Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đông và khu vực Cầu Giao.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đông và khu vực Cầu Giao.

E-mail Print PDF

 

 

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị  định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 1422-TB/TU ngày 08/01/2018 về chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công và khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công và khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018; chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


Căn cứ vào kết quả tổ chức phiên đấu giá ngày 19/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đề nghị:


- Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan;

- Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(có nội dung thông báo kèm theo)

Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.

Xem chi tiết tại đây.

phòng khoáng sản


Newer news items:
Older news items: