Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công văn số 3573/STNMT-KS Về việc lập và nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công văn số 3573/STNMT-KS Về việc lập và nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018

E-mail Print PDF


Thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, các quy định về chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản tại điểm e khoản 2 Điều 55  của Luật Khoáng sản năm 2010 và Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010; Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.


Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, đầy đủ số liệu phục vụ lập Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:


1. Lập Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018: Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12 của năm báo cáo. Hình thức và nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu số 35 (đối với hoạt động thăm dò), Mẫu số 36 (đối với hoạt động khai thác khoáng sản) Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Đối với các trường hợp sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ cần báo cáo về tiến độ và lý do chậm triển khai. Đối với những mỏ đã xây dựng cơ bản mỏ nhưng chưa có sản phẩm khai thác cần báo cáo cụ thể về lý do chưa có sản phẩm và tiến độ khai thác trong thời gian tới.


2. Lập Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018 theo nội dung quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là báo cáo độc lập, quan trọng trong việc quản lý trữ lượng, kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản khu vực đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản có nội dung cụ thể đến từng khối trữ lượng, yêu cầu thự hiện đúng hướng dẫn trong Thông tư này.


3. Việc nộp Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018 phải có Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018 kèm theo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 31/01/2019 để tổng hợp (đồng thời gửi file số báo cáo về địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài việc nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đơn vị nộp báo cáo cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định.


Sau thời hạn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát việc thực hiện của các doanh nghiệp, xem xét các hành vi vi phạm gồm: không nộp, nộp chậm, nộp nội dung không đầy đủ và sẽ xử lý theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.


Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Điện thoại: 02083657937).


Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tải các mẫu báo cáo Tại đây:

Tải Công văn 3573/STNMT-KS Tại đây

Phòng khoáng sản


Newer news items:
Older news items: