Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.

E-mail Print PDF

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công và khu vực Cầu Giao xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


Căn cứ khoản 5 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đề nghị:


- Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan;


- Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.

(Có nội dung thông tin đăng tải kèm theo)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.

Xem chỉ tiết tại đây:

phòng khoáng sản


Newer news items:
Older news items: