Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

E-mail Print PDF

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


Căn cứ Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ  về  thu thập, quản lý, khai  thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường;


Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong kỳ 2014-2018;


Căn cứ Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhần dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên;


Thực hiện văn bản số 136/TCT-HTHVB ngày 18/3/2019 của Tổ công tác Hệ thống hóa văn bản QPPL 2014-2018 về việc xử lý văn bản sau kỳ hệ thống hóa 2014-2018;


Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (thay thế Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên);


Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của văn bản tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản.


Thời gian lấy ý kiến đóng góp từ ngày 10/5/2019  đến ngày 10/6/2019.

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://thainguyen.gov.vn/; và trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đơn vị, tổ chức.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem chi tiết Dự thảo Tại đây

Văn phòng sở