Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khoáng sản
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khoáng sản

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Quyết định số 2776/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên Monday, 01 December 2014 Còn hiệu lực 1227
102 Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC V/v Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Friday, 14 November 2014 Còn hiệu lực 1588
103 Quyết định số 1893/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Monday, 20 October 2014 Còn hiệu lực 1509
104 Quyết định số 44/2014/QĐ -UBND V/v Điều chỉnh mức giá tối thiểu một số loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 30 September 2014 Còn hiệu lực 1422
105 Quyết định số 750/2014/QĐ/ĐC-ĐCKS V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Wednesday, 10 September 2014 Còn hiệu lực 1783
106 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT V/v Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất Tuesday, 09 September 2014 Còn hiệu lực 2562
107 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuesday, 09 September 2014 Còn hiệu lực 2013
108 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Tuesday, 09 September 2014 Còn hiệu lực 2549
109 Quyết định số 1694 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án “Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Thái Nguyên” Tuesday, 08 July 2014 Còn hiệu lực 1417
110 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư Thursday, 03 July 2014 Còn hiệu lực 2748
111 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 June 2014 Còn hiệu lực 2525
112 Thông tư 33/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện Tuesday, 10 June 2014 Còn hiệu lực 2895
113 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ Tuesday, 10 June 2014 Còn hiệu lực 1441
114 Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất Tuesday, 10 June 2014 Còn hiệu lực 1329
115 Quyết định số 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2) Tuesday, 20 May 2014 Còn hiệu lực 195
116 Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Monday, 14 April 2014 Còn hiệu lực 1731
117 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND V/v Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên ... Friday, 24 January 2014 Còn hiệu lực 5593
118 Thông tư 53/2013/TT-BTNMT V/v Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản Monday, 30 December 2013 Còn hiệu lực 1667
119 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP V/v Quy định về phương pháp tính, múc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thursday, 28 November 2013 Còn hiệu lực 2099
120 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán Monday, 18 November 2013 Còn hiệu lực 3102
121 Công văn số 1722/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại QH khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam Tuesday, 22 October 2013 Còn hiệu lực 1963
122 Quyết định số 1546/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 Tuesday, 03 September 2013 Còn hiệu lực 1939
123 Quyết định 6110/QĐ-BCT V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tuesday, 27 August 2013 Còn hiệu lực 2060
124 Quyết định số 6000/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, moliđen Việt Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2025 Friday, 23 August 2013 Còn hiệu lực 3063
125 Thông báo số 328/TB-VPCP V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam  Friday, 23 August 2013 Còn hiệu lực 3336
126 Quyết định số 1388/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tuesday, 13 August 2013 Còn hiệu lực 2445
127 Quyết định số 5579/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 Thursday, 08 August 2013 Còn hiệu lực 2191
128 Thông tư số 15/2013/TT-BCT V/v quy định về xuất khẩu than Monday, 15 July 2013 Còn hiệu lực 2027
129 Thông tư 14/2013/TT-BCT V/v quy định về điều kiện kinh doanh than Monday, 15 July 2013 Còn hiệu lực 3799
130 Thông tư 12/2013/TT-BTNMT V/v Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản Wednesday, 05 June 2013 Còn hiệu lực 1882
131 Quyết định số 3238/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh, và magzenit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 Monday, 20 May 2013 Còn hiệu lực 1538
132 Quyết định số 3186/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phần vung thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafet, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 Thursday, 16 May 2013 Còn hiệu lực 1534
133 Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 07 May 2013 Còn hiệu lực 5918
134 Thông tư số 44/2013/TT-BTC V/v sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu Thursday, 25 April 2013 Còn hiệu lực 5664
