Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khoáng sản
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khoáng sản

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Văn bản số 834/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 1137
2 Thông báo số 833/STNMT-KS V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, TP Sông Công và khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 1225
3 Quyết định số 784/QĐ-UBND V/v phê duyệt điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 6
4 Quyết định số 427QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong phường Bách Quang, thành phố Sông Công và khu vực xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ... Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 3
5 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản... Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 809
6 Thông báo số 64/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm gạch ngói tại khu vực xóm Đầm. Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 1949
7 Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền. Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 92
8 Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ... Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 130
9 Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình, phương pháp xác định các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 91
10 Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT Quy định V/v phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 5751
11 Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000. Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 5619
12 Quyết định số 3552/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đất sét làm gạch ngói tại khu vực xóm Đầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 1177
13 Thông tư 39/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000. Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 661
14 Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT V/v quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 149
15 Quyết định số 3105/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát kết tại xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 82
16 Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT V/v quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Thứ tư, 06 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 1742
17 Quyết định số 1266/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội". Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 1677
18 Quyết định số 1710/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 1737
19 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 318
20 Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 825
21 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 2937
22 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 154
23 Quyết định số 554/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Nho- sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ... Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 4
24 Quyết định số 124/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Thứ hai, 16 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 5
25 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 277
26 Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 250
27 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 326
28 Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT V/v Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 259
29 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 779
30 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Thứ ba, 29 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 2199
31 Thông tư 191/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 1843
32 Quyết định 2051/QĐ-UBND V/v phê duyệt điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Kẻn thuộc xã Lục Ba, xã Vạn Thọ và xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn... Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 722
33 Thông tư số 12/2016/TT-BCT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Thứ ba, 05 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 1677
34 Thông tư số 11/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000. Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 1587
35 Thông tư số 66/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 597
36 Thông tư số 79/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh. Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 1441
37 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ sáu, 19 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 1402
38 Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 763
39 Thông tư số 74/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit. Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 684
40 Thông tư số 73/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng. Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 730
41 Công văn số 1762/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: đá vôi Phân Bơi và đá cát bột kết Cầu Mai (Lấn 2). Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 921
42 Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 943
43 Công văn số 1737/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực: cát sỏi Suối Đền và cát sỏi suối Kèn. Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 771
44 Công văn số 1719/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: đá vôi, đá cát bột kết, cát sỏi và sét gạch ngói. Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 707
45 Công văn số 1659/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát, bột kết Yên Ngựa, cát sỏi Gò Lai và cát sỏi Bồng Lai. Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 709
46 Quyết định số 2721/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016. Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 808
47 Công văn số 1508/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 709
48 Công văn số 1457/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 708
49 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 21 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 681
50 Công văn số 1395/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 16 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 690
51 Quyết định số 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 949
52 Công văn số 1312/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 698
53 Quyết định số 2216/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 932
54 Công văn số 1306/STNMT-KS V/v đăng tải danh mục Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 654
55 Công văn số 1233/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 763
56 Công văn số 1222/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 704
57 Thông báo số 1034/STNMT-TB V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 20 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 723
58 Quyết định 1720/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ cát, sỏi khu vực suối Kẻn xã Lục Ba, xã Ký Phú, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ vào Quy hoạch quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ ba, 14 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 2288
59 Công văn số 171/TB-STNMT V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản quặng vàng gốc, deluvi tại khu vực Đèo Cắng, Lũng Địa Chất, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên của công ty CPĐT thương mại Thủ đô Gió Ngàn. Thứ năm, 09 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 677
60 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 1094
61 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT V/v Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 925
62 Công văn số 846/STNMT-KS V/v Thông báo thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 tnsolution 600
63 Công văn số 738/STNMT-KS V/v Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 789
64 Công văn số 671/STNMT-KS V/v Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 659
65 Quyết định 1086/QĐ-UBND V/v phê duyệt khu vực cát sỏi làm VLXD thông thường thuộc địa bàn các xã Tân Cương, xã Thịnh Đức- thành phố Thái Nguyên; xã Bình Sơn, xã Bá Xuyên - thị xã Sông Công vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản... Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 373
66 Nghị quyết số 69/2015/NQ-HDND V/v thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025. Thứ ba, 12 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 644
67 Thông báo số 632/STNMT-KS V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 1200
68 Thông báo số 631/STNMT-KS V/v Thông báo tổ chức cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản. Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 1074
69 Quyết định số 884/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên năm 2015 Thứ sáu, 17 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 1025
70 Chỉ thị số 03/CT-TTg V/v tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Thứ hai, 30 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 926
71 Công văn số 411/STNMT-KS V/v Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 645
72 Quyết định số 555/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên năm 2015 Thứ ba, 10 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 1162
73 Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại Thứ tư, 25 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 1323
74 Thông tư 03/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc Thứ sáu, 13 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 1156
75 Thông tư 04/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm Thứ sáu, 13 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 913
76 Công văn số 161/STNMT-KS V/v Thông báo xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ barit Hồng Lê, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thứ bảy, 07 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 548
77 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT V/v Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Thứ tư, 31 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1168
78 Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1113
79 Quyết định số 2776/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1114
80 Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC V/v Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 1474
81 Quyết định số 1893/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 1389
82 Quyết định số 44/2014/QĐ -UBND V/v Điều chỉnh mức giá tối thiểu một số loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 1290
83 Quyết định số 750/2014/QĐ/ĐC-ĐCKS V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 1680
84 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT V/v Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2469
85 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 1922
86 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2473
87 Quyết định số 1694 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án “Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Thái Nguyên” Thứ ba, 08 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 1345
88 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 2625
89 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 2413
90 Thông tư 33/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 2769
91 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 1293
92 Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 1239
93 Quyết định số 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2) Thứ ba, 20 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 133
94 Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 Còn hiệu lực 1631
95 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND V/v Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên ... Thứ sáu, 24 Tháng 1 2014 Còn hiệu lực 5312
96 Thông tư 53/2013/TT-BTNMT V/v Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Còn hiệu lực 1587
97 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP V/v Quy định về phương pháp tính, múc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thứ năm, 28 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 2015
98 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán Thứ hai, 18 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 2989
99 Công văn số 1722/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại QH khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 1868
100 Quyết định số 1546/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 1831

Trang 1/3