Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Môi trường

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP V/v Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Saturday, 14 February 2015 Còn hiệu lực 1763
102 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Saturday, 14 February 2015 Còn hiệu lực 2369
103 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Tuesday, 06 January 2015 Còn hiệu lực 1439
104 Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Wednesday, 31 December 2014 Còn hiệu lực 2189
105 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Wednesday, 31 December 2014 Còn hiệu lực 1450
106 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Monday, 29 December 2014 Còn hiệu lực 1341
107 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Friday, 26 December 2014 Còn hiệu lực 1206
108 Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế. Monday, 22 December 2014 Còn hiệu lực 1436
109 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg V/v Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Friday, 19 December 2014 Còn hiệu lực 1558
110 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 11 November 2014 Còn hiệu lực 2101
111 Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT/BTC/BTNMT V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Wednesday, 29 October 2014 Còn hiệu lực 3843
112 Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, ... Monday, 20 October 2014 Còn hiệu lực 1687
113 Quyết định số 1687/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Friday, 19 September 2014 Còn hiệu lực 1418
114 Công văn số 1748/TCMT-KSON V/v chuẩn bị các giải pháp đảm bảo môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong phòng, chống dịch bệnh Ebola Thursday, 11 September 2014 Còn hiệu lực 2733
115 Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu... Thursday, 11 September 2014 Còn hiệu lực 2684
116 Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT V/v Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Wednesday, 10 September 2014 Còn hiệu lực 2638
117 Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội Friday, 05 September 2014 Còn hiệu lực 2885
118 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Friday, 05 September 2014 Còn hiệu lực 6718
119 Quyết định số 36/2014/QĐ -UBND V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 29 August 2014 Còn hiệu lực 3177
120 Công văn số 3498/BTNMT-TCCB V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola Tuesday, 19 August 2014 Còn hiệu lực 2771
121 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP V/v thoát nước và xử lý nước thải Wednesday, 06 August 2014 Còn hiệu lực 4037
122 Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng Tuesday, 29 July 2014 Còn hiệu lực 2686
123 Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Thursday, 26 June 2014 Còn hiệu lực 2715
124 Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Monday, 23 June 2014 Còn hiệu lực 3037
125 Quyết định số 588 /QĐ-TCMT V/v Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường Wednesday, 18 June 2014 Còn hiệu lực 3163
126 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến lhích xã hội hóa đối với các trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Monday, 16 June 2014 Còn hiệu lực 2758
127 Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Thursday, 05 June 2014 Còn hiệu lực 2760
128 Quyết định số 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2) Tuesday, 20 May 2014 Còn hiệu lực 96
129 Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam Monday, 05 May 2014 Còn hiệu lực 2676
130 Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ... Monday, 05 May 2014 Còn hiệu lực 5608
131 Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Tuesday, 29 April 2014 Hết hiệu lực 3218
132 Thông tư số 52/2014/TT-BTC V/v Mức thu nộp quản lý phí cấp giấy chứng nhận dịch vụ quan trắc môi trường Thursday, 24 April 2014 Còn hiệu lực 1099
133 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 Wednesday, 16 April 2014 Còn hiệu lực 1451
134 Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT V/v Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Wednesday, 26 March 2014 Còn hiệu lực 2767
135 Quyết định 25/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 25 March 2014 Còn hiệu lực 1504
136 Thông tư số 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Monday, 24 March 2014 Còn hiệu lực 1731
137 Quyết định 02/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Monday, 13 January 2014 Còn hiệu lực 1981
138 Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Wednesday, 08 January 2014 Còn hiệu lực 1775
139 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tuesday, 31 December 2013 Còn hiệu lực 2386
140 Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Monday, 30 December 2013 Còn hiệu lực 1932
141 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, lây nhiễm. Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 2235
142 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT V/v Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Wednesday, 25 December 2013 Còn hiệu lực 1775
143 Thông tư số 55/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuesday, 24 December 2013 Còn hiệu lực 2128
144 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT V/v Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường Monday, 02 December 2013 Còn hiệu lực 1584
145 Quyết định số 2211/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020 Thursday, 14 November 2013 Còn hiệu lực 1993
146 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Thursday, 14 November 2013 Còn hiệu lực 19035
147 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ Tuesday, 12 November 2013 Còn hiệu lực 4219
148 Nghị đinh số 165/2013/NĐ-CP V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường Tuesday, 12 November 2013 Còn hiệu lực 2701
149 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 3866
150 Công văn số 9510/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức "Diễn đàn quốc tế lần thứ 15 về đổi mới sinh thái trong các chuỗi lương thực bền vững" Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 2288
151 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT V/v Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường Wednesday, 30 October 2013 Còn hiệu lực 3247
152 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Friday, 25 October 2013 Còn hiệu lực 2655
153 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 2860
154 Thông tư số 31/2013/TT-BYT V/v Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 3609
155 Quyết định số 2329/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020" Wednesday, 09 October 2013 Còn hiệu lực 1774
156 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT V/v Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 Tuesday, 08 October 2013 Còn hiệu lực 2089
157 Nghị định 114/2013/NĐ-CP V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật Thursday, 03 October 2013 Còn hiệu lực 2003
158 Quyết định số 1788/QĐ-TTg V/v phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 Tuesday, 01 October 2013 Còn hiệu lực 5141
159 Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT V/v Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại Thursday, 26 September 2013 Còn hiệu lực 3759
160 Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT V/v Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 2019
161 Thông báo 325/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ ... Thursday, 22 August 2013 Còn hiệu lực 1586
162 Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam   Monday, 12 August 2013 Còn hiệu lực 1732
163 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ Friday, 09 August 2013 Còn hiệu lực 1318
164 Quyết định số 1287/QĐ-TTg V/v phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Friday, 02 August 2013 Còn hiệu lực 1971
165 Thông tư số 37/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ... Friday, 02 August 2013 Còn hiệu lực 2736
166 Quyết định 1456/QĐ-UBND V/vban hành quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên Thursday, 01 August 2013 Còn hiệu lực 1398
167 Thông tư liên tịch 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng ... Friday, 26 July 2013 Còn hiệu lực 2034
168 Quyết định số 1214/QĐ-TTg V/v phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng ... Tuesday, 23 July 2013 Còn hiệu lực 1704
169 Chỉ thị số 2362/CT-BNN-TCLN V/v tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Tuesday, 16 July 2013 Còn hiệu lực 1578
170 Quyết định 1287/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi, bổ sung) của quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 05 July 2013 Còn hiệu lực 1481
171 Quyết định 1285/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên Friday, 05 July 2013 Còn hiệu lực 1513
172 Quyết định số 01/QĐ-HĐQL V/v áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2013 Friday, 05 July 2013 Còn hiệu lực 1661
173 Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT Quy định về quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Friday, 21 June 2013 Còn hiệu lực 1664
174 Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT V/v qui định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Thursday, 16 May 2013 Còn hiệu lực 5124
175 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Wednesday, 15 May 2013 Còn hiệu lực 3189
176 Thông tư 06/2013/TT-BTNMT Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Tuesday, 07 May 2013 Còn hiệu lực 2018
177 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND V/v điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 1940
178 Quyết định 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Thursday, 11 April 2013 Còn hiệu lực 7902
179 Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 Thursday, 11 April 2013 Còn hiệu lực 9277
180 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Friday, 29 March 2013 Hết hiệu lực 1413
181 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1400
182 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg V/v cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Friday, 29 March 2013 Còn hiệu lực 1905
183 Thông tư số 30/2013/TT-BTC V/v hướng dẫn Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hoá theo Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ Monday, 18 March 2013 Còn hiệu lực 1499
184 Nghị quyết số 35/NQ-CP Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo về môi trường Monday, 18 March 2013 Còn hiệu lực 1649
185 Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Monday, 28 January 2013 Còn hiệu lực 1959
186 Công văn số 221 /BTNMT-TCMT V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp Tuesday, 22 January 2013 Còn hiệu lực 1219
187 Quyết định số 04/2013/QĐ-TTG V/v Quy định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Monday, 14 January 2013 Còn hiệu lực 1258
188 Quyết định số 1896/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 Monday, 17 December 2012 Còn hiệu lực 1870
189 Công văn số 2613/UBND-KTN V/v tăng cường công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 03 December 2012 Hết hiệu lực 1067
190 Thông tư liên tịch số 34 /2012/TTLT-BCT-BTNMT V/v Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Thursday, 15 November 2012 Còn hiệu lực 1185
191 Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành" Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất " Wednesday, 07 November 2012 Còn hiệu lực 1269
192 Quyết định số 2598 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên đến 2015 và định hướng đến 2020. Monday, 05 November 2012 Còn hiệu lực 1902
193 Chỉ thị số 21/CT_UBND V/v tăng cường quản lý chất rắn thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 30 October 2012 Còn hiệu lực 1151
194 Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam Monday, 01 October 2012 Còn hiệu lực 1312
195 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. Tuesday, 25 September 2012 Còn hiệu lực 1608
196 Công văn số 156/CCBVMT-KHTH V/v Công bố các Chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ môi trường đã phê duyệt của tỉnh Thái Nguyên. Monday, 24 September 2012 Còn hiệu lực 1620
197 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Friday, 14 September 2012 Còn hiệu lực 1527
198 Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT V/v Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. Wednesday, 22 August 2012 Còn hiệu lực 1163
199 Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT V/v Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường Wednesday, 04 July 2012 Còn hiệu lực 1702
200 Quyết định số 1012/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động Đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025 Friday, 18 May 2012 Còn hiệu lực 2005

Page 2 of 4