Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Nghị quyết số 51/NQ-CP V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 Còn hiệu lực 523
2 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 14
3 Quyết định số 1018/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 9
4 Quyết định số 1017/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 9
5 Quyết định số 878/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 1938
6 Quyết định số 499/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 13 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 3241
7 Quyết định số 464/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 1741
8 Quyết định số 448/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; giá đất để bồi thường bằng đất; giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 715
9 Quyết định số 397/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đại Từ. Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 714
10 Quyết định số 309/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Chống quá tải đường dây 371, Trạm cắt Cao Ngạn cấp điện cho khu vực mỏ sắt Tiến Bộ - Trại Cau, địa phận xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 31 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 54
11 Chỉ thị số 01/CT-TTg V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 47
12 Quyết định số 4192/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Sông Công Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 3040
13 Quyết định số 4186/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đồng Hỷ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 2244
14 Quyết định số 4191/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 536
15 Quyết định số 4191/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 74
16 Quyết định số 4190/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Võ Nhai. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 85
17 Quyết định số 4187/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Hóa. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 82
18 Quyết định số 4185/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Phổ Yên. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 83
19 Quyết định số 4177/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Bình. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 132
20 Quyết định số 4183/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Lương. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 85
21 Quyết định số 4184/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 105
22 Thông tư 53/2017/TT-BTNMT V/v quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, ... Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 5390
23 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 1141
24 Quyết định số 3330/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 332
25 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất, và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tình Thái Nguyên. Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 1943
26 Quyết định số 3216/QĐ-UBND V/v Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp nhận chủ trương, chấp nhận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án... Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 1465
27 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định trình tự,thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 122
28 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn... Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 120
29 Quyết định số 581/QĐ-STNMT V/v ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 2594
30 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 168
31 Quyết định số 2143/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ. Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 2562
32 Quyết định số 1974/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 2514
33 Quyết định số 1793/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 2507
34 Quyết định số 1660/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 232
35 Quyết định số 1583/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 1955
36 Quyết định số 1564/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương,huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 257
37 Quyết định số 1432/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 1894
38 Quyết định số 1336/QĐ-UBND V/v phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sang thực hiện năm 2017 của huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 1696
39 Quyết định 1131/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sug kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 2839
40 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP V/v Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Thứ hai, 08 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 2530
41 Quyết định số 1040/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 2084
42 Quyết định số 1038/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 406
43 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 212
44 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 3571
45 Quyết định số 816/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 2142
46 Quyết định số 738/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 311
47 Quyết định số 510/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 3238
48 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 1125
49 Quyết định số 298/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa và thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 2506
50 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT V/v quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 291
51 Quyết định số 177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lương Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 1675
52 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 2633
53 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 301
54 Quyết định số 3720/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đồng Hỷ. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 3667
55 Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 3735
56 Quyết định số 3717 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 2290
57 Quyết định số 3718 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Lương. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 447
58 Quyết định số 3721 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Phổ Yên. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 1047
59 Quyết định số 3723 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sông Công. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 559
60 Quyết định số 3724/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 805
61 Quyết định số 2725/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Hóa. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 328
62 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 608
63 Thông tư 332/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 315
64 Thông tư 333/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 331
65 Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chủ nhật, 25 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 3073
66 Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 1601
67 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 1013
68 Quyết định số 2831/QĐ-UBND V/v hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace- Hồ Núi Cốc. Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1324
69 Quyết định số 2692/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1269
70 Thông tư số 30/2016/TT- BTNMT V/v Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. Thứ tư, 12 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1418
71 Hướng dẫn số 58/HD-STNMT V/v đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 2080
72 Quyết định số 2591/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 05 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 462
73 Quyết định số 2487/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 484
74 Thông tư số 139/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoàn trả lịa hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất đai phải nộp khi người mua thuê mua được phé Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 328
75 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước. Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 3421
76 Kế hoạch 115/KH-HĐND V/v Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 2858
77 Quyết định số 2237/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 421
78 Quyết định số 1675/QĐ-TTgV/v Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020. Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 364
79 Quyết định số 2094/QĐ-UBND V/v giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, để thực hiện dự án xây dựng Chung cư TBCO3 tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên (đợt3). Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 1243
80 Quyết định số 1992/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 397
81 Hướng dẫn số 48/HD-STNMT V/v Lập hồ sơ cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Tthủ tướng Chính phủ Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 297
82 Quyết định số 1826/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 393
83 Quyết định số 1654/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 06 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 470
84 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/v quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 2220
85 Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 442
86 Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hôi đồng thẩm đinh bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 2336
87 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 1058
88 Quyết định số 1177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 804
89 Quyết định số 1111/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 803
90 Quyết định số 987/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 935
91 Quyết định số 977/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 766
92 Quyết định số 860/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 1041
93 Thông tư số 18/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1074
94 Quyết định số 110/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. Thứ sáu, 15 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1618
95 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND V/v·đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 756
96 Tờ trình số 31/TTr-UBND V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2016. Thứ ba, 12 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 956
97 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 2632
98 Quyết định số 3762/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Hóa. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 964
99 Quyết định số 3763/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 1317
100 Quyết định số 3764/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sông Công. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 783

Trang 1/5