Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Triển khai thi hành Luật An ninh mạng
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng

E-mail Print PDF

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhận Văn bản số 468/STP-PBGDPL về việc tham mưu triển khai tuyên truyền Luật An ninh mạng của Sở Tư Pháp. Sau khi xem xét nội dung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các nội dung về tuyên truyền Luật An ninh mạng như sau:


- Tuyên truyền sâu, rộng Luật An ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Nội dung tuyên truyền theo tài liệu tuyên truyền tại Văn bản chỉ đạo số 390/HĐPH ngày 05/7/2018 về việc tuyên truyền Luật An ninh mạng của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên.


-Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường đưa  Luật An ninh mạng lên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: tnmtthainguyen.gov.vn để truy cập.


Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./..

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến an ninh mạng Tải tại đây:

Luật an ninh mạng Tải tại đây:

Văn phòng sở