Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khí tượng thủy văn
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khí tượng thủy văn

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Wednesday, 26 December 2018 tnsolution 59
2 Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thursday, 18 October 2018 tnsolution 85
3 Thông tư số 70/2018/TT-BTC V/v Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Wednesday, 05 September 2018 Còn hiệu lực 1887
4 Quyết định số 702/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1539
5 Quyết định số 706/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1438
6 Quyết định số 707/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1554
7 Quyết định số 708/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn. Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1470
8 Quyết định số 709/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1585
9 Quyết định số 710/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn. Thursday, 08 March 2018 Còn hiệu lực 1594
10 Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật công tác dự báo, cảnh cáo khí tượng thủy văn. Thursday, 30 November 2017 Còn hiệu lực 1698
11 Quyết định số 1670/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Tuesday, 31 October 2017 Còn hiệu lực 2178
12 Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 1492
13 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 1521
14 Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 1613
15 Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 1543
16 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Tuesday, 18 July 2017 Còn hiệu lực 2282
17 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Wednesday, 21 December 2016 Còn hiệu lực 1935
18 Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Wednesday, 21 December 2016 Còn hiệu lực 1947
19 Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. Monday, 19 December 2016 Còn hiệu lực 2058
20 Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt Thursday, 15 December 2016 Còn hiệu lực 1918
21 Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Thursday, 15 December 2016 Còn hiệu lực 1745
22 Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Thursday, 08 December 2016 Còn hiệu lực 1949
23 Quyết định số 2053/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Friday, 28 October 2016 Còn hiệu lực 1814
24 Nghị định số 119/2016/NĐ-CP Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuesday, 23 August 2016 Còn hiệu lực 2012
25 Công điện số 120/CĐ-BCH gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu về việc chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra. Wednesday, 10 August 2016 Còn hiệu lực 2014
26 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Monday, 16 May 2016 Còn hiệu lực 737
27 Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT V/v Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. Monday, 16 May 2016 Còn hiệu lực 1985
28 Thông tư 08/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. Monday, 16 May 2016 Còn hiệu lực 2072
29 Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT V/v Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết Monday, 16 May 2016 Còn hiệu lực 1988
30 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP V/vQuy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. Sunday, 15 May 2016 Còn hiệu lực 2102
31 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 1386
32 Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động. Wednesday, 23 December 2015 Còn hiệu lực 1992
33 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT V/v hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. Monday, 23 November 2015 Còn hiệu lực 2381
34 Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn. Thursday, 01 October 2015 Còn hiệu lực 2278
35 Quyết định số 1225/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Friday, 22 May 2015 Còn hiệu lực 4049
36 Quyết định số 119/QĐ-BTNMT V/v thành lập Tổ công tác xây dựng đóng góp quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam Thursday, 22 January 2015 Còn hiệu lực 3711
37 Quyết định số 2643/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu đối với các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 17 November 2014 Còn hiệu lực 3785
38 Thông tư số 57/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không Friday, 10 October 2014 Còn hiệu lực 4077
39 Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý ... Thursday, 11 September 2014 Còn hiệu lực 2593
40 Công điện 573/CĐ-BYT năm 2014 triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ Tuesday, 10 June 2014 Còn hiệu lực 3869
41 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT V/v quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto Monday, 24 March 2014 Còn hiệu lực 5049
42 Thông tư 51/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 3881
43 Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 24 December 2013 Còn hiệu lực 4920
44 Công văn số 9630/VPCP-KTN V/v nghiên cứu các giải pháp ứng phó với siêu bão Wednesday, 13 November 2013 Còn hiệu lực 4111
45 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Wednesday, 13 November 2013 Còn hiệu lực 4471
46 Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn Sunday, 10 November 2013 Còn hiệu lực 4435
47 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn Wednesday, 30 October 2013 Còn hiệu lực 2532
48 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão Tuesday, 22 October 2013 Còn hiệu lực 5839
49 Quyết định số 1651/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 Wednesday, 04 September 2013 Còn hiệu lực 3720
50 Công điện số 1428/CĐ-TTg năm 2013 V/v chủ động đối phó với mưa lũ Wednesday, 04 September 2013 Còn hiệu lực 3221
51 Quyết định số 1635/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyết sông có trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Wednesday, 21 August 2013 Còn hiệu lực 4312
52 Công điện khẩn số 05/CĐ-BTNMT Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường điện Saturday, 22 June 2013 Còn hiệu lực 3138
53 Thông tư số 05 /2013/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 3685
54 Thông tư 26/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn Friday, 28 December 2012 Còn hiệu lực 3992
55 Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 . Thursday, 30 August 2012 Còn hiệu lực 3306
56 Quyết định số 1013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thái nguyên Friday, 18 May 2012 Còn hiệu lực 3725
57 Quyết định số 178/QĐ-STNMT V/v thành lập Tổ công tác phòng chống lụt bão của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Friday, 06 May 2011 Còn hiệu lực 2976
58 Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Monday, 14 March 2011 Còn hiệu lực 2965
59 Quyết định số 2418/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015 Monday, 20 December 2010 Còn hiệu lực 3857
60 CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 05 /CĐ-BTNMT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Wednesday, 21 July 2010 Còn hiệu lực 4148
61 Quyết định Số: 632/QĐ-TTg V/v quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Monday, 10 May 2010 Còn hiệu lực 3445
62 Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Monday, 10 May 2010 Còn hiệu lực 3247
63 Quyết định Số 133/2009/QĐ-TTG Ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển Tuesday, 03 November 2009 Còn hiệu lực 3125
64 Công điện 08/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Sunday, 27 September 2009 Còn hiệu lực 4169
65 Công điện khẩn số 08/CĐ-BTNMT V/v Ứng phó với bão số 9 Sunday, 27 September 2009 Còn hiệu lực 4869
66 Quyết định Số:1426/QĐ-TTG V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 Wednesday, 09 September 2009 Còn hiệu lực 3370
67 Công điện khẩn số 05/CĐ-BTNMT V/v Ứng phó với bão số 6 Tuesday, 04 August 2009 Còn hiệu lực 4362
68 Công điện số 04/CĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT V/v ứng phó với cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là SOUDELER Saturday, 11 July 2009 Còn hiệu lực 3136
69 QUYẾT ĐỊNH Số: 78/2009/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường Thursday, 14 May 2009 Còn hiệu lực 3226
70 Công điện khẩn số 03/CĐ-BTNMT Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đối phó với cơn bão số 1 Tuesday, 05 May 2009 Còn hiệu lực 3545
71 QUYẾT ĐỊNH Số: 439/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư Friday, 03 April 2009 Còn hiệu lực 3596
72 Quyết Định Số: 10/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách Monday, 05 January 2009 Còn hiệu lực 3029
73 CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 5466/CĐ-BYT BỘ Y TẾ ĐIỆN: Sở Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Thursday, 07 August 2008 Còn hiệu lực 3057
74 THÔNG BÁO Số: 167/TB-VPCP Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Tuesday, 15 July 2008 Còn hiệu lực 3001
75 NGHỊ ĐỊNH Số: 61/2008/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Friday, 09 May 2008 Còn hiệu lực 3479
76 Chỉ thị số: 01/2008/CT-BXD V/v thực hiện công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Friday, 21 March 2008 Còn hiệu lực 2803
77 Thông báo số: 70/TB-VP-CP Về ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 Tuesday, 18 March 2008 Còn hiệu lực 3505
78 Thông báo số: 30/TB-VPCP Về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về giải pháp khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân Friday, 15 February 2008 Còn hiệu lực 2908
79 Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Tuesday, 25 December 2007 Còn hiệu lực 3062
80 Quyết định số: 118/2007/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển Wednesday, 25 July 2007 Còn hiệu lực 3533
81 Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg: Ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Sunday, 17 December 2006 Còn hiệu lực 3305
82 Thông tư liên tịch số 07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Wednesday, 02 August 2006 Còn hiệu lực 3157
83 Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường Monday, 17 April 2006 Còn hiệu lực 3126
84 Quyết định 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn. Friday, 17 March 2006 Còn hiệu lực 3254
85 Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão của uỷ ban Thường vụ Quốc hội Thursday, 07 September 2000 Còn hiệu lực 3502
86 QUYẾT ĐỊNH Số: 2730/QĐ-BNN-KHCN BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIAI ĐOẠN 2008-2020 Sunday, 05 September 1999 Còn hiệu lực 3529
87 Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thuỷ văn phục vụ dự báo. Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 3706