Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khoáng sản
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khoáng sản

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Nghị định số 77/2007/ND-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 150/2004/ND-CP về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản ( Thursday, 10 May 2007 Còn hiệu lực 1897
202 Thông tư số 39/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác Monday, 23 April 2007 Còn hiệu lực 1314
203 Thông tư liên tịch 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản Saturday, 14 April 2007 Còn hiệu lực 1405
204 Quyết định số: 2229/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án “Quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2006-2010" Monday, 09 October 2006 Còn hiệu lực 1808
205 Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản Friday, 08 September 2006 Còn hiệu lực 1509
206 Quyết định số 14/ 2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản Friday, 08 September 2006 Còn hiệu lực 1126
207 Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020 Tuesday, 01 August 2006 Còn hiệu lực 1942
208 Quyết định 06/2006/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Wednesday, 07 June 2006 Còn hiệu lực 3699
209 Quyết định 124/2006/QĐ-TTg: Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Tuesday, 30 May 2006 Còn hiệu lực 1919
210 Quyết định 04/2006/QĐ- BTNMT: Ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất Friday, 31 March 2006 Còn hiệu lực 1575
211 Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27/1/2006 Ban hành quy định về tài liệu và thủ tục công nhân chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn Friday, 27 January 2006 Còn hiệu lực 1366
212 Thông tư số 01/2006/TT- BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điề Monday, 23 January 2006 Còn hiệu lực 1188
213 Thông tư 01/2006/TT-BTNMT thực hiện Nghị định 160/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Monday, 23 January 2006 Còn hiệu lực 981
214 Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản Sunday, 25 December 2005 Còn hiệu lực 1703
215 Nghị định số 137/2005/NĐCP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Wednesday, 09 November 2005 Còn hiệu lực 1654
216 LUẬT KHOÁNG SẢN số 16/2005/L-CTN Monday, 27 June 2005 Còn hiệu lực 1341
217 Văn bản số 46/2005/QH11: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Tuesday, 14 June 2005 Còn hiệu lực 1151
218 Quyết định số 27/2005/QĐ- BTC V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Friday, 13 May 2005 Còn hiệu lực 1514
219 Quyết định số số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tàì chính quy định về chế độ thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. Friday, 13 May 2005 Còn hiệu lực 1365
220 Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Wednesday, 16 March 2005 Còn hiệu lực 1468
221 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Thursday, 29 July 2004 Còn hiệu lực 1524
222 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29/11/2003 hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghệ về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Saturday, 29 November 2003 Còn hiệu lực 1338
223 Quyết định số 06/2003/QĐ- BTNMT ngày 19/9/2003 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Friday, 19 September 2003 Còn hiệu lực 1458
224 Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản Tuesday, 21 May 2002 Còn hiệu lực 1261
225 Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí Friday, 06 July 2001 Còn hiệu lực 1541
226 Quyết định số 1927/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu và chế biến khoáng sản Thursday, 17 May 2001 Còn hiệu lực 1104
227 Nghị định số: 76/2000/NĐ-CP V/v quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) Friday, 15 December 2000 Còn hiệu lực 1642
228 Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 1703
229 Văn bản số 96/1997/TT/BTC: Về việc hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Wednesday, 31 December 1997 Còn hiệu lực 1159
230 Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04/9/1997 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành “ Quy chế đóng cửa mỏ khoáng sản rắn”. Thursday, 04 September 1997 Còn hiệu lực 1265
231 Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 Về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản Friday, 01 November 1996 Còn hiệu lực 1286
232 Văn bản số 05/1998/TT-BTC: Về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản Saturday, 09 January 1988 Còn hiệu lực 1353

Page 3 of 3