Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công văn số 3905/STNMT-KS ngày 25/12/2018 công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công văn số 3905/STNMT-KS ngày 25/12/2018 công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

E-mail Print PDF

 

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; các Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 22/8/2018  và số 2706/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và điểm mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019.


Căn cứ khoản 5 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đề nghị:


- Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan;


- Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.


(Có nội dung thông tin đăng tải kèm theo)


Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.

Xem chi tiết tại đây:

phòng khoáng sản

 

 

 


Newer news items:
Older news items: