Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thủ tục hành chính mới về Đo đạc và bản đồ.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thủ tục hành chính mới về Đo đạc và bản đồ.

E-mail Print PDF

    Ngày 17 tháng 8 năm 2015 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Đây là các thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, thay thế các thủ tục theo quy định của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

So với quy định của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT, các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP  không thay đổi về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục, tuy nhiên về điều kiện cấp phép được quy định cụ thể rõ ràng, chặt chẽ hơn trước. Theo đó tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ phải có lực lượng kỹ thuật được đào tạo đúng chuyên ngành đo đạc và bản đồ, có 1 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 1 năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức khác. Ngoài ra phải có 4 nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp trở lên.

Về thành phần hồ sơ đối với kỹ thuật trưởng ngoài các loại giấy tờ theo quy định trước đây, nay bổ sung thêm giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, loại bớt giấy chứng nhận sức khỏe.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ quy định: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tại trụ sở chính của tổ chức, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do, đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian giải quyết tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được giảm 2 ngày so với trước.

Trường hợp tổ chức xin gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ sẽ thực hiện trực tiếp tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 Xem chi tiết tại đây:

Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám


Newer news items:
Older news items: