Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức,người lao động ngành tài nguyên và môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức,người lao động ngành tài nguyên và môi trường

E-mail Print PDF

(Ban hành kèm theo quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/04/2014

của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Và Môi trường)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:

  1. Với tổ quốc: trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
  2. Với nhân dân: gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
  3. Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước.
  4. Với đồng nghiệp: đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.
  5. Với bản thân: nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường./

Newer news items: