Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Quyết định số 3763/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 1389
102 Quyết định số 3764/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sông Công. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 810
103 Quyết định số 3765/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Bình. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 868
104 Quyết định số 3766/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 824
105 Quyết định số 3767/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Võ Nhai. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 793
106 Quyết định số 3768/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lương. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 757
107 Quyết định số 3769/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 806
108 Quyết định số 3770/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phổ Yên. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 800
109 Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Monday, 28 December 2015 Còn hiệu lực 320
110 Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Tuesday, 15 December 2015 Còn hiệu lực 992
111 Quyết định số 61/2015/TT-BTNMT Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. Tuesday, 15 December 2015 Còn hiệu lực 754
112 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỉnh Thái Nguyên. Monday, 14 December 2015 Còn hiệu lực 638
113 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg V/v chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Thursday, 10 December 2015 Còn hiệu lực 1141
114 Quyết định số 3490/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch. Thursday, 10 December 2015 Còn hiệu lực 692
115 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính. Tuesday, 08 December 2015 Còn hiệu lực 686
116 Quyết định số 3402/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. Monday, 07 December 2015 Còn hiệu lực 744
117 Quyết định số 3151/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Monday, 16 November 2015 Còn hiệu lực 580
118 Công văn số 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ V/v báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. Monday, 09 November 2015 Còn hiệu lực 1642
119 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. Tuesday, 20 October 2015 Còn hiệu lực 897
120 Quyết định 2773/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương. Monday, 19 October 2015 Còn hiệu lực 1003
121 Quyết định số 2782/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp xã với cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 19 October 2015 Còn hiệu lực 1147
122 Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Friday, 16 October 2015 Còn hiệu lực 1037
123 Quyết định số 2741/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên. Wednesday, 14 October 2015 Còn hiệu lực 912
124 Quyết định số 2677/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. Thursday, 08 October 2015 Còn hiệu lực 989
125 Quyết định số 2593/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuesday, 29 September 2015 Còn hiệu lực 1172
126 Quyết định số 2586/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số thửa đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Monday, 28 September 2015 Còn hiệu lực 816
127 Quyết định số 2538/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất; giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuesday, 22 September 2015 Còn hiệu lực 858
128 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 21 September 2015 Còn hiệu lực 841
129 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 21 September 2015 Còn hiệu lực 765
130 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 21 September 2015 Còn hiệu lực 915
131 Quyết định số 2291/QĐ-UBND V/v bổ sung Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. Thursday, 03 September 2015 Còn hiệu lực 970
132 Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc ... Friday, 28 August 2015 Còn hiệu lực 806
133 Quyết định số 2006/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên vào kế hoạch sử dựng đất năm 2015 thị xã Phổ Yên. Thursday, 13 August 2015 Còn hiệu lực 1028
134 Quyết định số 1980/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Điềm Thụy, phần diện tích còn lại 180ha. Monday, 10 August 2015 Còn hiệu lực 2583
135 Quyết định số 1945/QĐ-UBND V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. Thursday, 06 August 2015 Còn hiệu lực 1200
136 Quyết định số 1848/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tuesday, 28 July 2015 Còn hiệu lực 3403
137 Quyết định số 1711/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án: Khai thác vàng sa khoáng khu Khắc Kiệm, xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa Dự án: Khu dân cư số 3, xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá Dự án: Xây dựng bãi rác thải sinh hoạt... Monday, 13 July 2015 Còn hiệu lực 2386
138 Quyết định số 1712/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất để giao đất tái định cư tại khu tái định cư xóm Ao Đình, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. Monday, 13 July 2015 Còn hiệu lực 2392
139 Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 – 2020 cấp quốc gia. Friday, 10 July 2015 Còn hiệu lực 744
140 Công văn số 939/TCQLĐĐ-CQHĐĐ V/v hướng dẫn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai. Wednesday, 08 July 2015 Còn hiệu lực 2209
141 Công văn số 946 /TCQLĐĐ-CKSQLSĐĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Wednesday, 08 July 2015 Còn hiệu lực 622
142 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg V/v Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao Friday, 26 June 2015 Còn hiệu lực 2415
143 Quyết định số 1437/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 18 June 2015 Còn hiệu lực 2384
144 Công văn số 1519/UBND-NC V/v rà soát các dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Tuesday, 16 June 2015 Còn hiệu lực 2092
145 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND V/v ban hành quy định trình tự thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Monday, 15 June 2015 Còn hiệu lực 2575
146 Quyết định số 1346/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thái Nguyên”. Monday, 08 June 2015 Còn hiệu lực 1517
147 Quyết định số 1313/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Thursday, 04 June 2015 Còn hiệu lực 1146
148 Quyết định số 1315/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất ở để giao đất tái định cư xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên. Thursday, 04 June 2015 Còn hiệu lực 1372
149 Công văn số 758/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v hướng dẫn lập TKKTDT đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp GCN đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tuesday, 02 June 2015 Còn hiệu lực 1160