135 Quyết định số 539/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản Wednesday, 10 April 2013 Còn hiệu lực 7291
136 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản Thursday, 28 February 2013 Còn hiệu lực 2307
137 Thông tư 23/2012/TT-BTNMT V/v Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” Friday, 28 December 2012 Còn hiệu lực 9166
138 Thông tư 16/2012/TT-BTNMT V/v Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản ... Thursday, 29 November 2012 Còn hiệu lực 1222
139 Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản Thursday, 29 November 2012 Còn hiệu lực 7276
140 Thông tư 16/1012/TT-BTNMT V/v Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản... Thursday, 29 November 2012 Còn hiệu lực 7716
141 Công văn số 2013/UBND-KTN của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp trước Luật khoáng sản năm 1996 Wednesday, 26 September 2012 Còn hiệu lực 1313
142 Công văn số 3039/BTNMT- ĐCKS V/v rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp trước Luật khoáng sản năm 1996 Tuesday, 28 August 2012 Còn hiệu lực 2926
143 Quyết định số 1044/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các công tác điều tra địa chất- khoáng sản. Wednesday, 11 July 2012 Còn hiệu lực 1605
144 Quyêt định số 3468/QĐ-BCT V/v Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, VONFRAM và ANTIMON giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Wednesday, 20 June 2012 Còn hiệu lực 7267
145 Thông tư 95/2012/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. Friday, 08 June 2012 Còn hiệu lực 1717
146 Quyết điịnh số 09/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015” Monday, 21 May 2012 Còn hiệu lực 2494
147 Thông tư Liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT về Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của liên Bộ tài chính - Tài nguyên và Môi trường. Wednesday, 25 April 2012 Còn hiệu lực 2471
148 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP V/v Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Monday, 26 March 2012 Còn hiệu lực 7981
149 Nghi định số 15/2012/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Friday, 09 March 2012 Còn hiệu lực 1617
150 Thông tư số 129/2011/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý sử dụng cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Thursday, 15 September 2011 Còn hiệu lực 7910
151 Thông tư số 03/2011/TT-BCT V/v ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò Tuesday, 15 February 2011 Còn hiệu lực 2595
152 Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT V/v Quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản Saturday, 29 January 2011 Còn hiệu lực 2297
153 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 Wednesday, 17 November 2010 Còn hiệu lực 1884
154 Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo Wednesday, 27 October 2010 Còn hiệu lực 1523
155 Công văn số :4782 /VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản Friday, 09 July 2010 Còn hiệu lực 1239
156 Quyết định số 1065/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. Friday, 09 July 2010 Còn hiệu lực 1816
157 THÔNG TƯ Số: 11/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất Monday, 05 July 2010 Còn hiệu lực 3394
158 Quyết định số 3133/QĐ-BCT V/v Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp ((SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT và TALC) đến năm 2015 có xét năm 2025 Sunday, 27 June 2010 Còn hiệu lực 1788
159 Thông tư số: 22/2009/TT-BTNMT Quy định về thăm dò,phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét Wednesday, 11 November 2009 Còn hiệu lực 2533
160 Nghị định Số 100/2009/NĐ-CP Quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng Tuesday, 03 November 2009 Còn hiệu lực 1571
161 Quy trình QT-QLKS-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 7636
162 Nghị định số 82/2009/NĐ-CP:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Monday, 12 October 2009 Còn hiệu lực 2866
163 Công văn Số: 1819/TTg-KTN V/v tình hình khai thác, xuất khẩu cát sỏi Tuesday, 29 September 2009 Còn hiệu lực 1719
164 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ, PHƯƠNG THỨC, THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG SỐ LIỆU, THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN CỦA NHÀ NƯỚC Monday, 28 September 2009 Còn hiệu lực 1850
165 Thông tư Số: 184/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản Tuesday, 15 September 2009 Còn hiệu lực 1661
166 Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT V/v quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản Tuesday, 11 August 2009 Còn hiệu lực 2637
167 Thông tư số 20/2009/TT-BCT V/v Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên Tuesday, 07 July 2009 Còn hiệu lực 1958
168 QUYẾT ĐỊNH Số: 769/QĐ-BTNMT VỀ VIỆC TỔNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN Friday, 24 April 2009 Còn hiệu lực 7871
169 NGHỊ ĐỊNH Số: 39/2009/NĐ-CP Về vật liệu nổ công nghiệp Thursday, 23 April 2009 Còn hiệu lực 1599
170 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 40 /2009/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản Thursday, 05 March 2009 Còn hiệu lực 2158
171 Nghị Định Số: 07/2009/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản Thursday, 22 January 2009 Còn hiệu lực 2613
172 Nghị Định Số: 05/2009/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên Monday, 19 January 2009 Còn hiệu lực 1370
173 QUYẾT ĐỊNH Số: 13/2008/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 Wednesday, 24 December 2008 Còn hiệu lực 1859
174 QUYẾT ĐỊNH Số: 47 /2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 Wednesday, 17 December 2008 Còn hiệu lực 1698
175 QUYẾT ĐỊNH Số: 41 /2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp Monday, 17 November 2008 Còn hiệu lực 1392
176 Công văn Số: 7097/VPCP-KTN V/v lồng ghép giấy phép hoạt động khoáng sản Wednesday, 22 October 2008 Còn hiệu lực 1428
177 Quyết Định Số : 55/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 16 October 2008 Còn hiệu lực 1567
178 Công văn Số: 6667/VPCP-KTN V/v giao mỏ than thuộc bể than đồng bằng sông Hồng để khảo sát, thăm dò phục vụ Dự án than hóa lỏng Tuesday, 07 October 2008 Còn hiệu lực 1573
179 CHỈ THỊ Số: 26/2008/CT-TTg VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN Monday, 01 September 2008 Còn hiệu lực 1658
180 QUYẾT ĐỊNH Số: 29/2008/QĐ-BCT V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGUỒN THAN TRÔI NỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Friday, 22 August 2008 Còn hiệu lực 1554
181 QUYẾT ĐỊNH Số: 1134/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG KHU ATK ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 Thursday, 21 August 2008 Còn hiệu lực 1351
182 Công Văn Số: 1664/BXD-VLXD V/v: Quy hoạch thăm dò khoáng sản felspat tại thôn 3 và 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Tuesday, 19 August 2008 Còn hiệu lực 2254
183 QUYẾT ĐỊNH Số: 28/2008/QĐ-BCT V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG APATÍT GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 CÓ TÍNH ĐẾN SAU NĂM 2020 Monday, 18 August 2008 Còn hiệu lực 1977
184 THÔNG TƯ Số: 67/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Monday, 21 July 2008 Còn hiệu lực 2632
185 NGHỊ QUYẾT Số: 10/2008/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2015 Friday, 18 July 2008 Còn hiệu lực 1537
186 QUYẾT ĐỊNH Số: 37a/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sunday, 06 July 2008 Còn hiệu lực 1385
187 QUY ĐỊNH Về lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 37a/2008/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Sunday, 06 July 2008 Còn hiệu lực 1036
188 THÔNG BÁO Số: 144/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG TITAN-ZIRCON Monday, 23 June 2008 Còn hiệu lực 1580
189 THÔNG TƯ Số: 08/2008/TT- BCT Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản Wednesday, 18 June 2008 Còn hiệu lực 1953
190 Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT V/v Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến 2015 có xét đến năm 2025 Thursday, 05 June 2008 Còn hiệu lực 1848
191 Thông báo số: 109/TB-VPCP về Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NẠN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THAN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Saturday, 26 April 2008 Còn hiệu lực 1436
192 Thông báo số: 927/VPCP-CN V/v khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản Thursday, 14 February 2008 Còn hiệu lực 1301
193 Chỉ thị số: 08/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 05 February 2008 Còn hiệu lực 1411
194 Quyết định số: 127/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí Monday, 28 January 2008 Còn hiệu lực 1953
195 Quyết định số: 167/2007/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 Thursday, 01 November 2007 Còn hiệu lực 1806
196 Quyết định số 1532/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản ... Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 1550
197 Quyết định 116/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Monday, 23 July 2007 Còn hiệu lực 1610
198 QUYẾT ĐỊNH Số: 33/2007/QĐ-BCN Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 Wednesday, 27 June 2007 Còn hiệu lực 2045
199 Thông tư số 03/2007/TT-BCN V/v Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn Monday, 18 June 2007 Còn hiệu lực 1523
200 Quyết định số 814/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản Thursday, 24 May 2007 Còn hiệu lực 1322

Page 2 of 3