Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên triển khai công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên triển khai công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên

E-mail Print PDF

       Ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các  xã Quyết Thắng, Lương Sơn, Phúc Hà và các phường Tân Thành, Hương Sơn ( Thành phố Thái Nguyên). Tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các địa phương; đại diện các đơn vị thi công và các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các xóm.

Tại các hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai và hướng dẫn cụ thể những nội dung về đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo qui định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sau khi triển khai công trình đo đạc tại các xã, Sở sẽ thường xuyên theo dõi giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị đo đạc trong quá trình thực hiện, tổ chức kiểm tra thẩm định đánh giá chất lượng, nghiệm thu sản phẩm các cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức bàn giao bản đồ địa chính và tài liệu kỹ thuật có liên quan cho các cấp xã, huyện, tỉnh để đưa vào quản lý, sử dụng sau khi tài liệu đo đạc đã được thẩm định. Chính quyền các xã có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến kế hoạch đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương mình cho người dân bằng những hình thức phù hợp. Đơn vị thi công đo đạc có trách nhiệm bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình. Thực hiện đúng nội dung của thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đã phê duyệt, tuân thủ nghiêm túc đúng quy định về công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cam kết đảm bảo chất lượng, tiến độ giao nộp sản phẩm.

Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các  xã là một nội dung quan trọng trong thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại Thành phố Thái Nguyên nhằm quán triệt thực hiện tốt công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng sử dụng, quản lý đất đai hiện nay, nâng cao độ chính xác của bản đồ bằng công nghệ số, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý  Nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay.

Văn phòng sở TNMT


Newer news items:
Older news items: