Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khoáng sản
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khoáng sản

Công văn số 3573/STNMT-KS Về việc lập và nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018

E-mail Print PDF


Thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, các quy định về chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản tại điểm e khoản 2 Điều 55  của Luật Khoáng sản năm 2010 và Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010; Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.


Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, đầy đủ số liệu phục vụ lập Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:


1. Lập Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018: Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12 của năm báo cáo. Hình thức và nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu số 35 (đối với hoạt động thăm dò), Mẫu số 36 (đối với hoạt động khai thác khoáng sản) Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Đối với các trường hợp sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ cần báo cáo về tiến độ và lý do chậm triển khai. Đối với những mỏ đã xây dựng cơ bản mỏ nhưng chưa có sản phẩm khai thác cần báo cáo cụ thể về lý do chưa có sản phẩm và tiến độ khai thác trong thời gian tới.


2. Lập Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018 theo nội dung quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là báo cáo độc lập, quan trọng trong việc quản lý trữ lượng, kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản khu vực đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản có nội dung cụ thể đến từng khối trữ lượng, yêu cầu thự hiện đúng hướng dẫn trong Thông tư này.


3. Việc nộp Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018 phải có Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2018 kèm theo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 31/01/2019 để tổng hợp (đồng thời gửi file số báo cáo về địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài việc nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đơn vị nộp báo cáo cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định.


Sau thời hạn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát việc thực hiện của các doanh nghiệp, xem xét các hành vi vi phạm gồm: không nộp, nộp chậm, nộp nội dung không đầy đủ và sẽ xử lý theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.


Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Điện thoại: 02083657937).


Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tải các mẫu báo cáo Tại đây:

Tải Công văn 3573/STNMT-KS Tại đây

Phòng khoáng sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực khai thác đất là vật liệu san lấp và đá cát kết làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

E-mail Print PDF

 

Ngày 30/10/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên tổ chức 03 phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp và 01 khu vực cát kết làm vật liệu xây dựng. Tham gia phiên đấu giá, về phía Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng, chủ trì; các thành viên trong Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng; bà Nguyễn Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên, đấu giá viên và các doanh nghiệp tham gia đấu giá.


Phiên thứ 1, đấu giá khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp tại núi Mồ, Xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy và khu vực núi Pheo, núi Thiệp, xóm Đầm, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với diện tích đưa ra đấu giá là 11,7ha, trữ lượng dự kiến: 500.000m3 đất. Các doanh nghiệp tham gia đấu giá khu vực này gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản TTC và Công ty Cổ phần Khai khoáng Anh Huy. Sau 01 vòng trả giá, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản TTC đã trúng đấu giá với mức giá: 3,6%.


Phiên đấu giá 2, đấu giá khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa, xã Xuân Phương và xóm Kha Nhi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với diện tích: 33,74ha, trữ lượng dự kiến: 800.000m3 đất. Các doanh nghiệp tham gia đấu giá khu vực này gồm: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Thái Nguyên, Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường. Sau 03 vòng trả giá, với mức giá trả cao nhất là 3,6%, Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường đã trúng đấu giá.


Phiên đấu giá 3, đấu giá khu vực mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm 9, xã Phúc Tân, xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Diện tích được đưa ra đấu giá là: 46,2ha với trữ lượng và chất lượng dự kiến: 800.000m3 . Tham gia đấu giá khu vực này gồm 02 doanh nghiệp: Công ty Bê tông Xây dựng Việt Cường và Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Thái Nguyên. Sau 03 vòng trả giá, Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường đã trúng đấu giá với mức giá trả cao nhất là 3,6%.


Ba phiên đấu giá diễn ra một cách công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng giữa các bên tham gia đấu giá với sự chứng kiến và có sự giám sát của các thành viên Hội đồng. Kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá đã hướng dẫn thủ tục sau đấu giá cho công ty trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về Khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi đấu giá:


Văn phòng Sở