Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công khai các tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công khai các tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

E-mail Print PDF

   Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/5/2015 về công khai khai các tổ chức đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh và tình hình xử lý vi phạm; Công văn số 1446/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 02/8/2016 Tổng cục quản lý Đất đai V/v rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh như sau:

Xem chi tiết tại đây:

Văn phòng sở


Newer news items:
Older news items: