Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khoáng sản
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khoáng sản

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27/1/2006 Ban hành quy định về tài liệu và thủ tục công nhân chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn Friday, 27 January 2006 Còn hiệu lực 1338
202 Thông tư số 01/2006/TT- BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điề Monday, 23 January 2006 Còn hiệu lực 1169
203 Thông tư 01/2006/TT-BTNMT thực hiện Nghị định 160/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Monday, 23 January 2006 Còn hiệu lực 942
204 Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản Sunday, 25 December 2005 Còn hiệu lực 1667
205 Nghị định số 137/2005/NĐCP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Wednesday, 09 November 2005 Còn hiệu lực 1620
206 LUẬT KHOÁNG SẢN số 16/2005/L-CTN Monday, 27 June 2005 Còn hiệu lực 1322
207 Văn bản số 46/2005/QH11: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Tuesday, 14 June 2005 Còn hiệu lực 1128
208 Quyết định số 27/2005/QĐ- BTC V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Friday, 13 May 2005 Còn hiệu lực 1476
209 Quyết định số số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tàì chính quy định về chế độ thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. Friday, 13 May 2005 Còn hiệu lực 1321
210 Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Wednesday, 16 March 2005 Còn hiệu lực 1448
211 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Thursday, 29 July 2004 Còn hiệu lực 1488
212 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29/11/2003 hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghệ về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Saturday, 29 November 2003 Còn hiệu lực 1298
213 Quyết định số 06/2003/QĐ- BTNMT ngày 19/9/2003 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Friday, 19 September 2003 Còn hiệu lực 1414
214 Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản Tuesday, 21 May 2002 Còn hiệu lực 1228
215 Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí Friday, 06 July 2001 Còn hiệu lực 1500
216 Quyết định số 1927/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu và chế biến khoáng sản Thursday, 17 May 2001 Còn hiệu lực 1080
217 Nghị định số: 76/2000/NĐ-CP V/v quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) Friday, 15 December 2000 Còn hiệu lực 1603
218 Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 1682
219 Văn bản số 96/1997/TT/BTC: Về việc hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Wednesday, 31 December 1997 Còn hiệu lực 1130
220 Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04/9/1997 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành “ Quy chế đóng cửa mỏ khoáng sản rắn”. Thursday, 04 September 1997 Còn hiệu lực 1235
221 Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 Về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản Friday, 01 November 1996 Còn hiệu lực 1262
222 Văn bản số 05/1998/TT-BTC: Về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản Saturday, 09 January 1988 Còn hiệu lực 1315

Page 3 of 3