Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Môi trường

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
301 Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 Monday, 11 December 2006 Còn hiệu lực 1466
302 Nghị định số 140/2006/NĐ-CP: Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định,phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển Wednesday, 22 November 2006 Còn hiệu lực 1535
303 Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Friday, 08 September 2006 Hết hiệu lực 1854
304 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP: Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Wednesday, 09 August 2006 Hết hiệu lực 1202
305 Quyết định số 1308/2006/QĐ-UB: Về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng cho dự án: Nâng cao năng lực quan trắc môi trường và quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên năm 2006 Monday, 26 June 2006 Còn hiệu lực 1406
306 Thông báo số 08/TB-BTNMT của Bộ TN&MT về đề án Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia đến năm 2020 Monday, 16 January 2006 Còn hiệu lực 1182
307 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tuesday, 29 November 2005 Hết hiệu lực 1578
308 Nghị quyết liên tịch số 01/2005 NQLT- HPN- BTNMT: Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững Friday, 07 January 2005 Còn hiệu lực 1594
309 Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước Monday, 15 November 2004 Còn hiệu lực 8155
310 Nghị định số 58/2002/NĐ-CP: Về việc ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật Monday, 03 June 2002 Còn hiệu lực 2372

Page 4 of 4