Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

E-mail Print PDF

  Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên, là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên, chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân; có vốn điều lệ; có bảng cân đối kế toán riêng; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 425A - đường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
Ðiện thoại: 0208 3700997
Fax: 0208 3757699
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

I I. Chức năng nhiệm vụ :

 1. Chức năng

  Quỹ Bảo vệ môi trường có chức năng huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù đắp một phần chi phí quản lý

2. Nhiệm vụ

 2.1. Huy động các nguồn tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường;

 2.2. Hỗ trợ về tài chính cho các chương trình, dự án, hoạt động phòng, chống, khắc phụ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, bảo tồn tài nguyên và thiên nhiên trên địa bàn tỉnh dưới các hình thức sau:

+ Cho vay với lãi suất ưu đãi;

+ Hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;

+ Tài trợ kinh phí cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thái Nguyên

+ Đồng tài trợ, cho vay vốn các dự án môi trường phù hợp với tiêu chí, chức năng của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước phục vụ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

 2.3. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

 2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định và xét chọn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và các dự án bảo vệ môi trường , xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư theo đúng quy định cảu pháp luật hiện hành;

 2.5. Kiểm tra thường kỳ và đột xuất đối với các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường được Quỹ hộ trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư;

 2.6. Thu và quản lý nguồn thu phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh;

 2.7. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
II. Bộ máy quản lý và điều hành của quỹ:

 1. Hội đồng quản lý quỹ:

 2. Ban kiểm soát quỹ:

 3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ:

 3.1. Lãnh đạo :

Giám đốc:  Ông ĐOÀN VĂN THỦY

 Điện thoại cơ quan: 0208 3702999

 Điện thoại di động: 0972 112 888

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

 3.2.1. Phòng Hành chính đối ngoại

 3.2.2. Phòng Tài chính tín dụng

 3.2.3. Phòng Thẩm định đầu tư