Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi suối Nho - sông Rong và mỏ đá cát kết Hang Hon.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi suối Nho - sông Rong và mỏ đá cát kết Hang Hon.

E-mail Print PDF

  

   Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Thông báo số 627-TB/TU ngày 24/11/2016 và 747/TB-TU ngày 10/02/2017 về việc đồng ý chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ đá cát kết Hang Hon, mỏ cát sỏi suối Nho – sông Rong  và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đề nghị:   - Báo Thái Nguyên đăng tải công khai thông tin về phiên đấu giá vào 02 số báo, mỗi số báo cách nhau 03 ngày. Thời gian đăng tải từ ngày 04/07/2017 đến ngày 02/08/2017;   - Văn phòng UBND tỉnh niêm yết công khai thông tin về phiên đấu giá tại trụ sở UBND tỉnh. Thời gian niêm yết liên tục trong 30 ngày, từ ngày 04/07/2017 đến ngày 02/08/2017;   - Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải công khai thông tin về phiên đấu giá trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh. Thời gian đăng tải liên tục trong 30 ngày, từ ngày 04/07/2017 đến ngày 02/08/2017;

(có nội dung thông tin đăng tải gửi kèm theo)Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản./.Xem chi tiết tại đây:

phòng Khoáng sản


Newer news items:
Older news items: