Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 về đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 về đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

E-mail Print PDF

  Sáng ngày 23/02/2016 tại UBND xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác đo đạc chỉnh  lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là các hạng mục công việc của Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 27/7/2015. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hóa Trung, các bí thư chi bộ, trưởng xóm và đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thi công là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở.

   

  Tại hội nghị Sở phổ biến rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất, đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết làm căn cứ triển khai thực hiện. Bản đồ địa chính xã Hóa Trung và một số xã, thị trấn của huyện Đồng Hỷ được thành lập trong những năm 1996 - 2000. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội những năm qua dẫn đến rất nhiều biến động về đất đai, tuy nhiên việc chỉnh lý bản đồ không đầy đủ, thường xuyên, thiếu đồng bộ ở các cấp, độ chính xác hạn chế không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nội dung bản đồ không phù hợp với thực trạng quản lý, sử dụng đất hiện nay gây nhiều khó khăn, bất cập cho công tác quản lý đất đai ở địa phương. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã được đầu tư kinh phí cho đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính hoàn thiện, hiện đại. Cuối năm 2013 đã hoàn thành tại huyện Định Hóa, hiện đang tiếp tục thực hiện tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ.  


   Với trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, thường xuyên giám sát thi công, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tổ chức kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp huyện. Là địa bàn trực tiếp thi công nên cấp xã có vai trò rất quan trọng. UBND xã cần tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân và các tổ chức sử dụng đất nắm rõ mục đích, yêu cầu của dự án, quyền lợi và trách nhiệm của mình. Phân công cán bộ dẫn đạc có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu tình hình đất đai, dân cư, công tâm, khách quan trong công việc. Xác định chính xác ranh giới thửa đất, địa giới hành chính tránh đo vẽ khoanh bao, trùng sót diện tích. Tham gia kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, tổ chức cho người sử dụng đất kiểm tra, ký nhận tài liệu đo đạc đầy đủ. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất bố trí đủ nhân lực, máy móc tổ chức thi công đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt, đúng quy trình, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở, xây dựng kế hoạch cụ thể thống nhất với địa phương để triển khai thực hiện.


   Sở đã giải đáp, làm rõ ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, hướng dẫn cụ thể về đối tượng đo đạc chỉnh lý, các vấn đề vướng mắc liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất đai, vắng chủ, cung cấp thông tin, tài liệu giấy tờ đất đai, biện pháp giải quyết các tồn tại của bản đồ đã thành lập trước đây.


   Phát biểu ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã nêu rõ chính quyền và nhân dân xã Hóa Trung rất phấn khởi khi được UBND tỉnh và Sở quan tâm đầu tư triển khai thực hiện dự án. Việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đáp ứng yêu cầu cấp thiết, là điều kiện hết sức thuận lợi, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, có văn bản thông báo chỉ đạo cụ thể đến cơ sở để thực hiện tốt các nội dung của dự án. Đồng thời đề nghị được đo đạc bổ sung phần diện tích chưa có bản đồ địa chính sau khi hiệp thương thống nhất với xã Minh Lập, thuộc dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


   Theo kế hoạch công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sẽ được triển khai tại 8 xã thuộc huyện Đồng Hỷ và hoàn thành bàn giao tài liệu cho các cấp vào tháng 12 năm 2016.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM 


Newer news items:
Older news items: