/NQ-CP V/v quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Thái Nguyên Saturday, 23 February 2013 Còn hiệu lực 42397
294 Quyết định số 13/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 04 January 2013 Còn hiệu lực 4197
295 Quyết định số 1892/QĐ-TTg V/v Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020. Friday, 14 December 2012 Còn hiệu lực 2179
296 Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất Monday, 26 November 2012 Còn hiệu lực 3292
297 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. Friday, 16 November 2012 Còn hiệu lực 2509
298 Quyết định 1360/QĐ-UBND V/v Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; ... Thursday, 28 June 2012 Còn hiệu lực 1408
299 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP V/v Quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Friday, 11 May 2012 Hết hiệu lực 2455
300 Thông báo số 63/TB-VPCP V/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. Tuesday, 28 February 2012 Còn hiệu lực 5023

Page 3 of 5