150 Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 19 May 2015 Còn hiệu lực 1062
151 Quyết định số 1104/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Monday, 18 May 2015 Còn hiệu lực 1430
152 Quyết định số 1102/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Monday, 18 May 2015 Còn hiệu lực 2754
153 Thông tư số 74/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Friday, 15 May 2015 Còn hiệu lực 6807
154 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND V/v thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Tuesday, 12 May 2015 Còn hiệu lực 580
155 Quyết định số 1031/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Phú Lương. Friday, 08 May 2015 Còn hiệu lực 1016
156 Quyết định số 1035/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh giá đất đã phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh. Friday, 08 May 2015 Còn hiệu lực 1208
157 Công văn số 629/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v sử dụng bản đồ để điều tra kiểm kê ở cấp xã. Thursday, 07 May 2015 Còn hiệu lực 1530
158 Quyết định số 1013/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Yên Bình II (giai đoạn 1) và giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu tái định cư trên địa bàn huyện Phổ Yên. Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 1604
159 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Monday, 27 April 2015 Còn hiệu lực 1025
160 Thông tư 20/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất Monday, 27 April 2015 Còn hiệu lực 579
161 Quyết định số 943/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Phổ Yên. Saturday, 25 April 2015 Còn hiệu lực 1384
162 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP V/v quản lý, sử dụng đất trồng lúa Monday, 13 April 2015 Còn hiệu lực 1869
163 Công văn số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tại sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc. Monday, 13 April 2015 Còn hiệu lực 977
164 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định về định mức kinh phí để cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 10 April 2015 Còn hiệu lực 2331
165 Quyết định số 777/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Monday, 06 April 2015 Còn hiệu lực 1523
166 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 3272
167 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 2071
168 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 1697
169 Thông thư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 516
170 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg V/v Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền ... Friday, 03 April 2015 Còn hiệu lực 1735
171 Thông tư số 41/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Friday, 27 March 2015 Còn hiệu lực 1767
172 Thông tư số 09/2015/TT-BNMT V/v ban hành Định mức, kinh tế - kỹ thuật, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Monday, 23 March 2015 Còn hiệu lực 1283
173 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 20 March 2015 Còn hiệu lực 2070
174 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và ... Thursday, 26 February 2015 Còn hiệu lực 736
175 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Tuesday, 27 January 2015 Còn hiệu lực 2673
176 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Tuesday, 27 January 2015 Còn hiệu lực 541
177 Công văn số 99/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng thông tư số 50/2013/TT-BTNMT. Friday, 23 January 2015 Còn hiệu lực 853
178 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 19 January 2015 Còn hiệu lực 1559
179 Công văn số 07/TCQLĐĐ-CSPC V/v giải quyết vướng mắc về việc xác định lại diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi nhà nước thi hồi đất tại tỉnh Thái Nguyên. Friday, 09 January 2015 Còn hiệu lực 1201
180 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND V/v Đính chính Phụ lục Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 31 December 2014 Còn hiệu lực 1279
181 Quyết định số 3180/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. Wednesday, 31 December 2014 Còn hiệu lực 1321
182 Công văn số 1899/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Wednesday, 31 December 2014 Còn hiệu lực 935
183 Quyết định số 3125/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ . Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 1159
184 Quyết định số 3126/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Công . Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 850
185 Quyết định số 3129/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phổ Yên . Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 1383
186 Quyết định số 3132/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên . Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 1775
187 Quyết định số 3130/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Bình . Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 985
188 Quyết định số 3128/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Võ Nhai. Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 1029
189 Quyết định số 3131/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Định Hóa. Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 1121
190 Quyết định số 3127/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ. Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 860
191 Quyết định số 3124/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Lương. Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 882
192 Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT V/v tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 790
193 Công văn số 5750/BTNMT-TCQLĐĐ V/v thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc. Saturday, 27 December 2014 Còn hiệu lực 1481
194 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 22 December 2014 Còn hiệu lực 2123
195 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 17 December 2014 Còn hiệu lực 1933
196 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đât năm 2015 tỉnh Thái Nguyên. Friday, 12 December 2014 Còn hiệu lực 995
197 Quyết định số 51/2014/QĐ -UBND V/v Ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 28 November 2014 Còn hiệu lực 1985
198 Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Wednesday, 26 November 2014 Còn hiệu lực 1973
199 Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất Friday, 14 November 2014 Còn hiệu lực 1975
200 Quyết định số 2581/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục các công trình dự án nhà nước thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng dưới 10ha đất trống lúa thực hiện đến ngày 31 /12/2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 12 November 2014 Còn hiệu lực 883

Page 2 of 5