Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon và khu vực cát sỏi suối Nho- sông Rong.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon và khu vực cát sỏi suối Nho- sông Rong.

E-mail Print PDF

                                                                 


  Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều Luận khoáng sản; Thông báo  kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên số 627-TB/TU ngày 24/11/2016,số 747-TB-TU ngày 10/02/2017  về chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ;Quyết định 124/QĐ-UBND ngày 16/01/2017, số 554/QĐ-UBND ngày 19/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 
   Căn cứ vào kết quả tổ chức phiên đấu giá ngày 28/09/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan; Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(có nội dung thông báo kèm theo)

   Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.

Xem chi tiết tại đây:

Phòng khoáng sản


Newer news items:
Older news items: