Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thông báo số 3209/STNMT-KS ngày 30/10/2018 Về việc điểm mỏ đá vôi Lũng Chò, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thông báo số 3209/STNMT-KS ngày 30/10/2018 Về việc điểm mỏ đá vôi Lũng Chò, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

E-mail Print PDF

 

Thực hiện Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung mỏ đá vôi Lũng Chò, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.


Căn cứ khoản 3 Điều 22 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định: “…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của mình”, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng trên trang thông tin điện tử tỉnh.


(có Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 gửi kèm theo)


Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.

Xem chi tiết tại đây:

phòng khoáng sản


Newer news items:
Older news items: