Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hội nghị triển khai kế hoạch đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lương.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hội nghị triển khai kế hoạch đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lương.

E-mail Print PDF

   Trong thời gian từ ngày 8/2 đến ngày 9/3/ 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị triển  khai kế hoạch đo đạc chỉnh lý, đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lương. Đây là các hạng mục công việc của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã, thị trấn, huyện Phú Lương và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 23/11/2016. Tham gia thực hiện có 15 đơn vị tư vấn thi công, 3 đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 26/12/2016.

   

Toàn bộ khối lượng của TKKT-DT bao gồm: Lập bổ sung lưới địa chính 51 điểm, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tập trung (đo toàn bộ diện tích tự nhiên) tại 5 xã, thị trấn với diện tích 4318,04 ha, đo đạc chỉnh lý không tập trung tại 12 xã với 11501 thửa và đo bổ sung 550,68ha. Lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ tại 17 xã, thị trấn với 3169 hồ sơ cấp mới và 39394 hồ sơ cấp đổi.

 

   Theo kế hoạch công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Phú Lương được triển khai thực hiện từ nay đến cuối quý 4 năm 2017 sẽ hoàn thành, bàn giao sản phẩm cho các cấp để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng bao gồm bản đồ địa chính đã chỉnh lý, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp GCN biểu tổng hợp diện tích đất đai. Sản phẩm của dự án sẽ giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của toàn tỉnh.

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám


Newer news items:
Older news items: